I de år jeg tjente mine klosterbrødre som abbed, var det min plikt og mitt privilegium å holde regelmessige kapittelforedrag. Det gikk ut på å forbinde fellesskapets løpende bekymringer, håp og prosjekter med de kapitler i Den hellige Benedikts regel vi hadde hørt i ukens løp. Jeg opplevde det som nyttig å tolke det som skjer nå i lyset av et tidløst ideal, for så å spørre, “Hva vil dette si?”, “Hvor fører dette hen?” Jeg vil her forsøke å gjøre noe lignende: å la troen opplyse livet her og nå.

Kongelig prestedømme

20 juni 2024 St Mary's Twickenham
Det som finnes, "verden", finnes for å åpenbare "Den Skjulte". Det er menneskets enestående oppgave å bevege seg fra tilbedelse i det skjulte til epifani, til å se Gud, og gjøre ham synlig, "som han er". Les videre

Spiritualitet

16 juni 2024
Egentlig er jeg luta lei ordet “spiritualitet”. Les videre

Mosterkronikk

7 juni 2024 Dagen
Ved ettersyn bemerker man slående likhet mellom gjengs utlegning av retten fra 1024 og den livssynsnøytrale velferdsstatens selvforståelse i dag. Dette kan være et uttrykk for Guds forsyn — for ham er tusen år som én dag; det kan også vitne om anakronistisk ønsketenkning i omgang med historien. Les videre

Feiring av Loven

31 mai 2024 Moster
Tenderer vi ikke ofte til å betrakte loven som et nødvendig onde, et rent pragmatisk opplegg for å forhindre det brysomme, tidkrevende kaos som ellers ville oppstå når menneskemasser romsterer rundt på samme territorium i et mer eller mindre edelt, mer eller mindre desperat forsøk på å trives? Les videre

Åpning av Misjon2030

13 april 2024 Trondheim
Slaget på Stiklestad og konsekvensene det hadde står, sett med troens øyne, på lignende vis for en visdomspakt - den pakten har reelle, samtidig relevante konsekvenser for vårt folk. Hvordan står det så til med vår trofasthet? Les videre

Konfirmasjon

4 april 2024 The Tablet
Jeg er lei av å høre folk klage over unge som faller fra. Hvis de unge fjerner seg fra Kirken, er det ikke av vond vilje, men stort sett heller fordi kristnes påstander synes dem uten relevans for prøvelsene de møter. Les videre

Om forslag til ny abortlov

21 mars 2024
Er Norge tjent med en utvikling av lovverk som åpner for sentimentalisering av selve personbegrepet, som tilskriver et ønsket individ personlighet, mens et uønsket individ fraskrives personlighet, og som på dette grunnlag ekspederer individet enten mot liv eller død? Vi mener at Norge ikke er tjent med slik utvikling. Les videre

Utsagn om Ukraina

15 mars 2024 Nordic Bishops' Conference
Idet vi nå går inn i pasjonstiden, retter vi blikket mot Jesus, vår Fred, foran Pontius Pilatus. Vi minnes om at arbeid med å skape fred i en verden såret av synd innebærer å konfrontere makt med sannhet. Les videre

Misjonsoppdrag

6 mars 2024 Katolsk Forum, Trondheim
Vi forbereder tusenårsjubileet for hellig Olavs martyrium. For en kristen dreier slik forberedelse seg hverken om tilbakeskuen eller selvforherligelse; den handler om evangelisering. Les videre

Foredrag i Navarra

11 februar 2024 University of Navarra
Et foredrag om kontinuitet og brudd, om ordets makt, om menneskenes hjerter - og om en mann som ville kappløpe med solen. Les videre

Utsagn mot antisemittisme

4 februar 2024
Oppblomstringen (egentlig et upassende ord - det dreier seg om ugress) av antisemittisme i Europa og, ja, til og med i Norge, er bekymringsverdig og skammelig. Antisemittismen er en latent koldbrann i det politiske legeme. Les videre

Til prester – om bønn

23 januar 2024 Lisbon
Å være prest går ut på mer enn bare å være opplært til å utføre spesialiserte handlinger. Å være prest er å utøse sitt liv; bønn er kjernen i en prests eksistens. Les videre

Mer om velsignelser

5 januar 2024
Teologien, tidligere kalt regina scientiarum, 'vitenskapenes dronning' er en medlidenhetens disiplin, ja, men må ikke desto mindre kjennetegnes av intelligent presisjon. Den kan ikke reduseres til improvisasjonskunst. Les videre

Oppdrag Fellesskap – Henimot 2030

4 november 2023 Birgittaklosteret, Tiller
Nasjonaljubileet i 2030 handler om å fornye våre dåpsløfter i det vi tar ansvar for trosskatten som er oss betrodd. Prosessen vil finne sitt uttrykk gjennom evangelisering som vil finne liturgisk form, vil nære en kallskultur og vil utfolde seg gjennom katekese og karitativt arbeid. Les videre

Foredrag om kyskhet

30 oktober 2023 Stavanger
Det tilsvarer sjelden folks erfaring å tilskrive seksualdriften en naturlig ordnende kraft; den har stort kaotisk potensiale. Menneskets seksualitet kaller på en helhetlig, integrert personlighet for å kunne vokse fritt og blomstre. Les videre

Til Prestene

24 oktober 2023
Fra midten på 1800-tallet inntil ganske nylig, så Kirken i Norge seg selv helst som tjenesteyter for innvandrere og et beskjedent antall konvertitter. Hvis jeg får bruke et litt uvørent bilde, lignet den et kjøleskap beregnet på oppbevaring av eksotisk frukt. Les videre

Synodalitet og hellighet

20 oktober 2023
Vi har hørt begrepet 'synodalitet' brukt så mye i det siste at det synes å ha noe å gjøre med alt mulig, men hva handler det egentlig om? Har det noen forbindelse med kallet til hellighet? Les videre

Hjertets bønn

2 mars 2022
La oss ikke late som om vi var rene åndsvesener. Vi er noe langt bedre - vi er Guds barn. Les videre

Å la såret leges

5 november 2021
Jeg tror det er et enormt bærearbeid som venter oss i Kirken av idag, et arbeid som må utføres taust og ydmykt, i det skjulte. Jeg tror denne form for bæring, forenet med Kristus, er en betingelse for helbredelse. Les videre

Traditionis custodia

17 september 2021
Nå om dagen støter man på tendensen til å redusere “tradisjon” til uttrykk for partitilhørighet, som om tradisjon var noe man kunne være for eller mot. Sludder og vås. Les videre

Ved min utnevnelse

1 oktober 2019
I en verden, en tid, som stadig mer preges av likegyldighet og kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe annet: å peke mot Lyset som ikke lar seg gripe av selv det mest oppslukende mørke, å nære velvilje, å forsones, å fremme et fellesskap tuftet på tillit, i fred, å vitne om at døden har mistet sin brodd, at livet har mening, skjønnhet og ukrenkelig verdighet. Les videre

Vision

10 september 2017 General Chapter OCSO
I am moved by the intention to renew our life that it might be a sign to our times. Yet hopes for a new spring have, for many of us, been unfulfilled - we find ourselves in a state that is decidedly autumnal. Les videre