Here I have put together a selection of homilies. The Word of God is ‘alive and active’ says the Letter to the Hebrews. That is not to say that it lives a hidden organic life we can trace through a microscope, as if it were a virus; but that it is inspired, a bearer of God’s eternal Spirit. Therefore it resounds to this day with quite as much force as when it was first spoken. It ever has something new to say. The preacher’s first task is to listen intently to this Word at once ancient and new, then to make his own, necessarily limited words its vehicles. I have not been able to provide translations of texts in other languages; but if you rummage around a little you will find a fair amount of material in English.

27. Sunday B

3 October 2021 Trondheim
Å være menneske, er å kunne si til en annen: “Jeg er din for alltid”; å kunne inngå en pakt, i kjærlighet, som varer livet ut.  Alle, sier Kristus, lengter vi etter å hengi oss helt, dog ikke alle på samme måte. Continue reading

Confirmation

2 October 2021 Trondheim
Lar vi oss lede, føres vi frem på en vakker, meningsfull vei; en vei som ikke alltid er lett, men hvor selv de vonde etappene betyr noe. For vet dere: den store faren her i livet, er ikke å gjennomleve smerte; det er å lide uten å kunne erkjenne at også lidelsen kan ha mening. Continue reading

26. Sunday B

26 September 2021 Molde
Vi tenker oss utbrenthet som et moderne fenomen. Men det skal godt gjøres å finne klarere uttrykk for tilstanden enn i Moses’ desperate, nærmest blasfemiske bønn: “Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene; er det slik du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med én gang, og la meg slippe å se min ulykke”. Continue reading

Confirmation

25 September 2021 Ålesund
Å la seg konfirmere, er å erklære seg moden til å si ja på egne vegne til evangeliets fordring. Dere står her i dag, ikke lenger som barn, men som unge menn og kvinner. Continue reading

The Korean Martyrs

20 September 2021 Tyniec
Let us never forget that, if the Lord has given us the light of faith, it is so that it, through us, may be carried into dark places, not just to cast a cosy, homely glow under our own bed.  Continue reading

The Nordic Bishops’ Conference 2021

9 September 2021 Cathedral of St Vitus, Prague
Not to answer violence with violence; to keep our hearts open towards those in need; to pray deeply in times of persecution; to be prepared for sacrifice: we know these imperatives well. Nonetheless, to find them embodied in a specific existence, be it one that unfolded 1100 years ago, is at once unnerving and thrilling. Continue reading

23. Sunday B

5 September 2021 Nový Dvůr
L’illusion de l’autonomie est pour l’homme une espèce de vache sacrée. Une partie cruciale de l’itinéraire spirituel est la découverte des éléments de notre vécu, de notre personnalité qui nous tiennent captifs. Continue reading

15. Sunday B

29 August 2021 Ålesund
Vi tenker oss altfor lett troen som noe dennesidig; vi lever som om verden her og nå var evig. Vår oppfatning av kristendommen blir, som følge, lett både snever og gørr kjedelig. Continue reading

Weihetag des Laacher Münsters

24 August 2021 Maria Laach
Ein kirchlicher Körper der sich dieser Ordnung entzieht ist wie ein kopfloses Huhn dessen Anblick zugleich komisch und erschütternd ist. Es läuft zwar noch, flattert auch ein bisschen, aber kommt nicht weit, wie auch immer es seinen Weg nennt. Continue reading

Blessing of the Tautra Infirmary

6 August 2021 Tautra
Den hellige Ånd hvisker i vårt øre: ‘Bare flytt litt på deg, du, så ser du det hele i et annet perspektiv; en nådefylt mulighet oppstår der du nå ser stagnasjon.’ Problemet er at vi blir vi stående på krava, i solstek og tørke, akkurat som Israel i ørkenen, oss ubevisst at en svalende oase åpner seg rett over åskammen. Continue reading

St Olav

30 July 2021 Nidarosdomen
Hvem tror på alvor i dag at vi ved slutten av vårt liv skal ha dette livet å svare for? Vi har da betalt skatt! Continue reading

Olsokvaka

28 July 2021 Stiklestad
Et rosetog er en storartet ting; men mer skal til for å hele et trauma. Gode hensikter sikrer ikke en såret nasjons enhet og hold. Continue reading

16. Sunday B

18 July 2021 Trondheim
Israel er uforestillbart uten sau. Litt etter litt blir fellesskapet mellom folk og husdyr et bilde også på forholdet mellom Herren og hans folk; det var liksom det nærmeste å ty til. Continue reading

15. Sunday B

11 July 2021 Ålesund
Kun unntaksvis ser vi at Vårherre stå stille. Stort sett er han på vandrefot, hastende, opptatt av å kalle til omvendelse, av å drive ut den onde, av å helbrede syke—de tre former for virksomhet han idag betror apostlene. Continue reading

Ordination to the Diaconate of Svein Kvamsdal

10 July 2021 Ålesund
Allerede en tid har du, Svein, vært, som Evy sier det, læresvein i Kirkens sakramentale tjeneste; nå skal du bli diakon, en enhetens tjener, en formidler av Guds faderlige omsorg. Jeg gjenkjenner i deg noe av den samme begeistrede iver som kjennetegnet Paulus i hans modne år. Continue reading

Seljumannamesse

8 July 2021 Selja
Sunniva står for det Absoluttes krav. Hun står også for friheten som blir den til del som våger å oppta kampen for en så krevende sak og ikke lar seg tilfreds med det smålige og lettvinte, sånn for bekvemmelighetens skyld. Continue reading

Corpus Christi

3 June 2021 Trondheim
Det ligger i tegnets natur at noe vidunderlig oppstår ut av noe vanlig. Det kan bli tilfellet i våre liv, hvis vi lar Kristi Legeme og Blods mysterium forvandle dem helt, uten å holde noe tilbake. Continue reading

The Blessed Trinity

30 May 2021 Trondheim
Mennesket kan ikke leve uten kjærlighet. Hvis kjærligheten ikke åpenbares for mennesket, hvis det ikke konfronterer kjærligheten, erfarer kjærligheten og gjør den sin egen, hvis det ikke selv blir levende del av kjærligheten, da forblir mennesket ubegripelig for seg selv, da har livet ingen mening. Continue reading

Fr Anthony’s Jubilee of Profession

24 May 2021 Tautra
Som en god munk, har P Anthony levd i det skjulte, først i Roscrea, der han dyrket jorden og skjøttet klosterets buskap med hengivenhet; så her på Tautra, hvor hans stillfarne, vennlige vesen er høyt verdsatt, hvor hans kloke innsikt, frukten av et hengitt liv, finner klangbunn, og hvor han ved en særskilt Eden-nåde får jordens frukter til å gro og bugne i tang og tare. Continue reading

Pentecost

23 May 2021 Trondheim
Vi tenker oss lett erfaringen av Ånden som noe sensasjonelt. Mange kristne bærer på et kompleks om ikke å være åndelige nok, fordi de ikke har hatt erfaringer lik apostlenes. Continue reading

17. May

17 May 2021 Trondheim
Jeg står ikke her og utroper en kulturrevolusjon; men vil vi se på verden med kristne øyne, er det nå slik at hvert land, hvert folk har et kall å følge, og at vi i Norge, her og nå, har uklare begreper om vårt. På det feltet har Kirken et viktig bidrag å yte, ikke minst i Trøndelag, hvor vi på en særlig måte forvalter Olavsarven. Continue reading

7. Sunday of Easter

16 May 2021 Trondheim
Vi skal passe oss her for å gjøre Guds ord til et kortspill, der det ene bibelvers trumfer det annet. Som alltid, er det helheten vi må søke, grunntonen vi må høre. Continue reading

6. Sunday of Easter

9 May 2021 Trondheim
Politikk for oss dreier seg om bompenger, skatt og Corona-restriksjoner. Helst vil vi ha mindre av alt sammen, men det er ikke akkurat et sjelsanliggende Continue reading

5. Sunday of Easter

2 May 2021 Trondheim
En bonde dyrker jorden, ikke for moro skyld, men for at sæden han sår skal bære frukt, og for at frukten skal bli andre til næring. En bonde må derfor være usentimental. Continue reading

4. Sunday of Easter

25 April 2021 Trondheim
Alle fikk vi et gammelmodig bilde av en pastellfarvet Jesus som vandret inn i solnedgangen drapert med et angoralam han bar om nakken som en slags boa. Bildet inngav meg det motsatte av devosjon; vrang som jeg var, gikk jeg indignert hjem, trampet med foten og erklærte: “Dit går jeg ikke mer! Continue reading

3. Sunday of Easter

18 April 2021 Trondheim
Den franske filosofen Jean Guitton, venn av Pave Paul VI, skrev engang at Kirken er oppbygd som en pyramide av vennskap: alltid åpen og ekspanderende, men aldri manipulerende; alltid personlig, aldri kaldt kollektivt. Continue reading

5. Sunday of Lent

20 March 2021 Munkeby
For den som elsker Gud, fornyes ungdommen lik ørnens når vi lever i Herrens åsyn. Ungdom har lite med alder å gjøre. Continue reading

2. Sunday in Lent

28 February 2021 Ålesund
En “fristelse” som kommer fra Gud er en prøve. Den er ikke sadistisk sabotasje lik den til smådjevlene i min barndoms Donald-blader som, iført røde pysjbukser og utstyrt med møkkgreip, drev tegneseriens helter bort fra dydige forsett mot all slags uskikk. Continue reading

The Holy Family

27 January 2021 Tautra
Julen er familiens høytid, det fortelles oss fra alle kanter. I morges, mens jeg vasket opp etter frokost, leste jeg det sågar på en melkepapp fra Tine Meierier. Continue reading

Baptism

10 January 2021 Trondheim
Tenk på de fabelaktige soloppganger vi har hatt i det siste, her i Trondheim, når himmelen spraker i eksplosjoner av rosarødt, stigende som røkelse. Hva det vil si for all denne storhets Opphav, ham ved hvem alt ble skapt, å bli et foster i Mors liv, å fødes og svøpes og legges i en krybbe, forblir for all tid et uutgrunnelig mysterium. Continue reading

2. Sunday after Christmas

3 January 2021 Trondheim
Nåden fungerer nå engang slik at den må være i bevegelse. Den er som en bølge mot stranden, som ikke lar seg fange; forsøker man det, om det så skulle være med verdens største balje, står man igjen, ikke med berusende urkraft fra et uendelig hav, bare med en relativ mengde udrikkelig saltvann. Continue reading

St Stephen

26 December 2020 Trondheim
Stefan var diakon, det vil si, en Guds tjener. Det var innlysende for ham at diakoni ikke begrenser seg til gode gjerninger; at gudstjeneste, i dypeste forstand, går ut på å leve et liv i overgivelse, i trofasthet inntil det siste. Continue reading

Christmas Day

25 December 2020 Trondheim
Det er ett og samme Ord som virker i vårt hjerte, av nåde, og som holder skaperverket sammen. Universets skjønnhet og storslagenhet er et bilde på de høyder en kristen er kalt til å nå. Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2020 Trondheim
Vi får ha det hyggelig til jul. På samme tid, skal vi ikke redusere englenes lovsang til en slager vi nynner mens vi handler: Det er viktig at vi ser den “store glede” i et sant perspektiv. Continue reading

The Immaculate Conception

8 December 2020 Trondheim
Vi skal unngå fristelsen til å sette Guds Mor i en nisje langt oppe på veggen, uoppnåelig. Hun er verdig vår beundring, selvsagt, men ikke på avstand — nært; for hun som ved sitt “Ja” til en plan hun ikke kunne fatte ble Guds Mor, er også Kirkens Mor, deres og min. Continue reading

1. Sunday of Advent

29 November 2020 Kristiansund
Å appellere til Guds Farskjærlighet, er ikke det samme som å unndra seg hans forventning. Ingen foreldre ønsker at barna deres skal forbli barn. Continue reading

St Thomas Beckett

29 November 2020 Trondheim
Egeninteressen, tanken på belønning og omdømme, insinuerer seg i de edleste forsett. Lytter vi til fristerens kløyvde tunge, risikerer vi å lammes i vår handlingskraft. Continue reading

Bl Niels Steensen

25 November 2020 Trondheim
Niels Steensen, født i København i 1638, var medisiner av internasjonalt ry, som gav karrieren på båten for å vigsles til prest, senere til biskop. Siden han en tid forvaltet bispedømmet Hamburg, med ansvar for Danmark og Norge, var han også vår biskop. Continue reading

Dominikus Nguyen RIP

20 November 2020 Trondheim
Det rører meg at dere som kjente den kristne mann vi begraver i dag, som kjente ham best, har valgt Saligprisningene som uttrykk for hans liv og håpet han levde på, som bar ham inn i en fredelig, ja, salig død. Gjennom store forandringer gikk Dominic Thong Van Nguyen stødig, sakte, men sikkert. Continue reading

33. Sunday A

15 November 2020 Ålesund
Alle kjenner vi folk som på denne måte vier seg enkle, kanskje utakknemlige oppgaver og ved helhjertethet oppnår, på egne og oppgavens vegne, lysende verdighet. Rollemodellene i evangeliet er ikke ledere, stjerner eller kjendiser, men bønder, håndtverkere og, ikke minst, gode mødre og fedre. Continue reading

St Martin of Tours

11 November 2020 Trondheim
Samfunnet Martin var del av, i det fjerde århundre, hadde mye til felles med vårt idag. Det var preget av folkevandring, usikkerhet, krig og kulturelle sammenbrudd. Continue reading

32. Sunday A

8 November 2020 Molde
Tenker vi oss raskt gjennom Bibelen, finner vi at Guds venner preges av ledig og energisk bevegelse. Da englene gjestet Abraham, sprang hans som en guttunge for å gjøre alt rede, enda han nesten var hundre år gammel; da Elija, som i yngre år satt og furtet under en gyvelbusk, var kommet til veis ende, fòr han til himmels i et uvær; da Maria etter engelens budskap var blitt Ordets tabernakel, skyndte hun seg med en gang over fjellene for å bistå Elisabeth. Continue reading

All Saints

1 November 2020 Trondheim
Døden var ikke fra opphavet av, den er fremmed for vår egentlige menneskenatur, slik vi i blant opplever det spontant og vet det med maven. I dag minnes vi at vi er del av et dødsoverskridende fellesskap. Continue reading

30. Sunday A

25 October 2020 Trondheim
At dét å være kristen, handler om å elske, vil knapt noen bestride. Men hva betyr det egentlig—å elske? Continue reading

Sr Renata’s Solemn Profession

14 October 2020 Tautra
Å være cistercienser, er å rotfestes i det reelle. Vår Orden har kjent lysende mystikere, bevares; dog synes meg normen snarere en utdyping av nattlig tro, en hvetekornserfaring. Continue reading

Sr Rafael’s Solemn Profession

9 October 2020 Tautra
Å være kristen, er å bekjenne at man ikke er autonom; ja, at man slett ikke ønsker å bli det; ikke fordi man er feig, men fordi man gjennomskuer autonomien som noe illusorisk. For oss som kristne, er det å leve “på nåde” rett og slett en oppsummering av livet slik det faktisk er. Continue reading

Assumption of Our Lady

15 August 2020 Boulaur
Le coeur du dogme est net, tranchant: Celle qui, par anticipation de la rédemption du Christ, fut préservée du péché et qui librement accueillit le Verbe pour qu’en elle il prît chair, était sortie de la logique de corruption. La mort n’avait sur elle aucune emprise; ainsi, tout naturellement, elle s’en passa pour passer directement, dans l’intégralité de son être, à la vie éternelle. Continue reading

Assumption of Our Lady (Vigil)

14 August 2020 Boulaur
En nous donnant comme première lecture pour cette veille de l’Assomption le récit de la montée de l’Arche à la ville de David, l’Écriture met devant nos yeux un magnifique symbole théologique. L’Arche de l’alliance, c’est la Bienheureuse Vierge Marie qui porta dans son sein le Dieu trois fois saint; l’Assomption signifie son entrée définitive dans la Jérusalem céleste parmi les cris d’exultation d’innombrables légions d’anges. Continue reading

St Dominic

8 August 2020 Boulaur
La devise de Dominique était ‘Veritas’. Et c’est bien la vérité qu’il a ainsi, avant de la proclamer, incarnée. Continue reading

St Ignatius Loyola

31 July 2020 Boulaur
Dieu, notre Créateur et Père, n’hésite pas d’entamer une déconstruction radicale pour, ensuite, pouvoir rebâtir. Pour le dire autrement: le vieil homme doit mourir et céder la place à l’homme nouveau. Continue reading

St Peter Chrysologus

30 July 2020 Boulaur
Saint Pierre Chrysologue, ‘de la parole d’or’, le grand évêque de Ravenne que l’Église commémore aujourd’hui, dit magnifiquement dans un de ses sermons: Homo, quare tibi tam vilis es, qui tam pretiosus es Deo? Continue reading

St Mary Magdalene

22 July 2020 Boulaur
Marie Madeleine est la preuve qu’aucun obstacle, aucune chose vécue ou subie, puisse nous séparer de l’amour vivifiant du Christ. Nous n’avons qu’à combattre la tendance perverse qui nous habite, le fruit du péché: la tendance à dire Non, à refuser la grâce, à préférer librement la mort à la vie. Continue reading

Pentecost

31 May 2020 Boulaur
J’ai connu un vieux moine, un homme lumineux, dont la prière après 70 ans de vie monastique s’était distillée en deux phrases, ‘Saint Esprit mon ami, Saint Esprit mon amour!’ Il les répétait inlassablement, jour et nuit. Continue reading

Candlemas

2 February 2020 Boulaur
L’évangile de ce jour, plein de détails pittoresques, de beaux vieillards et de tourterelles roucoulantes, suppose un arrière-fond mystérieux et par conséquence ténébreux, car le mystère appartient au pénombre, ayant besoin du lever du Soleil de Justice pour éclore et manifester la lumière cachée en lui. Continue reading

Epiphany

6 January 2020 Ostuni
Un’occhiata data ai giornali basta per farcelo costatare: le tenebre che, nei giorni d’Isaia, ricoprissero la terra non sono svanite. La domanda si pone: come credere in una bontà salvificamente luminosa in un mondo rimasto buio? Continue reading

3. Sunday of Advent

15 December 2019 Boulaur
Les choix sur lesquels j’ai bâti mon existence, furent-ils des illusions?’ Qui d’entre nous, frères et soeurs, n’a jamais connu ce genre de questionnement angoissé, la nuit, peut-être, entre 3h e 4h, l’heure qu’Ingmar Bergman appelait l’heure du loup, quand l’agneau nous semble un allié dérisoire. Continue reading

32. Sunday C

10 November 2019 Lunden
Slik finner vi altså tre etapper på vandringen som gjør oss til frigjorte mennesker og kristne: først må vi erkjenne og ta ansvar for det vi har forgjort; deretter må vi be Gud om frelse, ytterst konkret, på alle plan, selv det mest inkarnerte; endelig må vi strebe mot et sant perspektiv på tilværelsen, et som setter oss i stand til å begripe hvordan det hele hører sammen, for derved å treffe riktige, gode beslutninger. Continue reading

St Gregory the Great

9 September 2019 Mount Saint Bernard
To renew our society we need more than just re-budgeting and larger prisons. We need a new sense of purpose, a new unifying energy; we need men and women whose goodness of life makes us spontaneously want to be like them. Continue reading

22. Sunday C

1 September 2019 Mount Saint Bernard
The pursuit of humility is not just a matter of devotion; it is about upholding the dignity of all human life, recognising ourselves among the weak and outcast, standing up for table fellowship. To be humble on these terms is not to be meek and mild; it requires courage, strength, and perseverance in the face of hostile opposition. Continue reading

St Clare of Assisi

11 August 2019 Mount Saint Bernard
Clare saw the world around her self-sufficient, preoccupied with wealth and stuff and status. And she said: Enough! Continue reading

St Mary Magdalene

22 July 2019 Mount Saint Bernard
When we are fearful (or downcast or merely indolent), the best remedy is not always to deal hands-on with our trouble, which is apt to entangle us in confusion and self-pity. We emerge victorious not by fighting darkness but by fostering our desire for light. Continue reading

Pentecost

9 June 2019 Mount Saint Bernard
The first recorded instance of public preaching in the Catholic Church was thought by onlookers to be a display of drunkenness. It is a point worth thinking about. Continue reading

St Matthias

14 May 2019 Mount Saint Bernard
We learn that from the outset of our faith, the Church has had to deal with infidelity; it has done so realistically, in faith, facing facts, sure that the Lord will provide. In our times, we have been reminded more than once that election to high ecclesiastical office is not in itself a guarantee of truthful living. Continue reading

The Blessed Abbots of Cluny

11 May 2019 St Cecilia’s Abbey, Ryde
Few spiritual tendencies are deadlier, more barren, more boring than the desire just to do better than someone else, be it the monastery across the valley or the brother or sister next to me in choir. Any reform movement, be it the micro-enterprise of reforming my own life, must exercise caution in this respect. Continue reading

Easter Day

21 April 2019 Mount Saint Bernard
The gloriousness of Christian existence was central to the thought of our father St Bernard, who spoke of it often, stressing all the while that it does not make for an easy life. For this glory, he once wrote, ‘is a secret glory, it lies hidden in tribulation’. Continue reading

Good Friday

19 April 2019 Mount Saint Bernard
Inch by inch, discourse that supposes the existence, the mere possibility, of truth is pushed out of the public arena: ‘What is truth?’ Give us instead Barabbas, a fine fellow made of the same stuff as ourselves! Continue reading

Ash Wednesday

6 March 2019 Mount Saint Bernard
We live in times that are quick to anger, poor in steadfast love, that love to point the finger and accuse, whose mindset is litigious. God knows there is enough malfunction in the Church, in society; but what if, instead of declaring others’ guilt, we assumed a portion of its weight? Continue reading

The Holy Innocents

28 December 2018 Mount Saint Bernard
Let us note this: the liturgy does not explain the massacre of Bethlehem: How could it? Quite simply, the Church ascertains that, yes, this awful thing did happen. Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2018 Mount Saint Bernard
Can the Gospel be trusted? Or is the Good News fake news? Continue reading

32. Sunday B

6 November 2018 Holy Cross Abbey, Whitland
The cry for pity will resound until the end of the world, when Christ returns with glory to judge the living and the dead, to ‘save those who are eagerly waiting for him’. Our great task as Christians is to position ourselves within this dynamic of expiation, intercession, and impending judgement. Continue reading

The Guardian Angels

2 October 2018 Mount Saint Bernard
One day, we, too, you and I, shall behold for the first time our life’s hidden guide. But do we attend to him now? Continue reading

St Michael the Archangel

29 September 2018 Mount Saint Bernard
The prayer to St Michael the Archangel goes back to an instruction of 1886 by which Leo XIII exhorted all the bishops and religious superiors of the Church to ensure its daily recitation. The pope, we are reliably informed, had shortly before, while at prayer, gained an experiential sense of the abiding struggle of evil against good; he wished the Church to call as one upon the angelic hosts to assist it in keeping darkness at bay and to fight with it for light and truth. Continue reading

Exaltation of the Holy Cross

14 September 2018 Mount Saint Bernard
A dizzying thought: there might be material objects around that were physically touched by God Almighty! It is small wonder that Constantine set out to search for the greatest relic of all: the Cross on which Christ died. Continue reading

22. Sunday B

2 September 2018 Mount Saint Bernard
Most of us, if we look closely, are likely to recognise something of ourselves some of the items on the Lord’s list: ‘fornication, theft, murder, adultery, avarice, malice, deceit, indecency, envy, slander, pride, folly’. Continue reading

St Augustine of Hippo

28 August 2018 Stanbrook Abbey
I often think of Augustine on his deathbed in 430, when Hippo was surrounded by vandals and he had his room covered with hangings that bore inscriptions of the Penitential Psalms: he wished to keep these ever before his eyes. He was conscious of living at the end of an age, awaiting the beginning of another, yet he remained, as far as we can see, largely free of fear and full of hope. Continue reading

St Monica

27 August 2018 Stanbrook Abbey
Given the crises the Church has to negotiate right now, the Gospel's woe to hypocrites is not a vain statement. Hypocrites are people resigned to a discontinuity between what they say and what they do. Continue reading

St Olav

29 July 2018 Nidarosdomen
Som gutt sadlet adelsmannen Olav bukken for sin stefar Sigurd Syr; han var seg sin stand bevisst. Hans misjonsstrategi bar nok også preg av at han syntes en tro som var god nok for ham, jamen burde være det for hans undersåtter også. Continue reading

St James

25 July 2018 St Cecilia’s Abbey, Ryde
When the Lord called the sons of Zebedee to follow him, they had no idea where he would lead them; they hardly knew who he was. They simply sensed that he knew where they needed to go, and that was enough. Continue reading

St Birgitta of Vadstena

23 July 2018 St Cecilia’s Abbey, Ryde
We may worry today about the chaotic state of the Church and of the world. Still, compared to the turmoil of the 14th century, it doesn’t seem like much. Continue reading

Trinity Sunday

27 May 2018 Mount Saint Bernard
The religious and philosophical breakthrough of Judaism, whose grateful heirs we are, was to extend human thought sufficiently to conceive of a single God, a single absolute power, the source at once of life and truth. We must never forget what a revolutionary move this was, what intellectual and moral courage was required of the patriarchs. Continue reading

Baptism of Marie-Françoise Keenan

12 May 2018 Harrow-on-the-Hill
By this great sacrament, Marie-Françoise will be made light and free, full of noble potential, equipped, through the power of Christ’s Paschal victory, to unmask every deception of evil, and to live beautifully. She will be made ‘a temple of God’s glory’. Continue reading

5. Sunday of Easter

29 April 2018 Maria Laach
Wer versucht hat, dem Herrn unbedingte Zuversicht zu zeigen, weiss welcher Kampf erfordert wird - wie Gott in Christus Mensch ward, muss der Geist in uns Fleisch werden. Das Gottvertrauen ist letztendlich eine Inkarnation: es geht um ‘Tat und Wahrheit’. Continue reading

Palm Sunday

25 April 2018 Mount Saint Bernard
Try asking an Irishman who, on 17 March, appears with a shamrock why has has adorned himself with cattle food; try asking a veteran with a poppy in his buttonhole why he picked a weed from a railway line instead of getting himself a decent red carnation. Certain ordinary things take on extraordinary sense in given situations, at set times; we must be able to grasp that sense. Continue reading

Solemn Profession of Br Bernard John Tantiado

9 April 2018 Mount Saint Bernard
Your personal exodus journey has acquired a nobility and beauty all its own. Like the Israelites in the desert, you have learnt something precious about who God is, and about who you are yourself. Continue reading

Easter Day

1 April 2018 Mount Saint Bernard
The Cistercian Fathers, so attentive and humane in their reading of God’s action in our lives, never tired of invoking a verse from the Song of Songs that, to them, summed up their experience of grace: ‘Ordinavit in me caritatem’; ‘He has set love in order in me’. If we let the holy angels roll away the heavy stone that blocks the way into our hearts, God enters to heal and recompose our disordered affections. Continue reading

Ash Wednesday

14 February 2018 Mount Saint Bernard
Reconciliation is never unilateral. It has to be two-sided, to be realised in dialogue. Continue reading

4. Sunday B

28 January 2018 Bamenda Abbey, Cameroon
Do we wish to be healed and made whole? Our answer must be Yes, yes or No, no: there’s no middle ground. Continue reading

The Holy Founders of Cîteaux

26 January 2018 Mount Saint Bernard
To be a Cistercian is to evaluate oneself constantly in the light of a great, exacting ideal. We are not to be scrupulous (for scruples are rarely life-giving), but we must aim to be truthful—and ready to recompose our lives on the basis of what we recognise as truth. Continue reading

Christmas Day

25 December 2017 Mount Saint Bernard
The message of Christmas is this: the Word become flesh in Mary would take possession of our flesh, too; it would fill our lives and make them glorious. Brothers and sisters, do we realise how wonderful this is? Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2017 Mount Saint Bernard
The other day, on the Loughborough Road, I met a lorry so ablaze with psychedelic lights it blinded me. Attempts to rebrand Christmas as a ‘festival of lights’, a shopping binge, makes the shining symbol of the season ambiguous. Continue reading

The Immaculate Conception

8 December 2017 Mount Saint Bernard
In Mary he would find a human being like those who, on the sixth day of creation, before the serpent’s insinuation, stood upright and free before God’s face, formed in his image. Mary Immaculate shows us what we all could, and should, have been, had it not been for the fall’s tragedy. Continue reading

All Saints

11 November 2017 Mount Saint Bernard
St Thomas Aquinas offers us a luminous description of holiness, full of refreshment in its brevity. He says: ‘Since good that is loved has the nature of an end, and since the motion of the will is called good or evil in terms of the end it pursues, the love by which the supreme good, God, is loved must possess the supereminent goodness that goes by the name of holiness. Continue reading

All Souls

2 November 2017 Mount Saint Bernard
We see that our loved ones are not lost to us, nor we to them. We pray, too, for the unloved and unremembered, that the whole Church may be bound together in charity, embraced by Christ’s sacrifice. Continue reading

Br William Strahan RIP

2 November 2017 Mount Saint Bernard
A saying often on his lips was a distillation of experience, characteristically devoid of perfumed piety: ‘I have always tried to be obedient’, he would say; ‘often I haven’t liked it much, but I have tried.’ Then he would laugh. Continue reading

Sts Simon and Jude

28 October 2017
The apostles we celebrate today, Simon and Jude, are in very ancient sources associated with a mission to the east. One of the most venerable documents of early Church history, the Doctrine of Addai, tells us how Jude or Thaddeus (Addai in Syriac) was despatched by St Thomas to Edessa in modern-day Turkey. Continue reading

St Bruno

6 October 2017 Mount Saint Bernard
The first companions of St Bruno tell us that this apparently austere, intellectual monk was in fact semper festo uultu: his face was always joyful, like that of a man on his way to a feast. Continue reading

St Michael The Archangel

29 September 2017 Mount Saint Bernard
A great deal of nonsense is often said about angels. We may find we’re given to thinking nonsensically about them ourselves, haunted as we are by images of feathers, celestial chariots, and cascading cloaks: so earthbound are we poor human clods, so conditioned by our bodies, that it is hard for us to conceive of pure spiritual existences. Continue reading

Rosary Rally

27 August 2017 Mount Saint Bernard
The Queen of Peace is our model. Like her, we are called to say a deliberate ‘Yes’ to the lordship of Christ, letting him take flesh in our flesh, becoming his instruments, sacraments of his presence. Continue reading

St Bernard of Clairvaux

20 August 2017 Mount Saint Bernard
I recently finished reading a new biography of St Bernard of Clairvaux by the Austrian historian Peter Dinzelbacher. In his effort to place Bernard in context, the author leaves no stone unturned: his book contains 3,000 footnotes. Continue reading

Blessed Guerric of Igny

19 August 2017 Mount Saint Bernard
For Guerric, divine contemplation was fundamentally a matter of assimilating, by interiorisation, the prayers we recite with our lips in the breviary and missal. He would have scoffed at any notion that mental and vocal prayer were somehow in opposition. Continue reading

St Maximilian Kolbe

14 August 2017 Mount Saint Bernard
Kolbe’s death eclipses his life; his life, indeed, seems like a build-up to his sacrificial death. That is something to reflect on with regard to our own Christian lives. Continue reading

19. Sunday A

13 August 2017 Mount Saint Bernard
Even if we can swim there was a time when we couldn’t. We may remember the awful downward pull; how scary it is, even up there in the shallow end of a pool, with people everywhere and lights on, with our father’s arms ready to carry us up. Continue reading

Corpus Christi

15 July 2017 Mount Saint Bernard
So often, when what we considered a thoroughfare turns out to be a cul-de-sac, we raise our arms to heaven and cry out, ‘Why, Lord, why?’ We’re indignant and hurt, proceeding, as we are, from the assumption that our journey ought to be uncomplicated, that the Lord, like some tour guide, should make the path straight before us. Continue reading

St Benedict

11 July 2017 Mount Saint Bernard
In my first year at Cambridge, I picked up a copy of the Rule of St Benedict from Waterstones. I read it right through, I remember, and thought: Wow, to live like that! Continue reading

Wedding of Dominique and Niall

29 April 2017 Farm Street, London
‘Set me as a seal upon your heart’, says the Lord. It would take a brave preacher to expound that verse to two cardiologists. Continue reading

Easter Vigil

16 April 2017 Mount Saint Bernard
The perspective on life and death offered us this night is extraordinary. We take in the whole sweep of human history at a glance, from the beginning of the world to the saving events of our Lord Jesus Christ to our own present reality. Continue reading

Maundy Thursday

13 April 2017 Mount Saint Bernard
The Passover is no magic charm; the Eucharist isn’t either. It is a pledge from the Lord and a pledge we give in return: a pledge to be faithful, to conform our lives to grace, to answer love with love. Continue reading

Palm Sunday

9 April 2017 Mount Saint Bernard
How can we respond to the call of Palm Sunday with integrity? We can, quite simply, refuse to run away. Continue reading

Br Thomas Taylor RIP

14 January 2017 Mount Saint Bernard
For Br Thomas, the history of the monastery and his own history were inseparable. This led him to invent what, to my knowledge, is a new and original literary genre, an extended autobiography in the form of obituaries! Continue reading

Mary Mother of God

1 January 2017 Mount Saint Bernard
Above the horizon we shall ever perceive the comforting twinkle of the Star of the Sea. It sheds the light we need to journey on with confidence: the knowledge that our gracious God saves, wants to save, never ceases to save. Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2016 Mount Saint Bernard
Meister Eckhart once wrote: What good is it to me if Christ is born in Bethlehem but is not born in me? What use is it to me to call Mary full of grace, if I am not full of grace also? Continue reading

St John Henry Newman

9 October 2016 Mount Saint Bernard
Newman had a genius for wonderment. We find it expressed in natural terms, as when, at the end of his life, he picked up the violin again and was so moved by the sheer joy of it that he had, so he wrote to a friend, to lay down the instrument and literally cry out with delight. Continue reading

Our Lady of Walsingham

24 September 2016 Mount Saint Bernard
It was during the reign of Edward the Confessor that a Norfolk noblewoman, after entertaining a vision of the Holy House of Nazareth, ordered a model built at Walsingham. Her masons had hardly got stuck in before they found the work completed by a team of engineers from quite a different league. Continue reading

25. Sunday C

18 September 2016 Mount Saint Bernard
In most villages, one house stands out: a mansion among hovels, a single large property with satellite dishes, an ornamental staircase, manicured lawns, and armed guards. The rich make their presence felt, in a contrast that seems preposterous until, by virtue of sheer repetition, one gets used to it and accepts it as part of the order of things. Continue reading

Assumption of Our Lady

15 August 2016 Mount Saint Bernard
If we look closely at the liturgy for the Assumption, we find traces of the Ark everywhere. Pictorially it is a less alluring symbol than the cosmic lady: an ark, after all, is just a box. Continue reading

St Laurence

10 August 2016 Mount Saint Bernard
We are not all called to be martyrs, certainly; but we will all, one day, have to leave everything familiar behind, throwing ourselves into our heavenly Father’s embrace in a death that, in reality, is but a passage to a higher mode of living—but will nonetheless test us, like gold in the furnace, by fire. Continue reading

16. Sunday C

17 July 2016 Mount Saint Bernard
The enchanting mystery of the blessed Trinity is this, precisely: that it is a constant flow of life and love, a divine current that has always been, never shall cease, into which we, too, are drawn to be charged and enlivened. It is difficult to speak of these things. Continue reading

St Benedict

11 July 2016 Mount Saint Bernard
What is a monk? A monk is a man who is entirely given. Continue reading

12. Sunday C

19 June 2016 Mount Saint Bernard
What contradiction Christ knew, humanly speaking! In communion with the Father through the Spirit, in communion with mankind through the flesh, his earthly life culminated in a cry of dereliction that rent his heart within even as, outwardly, it was pierced by a lance. Continue reading

Good Friday

25 April 2016 Mount Saint Bernard
Let’s not judge just by what we see, be sensible and say, ‘Oh, it was nothing’. It is everything! Continue reading

Maundy Thursday

24 April 2016 Mount Saint Bernard
A ceremonial from 1600, the heyday of Francis de Sales, mentions the custom of bishops washing the feet of cathedral canons, but says it might be better still, as a lesson in humility, to seek out ‘poor people’ instead. It was Pius XII, pope during WW2 and its aftermath, who integrated the washing of the feet into Maundy Thursday’s Mass, limiting it to ‘twelve chosen men’. Continue reading

Christmas Day

25 December 2015 Mount Saint Bernard
The art and poetry of Christmas loves to meditate on this stunning paradox: that the Maker of all things, the invisible, boundless God, should be corporeally present in a human person, an infant wrapped in swaddling cloths, the most confined posture imaginable. Continue reading

Solemn Profession of Br Nicholas Palmer

8 December 2015 Mount Saint Bernard
More than once, I assure you, some angel will bring you a commission to which, like Mary, you can only reply with consternation: ‘How shall this be?’ At such times, like her, do not be afraid; entrust yourself to God’s providence. Continue reading

34. Sunday B

22 November 2015 Sjømannskirken i London
Et videre problem: Hva forbinder vi nå med kongestand? Vi tenker oss pliktoppfyllende, velfriserte damer med kjærlighet til pølsehunder; vi tenker oss herrer i lysegrå dress som åpner broer og taler til nyttår. Continue reading

Our Lady of the Rosary

7 October 2015 Mount Saint Bernard
Sixteenth-century Catholics saw that a spiritual battle underlay the clash of superpowers. They saw that the soul of Christian Europe was at risk. Continue reading

23. Sunday B

6 September 2015 Mount Saint Bernard
There is a risk that we reduce Scripture to a medley of favourite themes, a Classic FM collection, with only lyric second movements and the occasional piece for solo harp. We like bits of Scripture that promise consolation; we’re unkeen on those that speak of judgement. Continue reading

St Jerome

3 September 2015 Holy Cross Abbey, Whitland
St Jerome's awful temperament was proverbial. His vast store of invective would have been a goldmine for Monty Python, had it occurred to John Cleese to look up the Patrologia Latina. Continue reading

Sts Joachim and Anne

26 July 2015 Mount Saint Bernard
We are responsible not just for enacting our own assent to God’s call in the form of a Suscipe; we are also responsible for helping others enact theirs. We are called to share the gifts we have received, to make our talent increase, then pass on the capital, to nurture the realisation of others’ potential. Continue reading

Br Jonathan Gell RIP

25 July 2015 Mount Saint Bernard
I would say that sometimes Br Jonathan seemed almost luminous. He was possessed of a joy, a lightness, and a strength that made him appear, right to the end, the bearer of some glorious secret Continue reading

Easter Day

5 April 2015 Mount Saint Bernard
Fifteenth-century painters show Christ literally rising out of death, standing up from a stone coffin, one foot within, one foot outside, his hand holding a banner of victory. A century or two later, naturalistic settings with elaborate tombs are in vogue, with the Lord coming forth robed in white, all gleaming and unworldly. Continue reading

Good Friday

5 April 2015 Mount Saint Bernard
I asked myself then: have we got too used to the scandal of the cross? It is a question I ask myself still. Continue reading

Maundy Thursday

2 April 2015 Mount Saint Bernard
Some of us could write treatises on transubstantiation - that is good and can be useful. But it is not what the Twelve would have thought of then—that is now—in the Upper Room. Continue reading

Ash Wednesday

18 February 2015
Our longing for life, for love, for communion is what really defines us, much more so than our bodies with its passing pains and pleasures. We have a soul, and our soul lifts up our whole being in a yearning to live forever. Continue reading

Br Boniface McGinley RIP

6 February 2015 Mount Melleray Abbey
As Mt Melleray’s porter he exercised for decades a ministry of welcome, receiving all comers kindly. He practised the asceticism of suspended judgement. Continue reading

2. Sunday B

18 January 2015 St Edmund’s College, Cambridge
Israel was divided and imperilled. Its religion was decadent, administered by reprobates like Hophni and Phineas, Eli’s sons, filling their already fat bellies with choice pickings from the altar at Shiloh. Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2014 Mount Saint Bernard
We remember everything that is not peace: wars, famine, poverty; conflicts at work; friendships that have died; difficulties in our families. We may experience a strange disconnectedness, as if the peace enjoyed at prayer, for seeming real, does not really touch the rest of our busy, messy, sometimes painful lives. Continue reading

Dedication of the Lateran

9 November 2014 Quarr Abbey
As cathedral of the Empire’s first city, the Lateran won the title that adorns it to this day: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput; ‘Mother and Head of every church of the City of Rome and throughout the whole world’. It is as such that we celebrate the Lateran today. Continue reading

Solemn Profession of Br Francis and Br Moses

30 June 2014 Bamenda Abbey, Cameroon
Brothers, the Lord has called you to be monks to make you happy; also, I may add, that others may find happiness through you. He has asked you to give all because there is no limit to the gifts he wants to give; he would have you embrace the fullness of life, never settling for less. Continue reading

Easter Day

20 April 2014 Mount Saint Bernard
What nurtures me, what gives me joy, what fills me with such peace is not an idea, not something but Someone, Someone alive who, astonishingly, cares for me. Continue reading

Palm Sunday

13 April 2014 Mount Saint Bernard
The world’s redemption is about to be accomplished; the Lord is entering his temple. And this fellow’s response is, Hello, donkey! Continue reading

Ash Wednesday

5 April 2014 Mount Saint Bernard
According to a legend that attaches to our Order, the monks of La Trappe used to greet one another saying, ‘Remember, brother, you will die’. They never did, of course; though the reminder as such is thoroughly Benedictine. Continue reading

Corinne Camilleri Ferrante RIP

2 April 2014 Nottingham
Giving was natural to her; she delighted in it, quite unconcerned that many of her guests could not hope to reciprocate her generous treatment. Scripture teaches us to recognise this attitude of hers as a reflection of the kindness of God. Continue reading

Fr Matthew Dunn RIP

8 March 2014 Mount Saint Bernard
When Fr Matthew’s rational defences fell away one after another, when his heart lay open for all to see, not a trace of impurity was left. All we saw was light and love and trust and kindness - truly, he was a monk. Continue reading

Christmas Day

25 December 2013 Mount Saint Bernard
We think of the ox as plodder: to call someone bovine is not to pay a compliment. Earlier civilisations perceived the ox differently. Continue reading

Christmas Midnight Mass

24 December 2013 Mount Saint Bernard
Into whatever darkness we carry—be it enmity or strife, guilt or shame, hurt or resentment—the light of Christ will shine if we let it. Continue reading

Dom Ambrose Southey RIP

25 August 2013 Mount Saint Bernard
From within this private, secret space he greeted others with courtesy and unfailing kindness, but also with the unequivocal instruction: ‘Do not enter.’ He had a genius for bringing conversations to an end with enigmatic monosyllables. Continue reading

Br Gabriel Manogue RIP

9 July 2013 Mount Saint Bernard
Br Gabriel's energy was irrepressible. We all know how he could spontaneously burst into song at any time, anywhere – and in voice production he was not, to cite his own phrase, ‘backward in coming forward’! Continue reading

Amanda Perreau Saussine de Ezcurra RIP

10 August 2012 Our Lady and the English Martyrs, Cambridge
Amanda saw herself as someone to whom a particular, arduous work had been entrusted. With the courage for which she was outstanding, she assumed that work, certain that it would bear fruit, even though she could not see precisely how this would come about. Continue reading

13. Sunday B

1 July 2012 Tautra
For oss som vet hvorledes historien går videre, er opptrinnet i Jairus’ forgård som en profetisk kaldgufs. Det får oss til å tenke på en annen folkemasse som, ikke så veldig mye senere, på et blunk vil stemme sine hosannarop om til “Korsfest ham! Continue reading

27. Sunday A

2 November 2011 St Olav, Oslo
Noah trådte ut i en ny verden, hvor alt måtte tilskikkes på nytt. Og i møte med denne tvingende nødvendighet, var det ikke primærnæring han dyrket, ikke kål, men vin. Continue reading

Wedding of Amanda and Carlos

1 November 2011 Queens' College Chapel, Cambridge
I have followed the unfolding of your respective lives in two brilliant mosaics of very different character, though they share certain key features. In either case, the immense integrity that marks you both has ensured a rigorously defined, pure outline. Continue reading

Beheading of St John the Baptist

29 August 2011 Ware Carmel
A lecherous king, a jealous queen, a fickle child: should these bring the Old Testament to a close? Continue reading