Opplyst liv

Utsagn mot antisemittisme

Oppblomstringen (egentlig et upassende ord – det dreier seg om ugress) av antisemittisme i Europa og, ja, til og med i Norge, er bekymringsverdig og skammelig. Antisemittismen er en latent koldbrann i det politiske legeme. Når den blir synlig og tar til å verke, er det tegn på en allmen bevissthetsråte som ikke kun gjelder holdninger til jøder; den vitner om en fatal blanding av hukommelsestap og selvrettferdighet, næret av sinne, som kaster et forblindende teppe over rettferdsbegrepet. 

Motforestillinger i forhold til staten Israels politikk, utgjør ikke antisemittisme. Selvsagt kan man rasjonelt bestride politikken, slik man rasjonelt kan bestride enhver nasjons politikk. Det som utgjør antisemittisme er projisering av fiendskap over på et folk i en dynamikk som trenger ned i dypet av vår irrasjonalitet, dyp som får ellers fornuftige kvinner og menn til å innta holdninger og utføre handlinger av laveste sort. 

«Antisemittismen», skrev Jonathan Sacks, «er fordom som, lik et virus, overlever over tid ved mutasjon.» Han kalte den «verdens mest pålitelige varselstegn på en massiv trusel mot frihet, menneskelighet og ulikhetens verdighet». At det faktisk forholder seg slik, bekrefter vårt kontinents historie med tallrike eksempler. 

Hva Den katolske Kirkes stillingtagen angår, leser vi i deklarasjonen Nostra Aetate, promulgert av Paul VI den 28. oktober 1965: «Kirken, som fordømmer enhver forfølgelse, uansett hvem den er rettet mot, kan ikke glemme arven den deler med jødene. Drevet av evangelisk kjærlighet rotfestet i tro, ikke av politiske grunner, fordømmer den hat, forfølgelser og uttrykk for antisemittisme til enhver tid og på alle vis.»

Jeg er glad for å slutte mitt navn til utsagnet du her kan lese, offentliggjort den 3. februar 2024.  

* * *

Vi er rystet over angrepet på Israel 7.oktober og det er med stor sorg at vi er vitne til den pågående krigen og den globale økningen i antisemittisme og hat mot jøder. Som kristne opplever vi et særlig ansvar for å stå opp for vårt jødiske søskenfolk, ikke minst fordi kirkens historie er fylt med antijødiske holdninger og hendelser. Vi kan ikke være tause i møte med denne virkeligheten. 

1. Vi tror at ethvert menneske, uavhengig av etnisitet og religion, er skapt i Guds bilde og har et unikt og ukrenkelig menneskeverd. Dette gjelder alle mennesker, også̊ i Israel og på̊ Gaza. Lidelsene som har rammet sivilbefolkningen er fryktelige og angår oss alle. 

2. Vi finner det uakseptabelt at jøder som er bosatt i Norge opplever økt trakassering og frykt. Vi må̊ aldri glemme den urett som kirken og kristne har påført jøder gjennom nærmere 2000 år. Gjennom vår historie har det jødiske folk blitt forfulgt, fordrevet og blitt forsøkt utslettet. I dag er vi igjen vitner til at antisemittismen gir seg til kjenne. I vårt samfunn trenger vi å ta et fornyet oppgjør med antisemittiske holdninger, fordommer og likegyldighet til hvordan jøder omtales i vår kultur. I 2012 reagerte Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) på de sterke antiisraelske holdningene i det norske samfunnet. Dette kommer også frem i omtalen av konflikten mellom Israel og Hamas i 2023.

3. Antisemittisme er et viktig element i krigen mellom Israel og Hamas. Hamas sine uttalelser om at de ønsker å gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel ikke eksisterer lengre viser Hamas sitt grunnleggende antisemittiske tankegods, slik det også̊ kommer til uttrykk i deres chartre fra 1988 og 2017. Vi tar sterkt avstand fra slike uttalelser. Det antisemittiske elementet i krigen og konflikten mellom Israel og Hamas, kan ikke overses og må ikke glemmes.

4. Vårt fokus på tiltagende antisemittisme betyr ikke at vi glemmer eller overser lidelsen til befolkningen i Gaza og palestinernes kår. Men Hamas sin massakre og angrep mot Israel går hånd i hånd med deres terrorregime overfor egen befolkning. Palestinerne behøver også støtte og hjelp for en bedre og trygg fremtid.

5. Vårt samfunn har et ansvar for å avdekke og bekjempe antisemittisme. Flere rapporter har pekt på at det i vårt norske samfunn finnes antisemittiske holdninger som kommer til uttrykk i omtalen av Israel- og Palestinakonflikten. Vi savner at denne problematikken kommer tydelig frem i norsk mediedekning, og oppfordrer norske redaksjoner til i større grad å løfte frem jødiske og israelske erfaringer og perspektiver. 

Vi oppfordrer til bønn om fred for alle berørte parter i Israel, i Gaza, på Vestbredden og i Midtøsten for øvrig, og at gislene må frigis. 

Vi oppfordrer til engasjement og støttemarkeringer.

Vi oppfordrer alle til å avstå fra å demonisere meningsmotstandere, men heller å snakke sammen om det vanskelige med de ulike perspektivene vi bærer. 

Vi oppfordrer alle til å vise at det skal være trygt å være jøde i vårt land.

Pinsebevegelsen
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Frikirken
Misjonssambandet
Indremisjonsforbundet
Ungdom i Oppdrag
Normisjon
Misjonskirken
Den nordisk-katolske kirke
Den Norske Israelsmisjon
Kvinner i Nettverk
Jesuskvinner
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
Ordet og Israel
Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. (Biskop i Oslo katolske bispedømme)
Mgr. Erik Varden OCSO (Biskop i Trondheim katolske bispedømme og Administrator av Tromsø Stift)
Ole Christian Kvarme (Biskop Emeritus i Den norske kirke)
Daniel Sæbjørnsen (Pastor og kommunikator)

Neil Shicoff i en unforglemmelig tolkning av rollen som Eleazar i Halévys opera La Juive, en studie i antisemittisme. Foto: Metropolitan Opera.