Archive, Conversation with

Conversation with Piotr Bednarski

This conversation, recorded before Christmas, is now available in English and in Polish. It touches on many topics under the general heading ‘transmission of faith in beauty, truth and freedom’. How can an effective mission be configured today? What is the role of monasticism in mission? What is the role of culture?

After all, most people seek the good, for themselves and for others. Most people desire to be upright. I think, if we can meet people where they are, trying to answer their questions, rather than spending a lot of time and energy and vocal power answering questions no one is asking, there is tremendous scope for encounter and dialogue.

An accompanying booklet has been prepared in Polish for the University Research Center for Religious Freedom at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. You can access it here.

Biskup Erik Varden przedstawia historią swojego życia, rolą muzyki w procesie nawrócenia się na katolicyzm oraz swojej drodze poszukiwań duchowych zwieńczonych decyzją o wstąpieniu do klasztoru trapistów w Wielkiej Brytanii. Omawia także rolę kultury i bycia autentycznym świadkiem Chrystusa w przekazywaniu wiary. Przedstawia swój pogląd na to, jak przekazać radość i atrakcyjność Kościoła katolickiego w zsekularyzowanym społeczeństwie.

Biskup Erik opowiada także o pedagogice głoszenia wiary snując refleksję nad rolą przekazywania wiary poprzez intelekt, kulturę i autentyczne doświadczenie egzystencjalne, poprzez spotykania z prawdziwymi świadkami Chrystusa. Jako mnich wskazuje na kluczową rolę życia monastycznego, które polega przede wszystkim na oddawaniu chwały Bogu, modlitwie za świat i Kościół, prowadzeniu skromnego życia, w którym duże znaczenie ma praca fizyczna oraz gościnności monastycznej.

Pokazując strukturę religijną ludności kraju, w którym urodził się – Norwegii, wskazuje na prześladowania katolików i de facto zniszczeniem wiary katolickiej w XVI wieku w Norwegii, kiedy duńscy okupanci narzucili protestantyzm – jako sposób mocniejszego związania okupowanej Norwegii z Danią. Ten narzucony protestantyzm w Norwegii napotkał opór, choć ostatecznie katolicyzm został wykorzeniony w tym kraju.

Skromne odrodzenie kościoła katolickiego w Norwegii nastąpiło w XIX wieku za sprawą kupców i migrantów oraz o sióstr zakonnych i ich dobrej pracy, która wzbudziła zainteresowanie katolicyzmu. Aktualnie w Norwegii katolicy stanowią mniejszość i dominują wśród nich migranci z innych krajów. W prałaturze Trondheim żyje ok. katolików 130 narodowości, z silną obecnością Polonii.

A curious detail from the interior of the cathedral in Cracow.