I de år jeg tjente mine klosterbrødre som abbed, var det min plikt og mitt privilegium å holde regelmessige kapittelforedrag. Det gikk ut på å forbinde fellesskapets løpende bekymringer, håp og prosjekter med de kapitler i Den hellige Benedikts regel vi hadde hørt i ukens løp. Jeg opplevde det som nyttig å tolke det som skjer nå i lyset av et tidløst ideal, for så å spørre, “Hva vil dette si?”, “Hvor fører dette hen?” Jeg vil her forsøke å gjøre noe lignende: å la troen opplyse livet her og nå.

Traditionis custodia

17 september 2021
Nå om dagen støter man på tendensen til å redusere “tradisjon” til uttrykk for partitilhørighet, som om tradisjon var noe man kunne være for eller mot. Sludder og vås. Les videre

Ved min utnevnelse

1 oktober 2019
I en verden, en tid, som stadig mer preges av likegyldighet og kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe annet: å peke mot Lyset som ikke lar seg gripe av selv det mest oppslukende mørke, å nære velvilje, å forsones, å fremme et fellesskap tuftet på tillit, i fred, å vitne om at døden har mistet sin brodd, at livet har mening, skjønnhet og ukrenkelig verdighet. Les videre