Arkiv, Samtaler

Samtale med Stig Fossum

En samtale om ord og om Ordet; om tro og tvil; om nasjonaljubileum og Olavsarv; om bøker og sjelshelse.

Du er inne på at vår tid har mistet en del ord for å skjønne dybden i eget liv? Det bekymrer meg at våre moderne europeiske språk blir stadig ordfattigere, at offentlig diskurs blir mer begrenset og henfaller til floskler. Vi mister evnen til å nyansere. Det er et sivilisatorisk tap. Det er også en politisk risiko. For jo mindre jeg er i stand til å trekke skillelinjer mellom begreper, jo mer er jeg utsatt for forenklende generaliseringer, fordommer og ren skjær tåpelighet. —Hva slags Bibelsyn har du? Det er et vanskelig spørsmål å besvare, fordi mitt forhold til Bibelen ikke først og fremst et syn. Bibelen er atmosfæren jeg lever i, luften jeg puster, kilden til min bønn. Jeg tenker ofte på noe Martin Buber sier: For å forstå og lese Bibelen ansvarlig trenger vi å opparbeide en bibelsk bevissthet – vi må få Bibelen så til de grader innabords at vi kjenner dens innhold så godt, dens ordforråd så grundig a vi kan gjenkjenne og høre de ustanselige, berikende innad referansen som gjør Bibelen til en diger kommentar over seg selv. Slik går vi fra å ha et syn på Bibelen som er analytisk og abstrakt til en symfonisk erfaring av Bibelen.

Du kan lytte til hele samtalen her (Apple Podcast) eller her (Spotify).

Detalj fra Jean Baptiste Siméon Chardins ‘Le Philosophe lisant’, som henger i Louvre.