Archive, Conversation with

Conversation with Bishop Olav Fykse Tveit

You can find our conversation, which came about on the initiative of Kjerstin Rabås, here. The text is in Norwegian.

Photograph by David Engmo.

For Varden var et liv i kloster ikke et liv i isolasjon. Absolutt ikke.

– En munk som het Evagrius Ponticus, som levde på 300-tallet, sa at en munk er en person som er skilt fra alt og forent med alle.

Vardens livserfaring har lært ham at det som er stort og det som er lite, er relativt, og det som er synlig og det som er usynlig, er også relativt.

– Det som teller, er at man må være der man er nå, og så trofast som mulig, samt forvalte oppgaven så troverdig som mulig. Da kan de usynlige tingene bære en veldig omfattende frukt, og de synlige tingene vise seg å være litt banale.

At Fykse Tveits tidligere arbeidsoppgaver omfattet kirker over hele verden, har gitt ham en erkjennelse av hvor viktig det er å møte og være sammen med mennesker lokalt.

– Det er ingen prinsipiell forskjell mellom å være i Peterskirken, eller i en kirke i en liten landsby. Opplevelsen av Guds kjærlighet er den samme.