Her har jeg samlet artikler, anmeldelser og diverse andre tekster som har stått på trykk samt en presentasjon av bøker jeg har skrevet. Du finner også en håndfull intervjuer og noe lydmateriale, deriblant min innlesning av evangeliene på originalspråket, et prosjekt jeg gleder meg til å arbeide videre med i tiden som kommer.

Samtale med Johannes Wieczorek

16 mai 2024
Debatt om fornyelse i Kirken kan dessverre often virke som en slagmark med motsatte fronter - det er nok av store kanoner med nok ammunisjon. I en sånn sammenheng er det viktig å lytte etter de stillferdige røster, å holde utkikk etter fruktbare foretak som blomstrer i usannsynlig terreng, lik markblomster. Les videre

Samtale med Magne Vik Ravndal

9 mai 2024
Det er jo helt fenomenalt, dette budskapet - gjør deg rede til å leve! Jo eldre jeg blir, jo mer overbevist blir jeg om at mange mennesker går med et slags arrestert livspotensiale, de vet at de har evne til å eksistere i en større intensitetsgrad enn de gjør; og det kan ofte være veldig frustrerende at det ikke realiseres. Les videre

Samtale med Sarah de Nordwall

23 april 2024 Radio Maria England
Kyskhetens pedagogikk forutsetter ærlig anerkjennelse av hvem jeg er og hvor jeg befinner meg. Les videre

Samtale med Anna Leonardi

10 april 2024 Tracce
Betrakter jeg meg selv som solen i et univers av utbrente stjerner, forblir jeg selv eneste reelle subjekt i mine menneskelige forhold. Nok kan jeg erkjenne at andre folk eksisterer, men deres eksistens betyr ikke egentlig noe for meg. Les videre

Samtale med Malina Abrahamsson

5 april 2024 Dagen
En samtale om kall, lydighet og inkarnert troverdighet. Les videre

Samtale med Kristine Dingstad

18 mars 2024
Den 15. mars ble Det norsk bibelselskap første utgivelse av Skriften med "Katolsk kanon" lansert. Les videre

Samtale med Thomas V. Mirus

23 februar 2024
En samtale om musikkens språk, betydningen av kyskhet, orientering av eros, menneskenaturens potensiale - og mye annet. Les videre

Samtale med Luke Coppen

14 februar 2024 The Pillar
Å holde stand vil si å ha mot til å komme seg opp igjen, til å motstå fristelsen som sier, "Nå vel, siden jeg først er falt, kan jeg like gjerne kave litt rundt her i gjørmen." Klimakos byr oss å ikke somle - et godt råd. Les videre

Samtale med Daniel Capó

10 februar 2024 Ecclesia
Veien til kysk integritet fører gjennom ærlig konfrontasjon med kaoset og lidenskapene vi bærer på. Modellen kunne overføres på det politiske legeme, hvor vi stort sett projiserer alt vi oppfatter som irrasjonelt over på andre for å unngå katharsis og - hvis du tillater meg ordet - omvendelse. Les videre

En ny verden

19 januar 2024 The Catholic Herald
Nøling hører natten og mørket til, motsetningen til en ungdom som fornyes "lik ørnenes" gjennom Påskens vann til et liv i oppad stigning. Les videre

Credospalte

15 januar 2024 The Times
Såvidt jeg kan se, gir vi ofte avkall på en menneskeforståelse som er vid nok til å innse at stor kompleksitet kan over tid omfattes av et individs balanserte skjebne slik den utvikler seg gjennom uunngåelig kamp, opprettholdt av vennskap, til skapende modenhet. Les videre

Samtale med Piotr Bednarski

10 januar 2024 EWTN Polska
En samtale som berører mange temaer under overskriften 'formidling av tro ved skjønnhet, sannhet, frihet'. Les videre

Om skrømt

24 desember 2023 ABC
Det som viste seg i Betlehem er mer enn en enkeltskjebnes enestående nåde. "Tegnet" åpenbarer menneskehetens gjenfødelse og byr den gi avkall på illusjonen om selvforsynthet, besverge løgnen om at vi er ulver for hverandre, for i stedet å jage etter fred - en relevant utfordring for oss som på verdensplan ser forvitringen av selve begrepet om det felles gode. Les videre

Om Fiducia Supplicans

21 desember 2023
I evangeliet mottar Kristus enhver barmhjertig. Mens hans miskunn var alltid saltet med sannhet. Les videre

Pavelig forord

14 desember 2023
Hvordan kalkulerer vi risiko i trosfjerne tider? Hvordan vet vi når vi skal vise forsiktighet, når vi klart skal holde stand? Les videre

Misjon2030 – Brev til Stiftet

4 desember 2023
I invite you to consider the time leading up to 2030 as a time for mission: by virtue of our baptism we are all sent out as witnesses to the grace we have received. We wish to communicate that grace through prayer and liturgy, through a culture of vocation, through catechesis, and through charitable work. Les videre

Chastity: Anmeldelser

24 november 2023
Å utgi en bok, er å slippe den løs for å gå sin egen vei. Forfatteren ser undrende på mens boken begir seg til uventede steder. Les videre

Samtale med Jason Evert

16 november 2023
I tyve år har Crystalina og Jason Evert drevet The Chastity Project. Prosjektet, basert på Johannes Paul IIs tanker om kroppens teologi, har med stort hell søkt å utvikle en pedagogikk for inkarnert levnet. Les videre

Samtale med José Luis Restán

12 november 2023 Encuentro Madrid
Hva er vennskap, og hvordan kan vi nære det? Hvordan forholder vi oss til polarisering i Kirken og i samfunnet? Les videre

Samtale med Pablo Cervera

10 november 2023 Religión en Libertad
Det kan være moro å være anarkist en tid, så lenge andres anarki ikke kommer i veien for mitt eget. Les videre

Chastity: Reconciliation of the Senses

12 oktober 2023
Jeg utgir i disse dager en ny bok om et tema jeg mener er vesentlig. Jeg har skrevet den på engelsk, men en norsk oversettelse vil komme ut i løpet av 2024. Les videre

Samtale med Charlotta Smeds

5 oktober 2023 Vatican News
En samtale om frihet, moter, modning, dødsangst, lengsel etter skjønnhet - og om hieroglyfer. Les videre

Nytt språk

5 oktober 2023 The Tablet
Et kort essay om integritet, modning, kamp og formidling - og om viktigheten av å lære seg egyptisk. Les videre

Samtale med Luke Coppen

3 oktober 2023 The Pillar
Vi lærer etterhvert hvor storartet det kristne kall er. Enhver menneskelig virkelighet er et mulig utgangspunkt for et nytt liv i Kristus så lenge jeg er forberedt på å følge kallet helhjertet i tillit til at Guds nåde, konkretisert gjennom Kirken, kan sette meg i stand til å nå målet. Les videre

Gammeldags dyd?

29 september 2023 Roman Nights
Noe en klosterlig formasjon byr på når den funker, noe formasjonen i et presteseminar byr på når den funker - og vi har sett at den ikke alltid har funket - er hjelp til å reparere det i meg som er gått i stykker. Det forutsetter evne og vilje til å konfrontere det i meg som er såret og som kanskje inngir angst. Les videre

Biskoppelig Vikar for Synodalitet

19 september 2023
The chief task of an Episcopal Vicar for Synodality is thus to help the bishop ensure that everything that happens in the Prelature, in administration and pastoral care, is focused on the Lord Jesus Christ and his Gospel, our source of new life. Les videre

Samtale med Andreas Masvie

13 september 2023 Minerva
Joda, det mangler ikke på polemikk i mer eller mindre kirkelig engasjerte katolske sirkler, men mye som fremlegges som tidsriktig og tidsnødvendig bærer en diskret dunst av møllkuler: En samtale om tradisjon og oppbrudd, mål og mening. Les videre

Å finne sammen

12 september 2023
'Den norske kyrkja sine biskopar blir gjerne kritiserte for å blanda seg inn i politikk, og dermed melder spørsmåla seg fort: Er no også den katolske bispen blitt meir politisk i tilsnittet?'. Les videre

Jesu Hjerteprestenes ankomst

3 september 2023
‘Store ting tar tid’, pleide Kardinal Newman å si. Les videre

Brev til Tromsø Stift

2 september 2023
Som dere vet, har Den hellige Stol utnevnt meg til apostolisk administrator for Tromsø stift. Jeg står overfor en praktisk utfordring - Trondheim og Tromsø stift sammenlagt dekker et område større en Storbritannia. Les videre

Samtale med P Mitch Pacwa SJ

31 august 2023 EWTN
Du blir ettertenksom når du innser hvor raskt et kulturelt minne, et trosminne går tapt... Les videre

Samtale med Tore Hjalmar Sævik

26 august 2023 Dagen
Det særegne kristne bidrag i forsøket på å bygge en slik polis, er å være et fellesskap som ikke bare har en horisontal dimensjon, men også en vertikal dimensjon som åpner mot himmelen. Vi er skapt for noe mer enn bare pragmatisk og produktivt fellesskap. Les videre

I møte med makt

23 juni 2023 Dag og Tid
«Det er sjeldan», skreiv Simone Weil i 1940, «å sjå ulykke framstilt rett». Når vi står overfor makta sitt tilsynelatande ultimatum, tenderer vi til å «handsame den ulukkelege som om katastrofe var hans naturlege lagnad». Les videre

Samtale med Charlotta Smeds

14 mai 2023 Vatican News
Minst fire norske konger kjent fra vår sagalitteratur har tilbragt lengre perioder i Kyiv-Riket, bland dem Olav Haraldsson som kom derfra til Slaget på Stiklestad. For oss nordmenn, er ikke Ukraina et land langt borte - det er et land vi har vært nært forbundet med i 1000 år. Les videre

Samtale med Erkebiskopen av Braga

29 april 2023
Har vår tids mennesker mistet sansen for det sublime? Hvordan kan man, i vår tid, gi troverdig kristent vitnesbyrd? Les videre

Å muliggjøre fremsyn

17 april 2023 La Tercera
Det gode nytt om kroppens betydning og om den realiserbare, dødsoverskridende mulighet for menneskelig helhet ble betrodd et nedbrutt dusin menn i en kollektiv tilstand av posttraumatisk stress, ikke særlig fremragende menneskelig sett, men frigjort ved ydmykelse fra overmot, og derfor i stand til å forkynne et budskap som overskred dem. Les videre

Samtale med Hannah Brockhaus

5 april 2023 CNA
Begrepet "depositum fidei" er grunnleggende for en kristen forståelse av trosskattens overlevering. Det gir en nyttig påminnelse om dét som er en biskops oppgave, nemlig å bevare skatten, som er enorm og vidstrakt, for så å la folk oppdage rikdommen som finnes i den. Les videre

Samtale med Luke Coppen

1 april 2023 The Pillar
Påsken forkynner at alt vi tenker oss som definerende for vår eksistens — forgjengelighet, døden, sårene vi bærer — faktisk ikke er endelig; at det finnes en Gileadbalsam som helbreder oss her og nå, som virksomt ødelegger dét som saboterer gleden. Har vi mot til det, og kjærlighet, trer vi inn i en ny vesensdimensjon. Les videre

Brev om menneskelig seksualitet

25 mars 2023 Hyrdebrev NBK
Guds bilde innprentet på vårt vesen lengter etter helliggjørelse i Kristus. Enhver forestilling om menneskelig begjær som legger listen lavere enn dette, er ufullstendig fra et kristent synspunkt. Les videre

Samtale med Luca Fiore

11 mars 2023 Tracce 03.2023
En samtale ført i løpet av The New York Encounter som berører Kirkens tilstand, Kafka, Ildefonso Schuster, tidens tegn, takknemlighet og kallet til hellighet. Les videre

Samtale med Kim Samuel

6 mars 2023
Tilhørighet er en dynamisk erfaring, i bevegelse. Den forutsetter felles formål. Les videre

Samtale med Luke Coppen

21 februar 2023 The Pillar
Påsken står for forsikringen om at alt som negativt betinger våre liv — synd, sykdom, fiendskap, bitterhet, krig, død — er beseiret, og kan ennå beseires, i den grad vi lever våre liv i Kristus og lar oss forme av kristent håp. Les videre

Samtale med Erkebiskop Pierre

19 februar 2023 New York Encounter
Hvordan oppleves det å være skapt I Guds bilde? Hvordan erfarer vi det? Les videre

Minneord om Benedikt XVI

6 januar 2023
Han, født på Påskeaften, hadde én gang for alle forankret sitt liv i Jesu lidelses, døds og oppstandelses kraft. Enhver som har sett ham feire de hellige mysterier, vet hvor reelt tilstedeværende denne kraften var for ham. Les videre

Samtale med Luke Coppen

20 desember 2022 www.pillarcatholic.com
Hva er inkarnasjonen? Spiller den noen rolle for oss? Les videre

Hyrdebrev Advent 2022

11 desember 2022
I messen får vi delta i Kristi soningsoffer; vi får bevitne at evigheten strømmer inn i tiden; vi møter grunnlaget for den dristige bønn presten ber på alles vegne når han blander vin og vann i kalken: ‘La oss få del i hans guddom, som verdiget seg til å bli delaktig i vår menneskenatur’. Les videre

Samtale med Siri Wahl-Olsen

26 november 2022 St Olav kirkeblad
Vær litt anarkistisk i forhold til konsumforventningene i den tiden vi går inn i. Vi kan selv bestemme om vi vil være motkrefter, si nei og ikke la oss manipulere av konsumhysteriet. Les videre

Samtale med Solène Tadié

1 november 2022 National Catholic Register
Å tilhøre Kirken, er å være et lem på Kristi Legeme. Det er også å være del av et menneskelig fellesskap - det må komme konkret til uttrykk. Les videre

Samtale med Petter Stocke-Nicolaisen

31 oktober 2022 St. Olav 03/2022
One way in which we can contribute constructively to online debate is by making it more reflective and thoughtful. Anyone who constantly shoots from the hip risks misfiring fatally. Les videre

Samtale med Per Åsmund Reymert

12 oktober 2022 Vårt Land
Lovforslaget dreier seg ikke kun om et spesialisert etisk anliggende, men om forholdet mellom stat og individ. Les videre

Om konverteringsterapi – igjen

8 oktober 2022
Lovforslaget fremstår som tvekamp med et skyggebilde. Det forekommer, til tross for sin bruk av ord som ‘beskytte’, ‘hjelpe’ og ‘støtte’ forunderlig teknokratisk og umenneskelig. Les videre

Brev til Ordenen

5 september 2022
‘Anthroposentrismen tar livet av Kirken og dens liv’. Ordene er krevende, men tiltrengt, for vi lever i en selvsentrert tid. Les videre

Samtale med Luke Coppen

27 august 2022 The Pillar
En samtale om musikk, tradisjon, tretthet, kontemplativt liv, fellesskap, velbalansert øl — og om når det er på tide å si, 'Nå er det nok'. Les videre

En samtale om Edith Stein

15 august 2022 Dagen
I brevvekslingen hennes møter vi Edith Stein som en åndelig mor som tar innover seg andres opplevelser og tar dem med seg i sitt bønneliv. Å være mor eller far handler nettopp om det å muliggjøre andres vekst. Les videre

Forord til Perrin

11 juli 2022
Utfordringen som går ut på å godta seg selv, på å slutte fred, ikke bare med menneskeheten i almenhet, men med én selv, er den første store kamp en novise møter. Enhver som har prøvd seg på den, vet at det kan gå hardt for seg. Les videre

Samtale med Martin Rothweiler

23 juni 2022 EWTN
En samtale om katolisisme i Norge, om familienes rolle i Kirkens liv, og om det kristne kall. Les videre

Samtale med Marilynne Robinson

22 mai 2022 The Tablet
'Det slår meg hvor sterkt du vektlegger medlidenheten – og dét i bokstavelig forstand som deltagelse i andre livs pathos, som innlemmelse i andres liv, basert på vissheten om at "no man is an island", men langt heller ett enkelt sting i et delikat broderi som, det foruten, ville forbli evig ufullstendig'. I am struck by the emphasis you place on compassion – and I mean that in the literal sense of being involved in the pathos of another life, of being entangled in other lives, of each man not being an island, but a stitch in a delicate embroidery – an embroidery that will be ­forever imperfect if a single stitch is extracted'. Les videre

Samtale med Linda Therese Utstøl

13 april 2022 www.katolsk.no
Å gjenfinne evnen til å sitte å glo, det tror jeg er en viktig åndelig disiplin i vår tid; det er ikke latskap, men en ganske høy form for aktivitet. Det å være bevisst stille – den som har prøvd, vet hvor vanskelig det kan være. Les videre

Samtale med Heidi Marie Lindekleiv

6 april 2022 Vårt Land
Om nettsiden CoramFratribus, betydningen av god litteratur, sosiale medias nytteverdi og begrensning samt Kirkens mandat: 'Blant de første av biskopenes oppgaver står forkynnelsen av evangeliet' (Lumen Gentium, 25). Les videre

Samtale med Mario Binasco

5 april 2022 Centro Culturale di Milano
Hva hjelper meg til å frigjøres fra fortiden slik at jeg kan leve fremadskuende mens jeg samtidig forsones med det som ligger bak? Hvilken rolle spiller skjønnheten i våre liv, og hvordan kan jeg vite hva jeg egentlig begjærer? Les videre

Samtale med John Sjögren

18 mars 2022 Signumpodden
Ett samtal om livet och döden, om monastisk spiritualitet, om den provocerande kristendomen, om Guds tårar och, inte minst, om Gustav Mahler. Les videre

Utsagn om Ukraina

11 mars 2022 Den nordiske bispekonferanse
Vi opplever sorg over nylige utsagn fra somme sjikt av Russlands Kirke, som fremstiller en åpenbart aggressiv krig som et slag for kristne verdier. Å tale på slike premisser er å bedrive ren retorikk, å holde moralske verdier som gisler for en politisk agenda. Les videre

Brev til den tyske Bispekonferansen

10 mars 2022 Den nordiske bispekonferanse
Kun hvis vårt kirkelige liv ad intra er grunnfestet i Kristus og leves utfra hans åpenbarings fylde, vil vi være vårt kall verdig. Det er vel knapt tilfellet at forringelse av trosinnhold vil føre til ny fylde av kirkelig vitalitet. Les videre

Hyrdebrev for fasten 2022

6 mars 2022
For lenge har vi levd som om velstand, fred og velferd var nødvendige utfall av en slags uimotståelig evolusjon - det er ikke tilfellet. Vi lever som skjøre vesener i en skjør verden, en verden som trenger å frelses. Les videre

Samtale med Heidi Marie Lindekleiv

5 mars 2022 Vårt Land
Jo eldre jeg blir, jo tydeligere står det for meg, denne viktigheten av å lese ting igjen og igjen – at de bøkene som virkelig nærer en, dem skal man selv nære. Les videre

Mot vaksinasjonspass

3 mars 2022
Høringsnotatet handler ikke kun om pragmatiske tiltak i forhold til offentlig helsevesen. Det handler om uforholdsmessig statlig maktbruk overfor borgerne. Les videre

Innledning til Marie Noël

15 februar 2022 Hanging on in There: An Essay in Meaning
Rarely has literature been at the same time so embodied and so sublime. One thinks of that essential line from the Letter to the Ephesians - ‘anything exposed to the light becomes light’. Les videre

Samtale med Sarah Coakley

5 februar 2022 Church House Book Launch
En samtale, på engelsk, med Professor Sarah Coakley om boken 'Entering the Twofold Mystery'. Vi går inn på en rekke nøkkeltemaer og ser på klosterlivets relevans for Kirken som helhet, ja, for menneskeheten. Les videre

Twofold Mystery

4 februar 2022 The Tablet
Etter flere tiårs resolutt inkulturasjon, er vel tiden kommet for å ekskulturere oss en smule? Det jeg mener, er at vi trenger å samles på nytt omkring troens vertikale akse, å finne veien tilbake til tidløse verdier, å søke Guds vilje i stillhet mens vi la våre liv omformes av nåde - med andre ord, trenger vi omvendelse (et essay på engelsk). Les videre

Innledning til Girtanner

19 januar 2022 Maïti Girtanner: Resistenza e perdono
Tilgivelse synes absurd i en sekulær verden. Avskåret fra en beretning som gir tilgivelsen mening og lar den opplyse felles erfaring, faller vi tilbake på før-mosaiske kategorier, på Lateks logikk - 'Ble Kain hevnet syv ganger, skal sannelig Lamek hevnes sytti-syv' (EN). Les videre

Innledning til Merikakis Leiva

12 januar 2022 Fire of Mercy
I en tid hvor mange akademiske tekster skrives for fort, sendt avgårde i hui og hast for å møte byråkratiske tidsfrister, er det godt å lese en bok som er blitt til over tid, hvor hvert ord er veid med omhu og hvor, først og fremst, Ordet boken handler om er gjenstand, ikke bare for utforskning, men for lengsel - hvor Ordet blir hørt (tekst på engelsk). Les videre

Mer om misbruk

6 januar 2022
Boken gir en oversikt over bekymringsverdige symptomer etter ørkenfedrenes metode, som gikk ut på å skissere utskeielsene til forkrøplet lidenskap og vise hvor disse, hvis de får løpe fritt, kan ende. Resultat er en slags misbruksfenomenologi: En tankevekkende, skremmende, meget nyttig tekst. Les videre

Evig pulserende håp

1 januar 2022 Hellig Jul
Det vakre påtvinger seg ikke. Det er uforenelig med vold. Les videre

Samtale med Morten Marius Larsen

24 desember 2021 Vårt Land
På juledag burde avisene ha førstesideoppslag med store krigstyper: «Gud er menneske!» Les videre

Samtale med Biskop Olav Fykse Tveit

24 desember 2021 Adresseavisen
Det som teller, er at man må være der man er nå, og så trofast som mulig, samt forvalte oppgaven så troverdig som mulig. Da kan de usynlige tingene bære en veldig omfattende frukt, og de synlige tingene vise seg å være litt banale. Les videre

Samtale med Daniel Capó Laisfeldt

15 november 2021 The Objective
I stor grad er offentlig diskurs i våre dager, selv innen Kirken, en konkurranse om hvem som roper høyest, synes du ikke? Derfor tror jeg på betydningen av å lytte etter hviskede ord utenfra og innenfra, for jeg ønsker å merke meg dem, om jeg befinner meg alene eller i selskap. Les videre

Conversación con María Martínez López

4 november 2021 Alfa y Omega
En samtale om norsk kirkeliv, tradisjon og kontinuitet, utholdenhet i tro, tidens tegn, sann frihet — og om fersk fisk fra fjorden. Les videre

Røtter

18 oktober 2021 Litteraturhuset, Oslo
Tendensen til slik å ville nevne vår egenart, åpenbarer vår navlebeskuelse. Vi tar det for gitt, individuelt og kollektivt, at verden kretser omkring oss: Det er en kopernikansk revolusjon av et slag, men ikke en særlig lysende én. Les videre

Om synodalitet: Et hyrdebrev

17 oktober 2021
Vår tro lar seg ikke begrense til en modell for et fullkomment samfunn basert på rettferd og fred, til en liste med probate svar på livets store spørsmål. Vår tro handler om et liv forvandlet i Kristus, frelst fra syndens velde, hvis sold er døden, et liv som er opplyst av håpet på oppstandelsen. Les videre

Stilt overfor ‘guds død’

16 oktober 2021 Verdibørsen P2
En samtale med Eivor Oftestad og Aase Cathrine Myrtveit om hvordan Nietzsches bergep om 'guds død' etterhvert gjennomsyrer vestens bevissthet, om overgrepskrisen, om menneskeverd og om motet som skal til for å fremstå latterlig.  Les videre

Om konverteringsterapi

13 oktober 2021
Et menneske modnes ved å finne sin plass, subjektivt, blant objektive normer; ja, kanskje ved å stille seg på tvers av normene. Men opplevelsen av identitetskonflikt opphører ikke ved at normer fjernes. Les videre

Conversación con Daniel Capó

9 oktober 2021 The Objective
Si pudiéramos tan sólo darnos cuenta de la libertad de que disponemos para elegir cuál es nuestra visión del mundo. Si fuéramos conscientes de que nadie tiene por qué ser el prisionero de una determinada cosmovisión o mentalidad, ni siquiera de nuestro propio pasado, por muy traumático y difícil que haya sido: Cultivar la memoria del bien constituye una especie de ascesis, un ejercicio imprescindible. Les videre

Intervju med www.katolsk.no

5 oktober 2021 www.katolsk.no
Erik Varden har fortsatt en opplevelse av at Norge er både hjemland og utland, og akkurat det, sier han, er ikke så dumt når man har ansvar for noe så multikulturelt som katolske menigheter i Norge. Det har også noe med det å være kristen å gjøre: Vårt hjemland er i Himmelen. Les videre

Å kalle en spade en spade

2 oktober 2021 St Olav 03/2021
Trofasthet koster. Det finnes ingen snarvei til menneskelig og kristen modenhet, om vi er gifte eller enslige, prester, legfolk, munker eller nonner. Les videre

Markusevangeliet på gresk

19 august 2021
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ. Les videre

The Gospels in Greek: Introduction

18 august 2021
Some might ask: Doesn’t a bishop have better things to do than to record the Gospels in Greek? I would answer, without a moment’s hesitation: No! Les videre

Entering the Twofold Mystery

29 juli 2021
Let us entrust ourselves to God’s freeing possession. Let us run the risk of freedom. Les videre

Williams, Looking East in Winter

23 juni 2021
In a memorable image, Diadochos speaks of baptismal grace as the divine artist’s monochrome sketch: it is for us in conscious collaboration with the Spirit to fill in the colours. And ‘when the full range of colours is added to the outline, the painter captures the likeness of the subject, even down to the smile’. Les videre

Påsketro i pesttid

21 mai 2021
Det offentlige er visst ikke i stand til, nå, å gjenkjenne gudstjeneste som noe kategorisk særegent, en form for adferd som fortjener særskilte tiltak, særskilt kreativitet. Vi har tapt en dimensjon av tilværelsen: Det transcendente er strøket fra offisielt ordforråd. Les videre

Den fattiges visdom

13 mai 2021 Pilgrim 28:2
Det frykteligste ord som er blitt ytret mot vår tid, er dette: Vi har mistet naiviteten. Les videre

Lacrimae

4 april 2021 The Tablet
Language ordinarily labours to define opposites, not to at-one them. Only poetry, which graces speech with the polyvalence of music, stands a chance. Les videre

Ovsiannikov, Journey to Freedom

6 mars 2021 The Tablet
We like to assume that what stands between us and freedom is an accident of sorts; that we were at some point, be it at the moment of our birth, gloriously free, but that something then happened which curtailed our liberty. We spend years of our lives, perhaps, on analysts’ couches trying to identify that moment of destiny, wishing to reclaim what we consider ours by nature and by right. Les videre

Hyrdebrev til fastetiden

21 februar 2021
Min guddatter i Italia, åtte år gammel, sa etter flere ukers lockdown til sin mor: “Mamma, jeg kjenner ikke lenger meg selv igjen!” Det var klokt uttrykt. Les videre

Intervista Tracce

3 januar 2021
Oggi ascoltare il soffio è divenuto difficile, perché ci sono tante impressioni, e si impongono quasi con violenza. Per questo serve avere dei sensi abbastanza affinati: ci vuole apertura; uno spazio di ascolto profondo, di attesa. Les videre

Interview Kulturplot

17 desember 2020 KulturPlot
Å komme noen vei i det åndelige liv handler om å ha mot til å ta av seg lag etter lag av den rustningen vi bygger mellom oss og andre, og det andre, for å bli radikalt tilgjengelig og tilstedeværende som den du faktisk er. Hele den monastiske modning går ut på å bli den du er på dypet. Les videre

Intervju i Fast Grunn

8 desember 2020 Fast Grunn
Den sorte og hvite munkekutten til biskopen stikker seg ut i bybildet, klosterdrakt og en hvit ulljakke og sandaler med sorte strømper. Ja, det er sånn det er: Det har kommet en ny munk til den gamle klosterbyen Nidaros. Les videre

Intervju med Oj! Trøndersk mat og drikke

4 desember 2020 www.matriketmidt.no
Det som er morsomt med den formen for håndverksbrygg er jo at prosessene får lov til å ta tid. At det ikke er noe som er påskyndet, at det ikke er noe kjemiske tilskudd og at ingrediensene er latterlig enkle: alt du trenger er vann, malt, humle, gjær og litt sukker. Les videre

Sr Marie-Ange in memoriam

31 oktober 2020 The Tablet
‘There are two Ways, one of Life and one of Death, and there is a great difference between the two Ways.’ They may run in parallel for a while, but sooner or later they diverge. Les videre

Intervju i Dagen

3 oktober 2020
For 20-30 år siden kunne man oppleve at individer og institusjoner var i opposisjon mot det kristne. Man opplevde dette som en maktinstans, noe knugende totalitaristisk. Les videre

Intervju i Adresseavisen

3 oktober 2020
Hva gjør du om du overhodet ikke drømmer om å bli katolsk biskop, men Paven velger deg? Hva om du endelig hadde funnet din retning i livet, et kall som fylte tomrommet du hadde båret i deg helt siden barndommen? Les videre

Intervju i Vårt Land

2 oktober 2020
Vi har glemt dette kollektive å tenke nåden rett og slett som oksygenet vi puster i, som noe ømt og trøstende. Vi tenker oss ofte troslivet som et regnskap hvor nåden er en matematisk kalkulerbar faktor; men det er kanskje ikke helt sånn det er. Les videre

The Joy of God

10 oktober 2019
Possessed of a sharp, analytical mind, Sr Mary David also had a keen sense of poetry. She was always one to go deeper, to probe further, to extend the horizon, dissatisfied with anything that was less han whole - and mindful that the wholeness she sought will tend to exceed what words on their own can express. Les videre

Thomas Merton, Fjellet med de syv trinn

8 september 2019
At mange, ennå idag, møter Merton som en åndsfrende, er i stor grad fordi han så troverdig beskrev sine dykk ned i mørket og det han der fant: mangfoldet, fascinasjonen, også frykten. Sommetider bragte han et enkelt funn—en korall, en sjøstjerne—opp i lyset og åpenbarte dets skjønnhet. Les videre

Deification in Christ

17 april 2019 The Tablet
Panayiotis Nellas has been described by his friend Kallistos Ware as ‘somewhat stout, with a moustache and wavy hair; by character vivacious, warm and friendly; a generous man, eager to commend and encourage others, a good listener.’ It is fitting that one who inspires such humane accolades should have left a work subtitled, The Nature of the Human Person. Les videre

Om barbari og mildhet

1 november 2018 St Olav
I dagens tilstand av kirkelige kriser på så mange plan, i en samtid hvor barbariet overhodet ikke synes fjernt, minner munken Ranulfs ettermæle oss om grunnleggende ting. Skal evangeliet vinne frem, ja simpelthen komme til orde, må vi som forfekter det først og fremst få bukt med det utemmede i oss selv. Les videre

The Shattering of Loneliness

15 september 2018
Ancient monks often prefaced their writings by saying: 'May what I have written be of use to you.' That is my wish also. Les videre

Intervju i The Tablet

15 september 2018 The Tablet
What is the sign that one is stuck? A loss of joy. Les videre

New Monasticism

10 september 2018 Church Times
To call something (an institution, an initiative) ’monastic’ when it is not, is to take away from the possibly genuine newness of what is coming into being while eroding the specificity of a definite charism. What is called for, I’d suggest, is a relationship of complementarity based on conversation and friendship. Les videre

Den olsoknorske fordring: Om Olavsarv i avkristningstid

29 juli 2018 Segl 2018
Snorre gir oss et levende portrett av Olav i eksil når han forteller hvordan kongen satt til bords en søndag og spikket på en trestikke, så oppslukt av tanker at han hverken enset tiden eller selskapet, uvàr at han brøt helgedagsfreden. Var hans tid forbi, eller var hans time kommet? Les videre

Kledd i miskunn: Et østkirkelig perspektiv på synd og frelse

7 oktober 2016 Segl 2017
Adam er en far som har fordervet sine barn; hans hustru Eva, hvis navn betyr “Liv”, er likeledes en dødsføderske. Hvorfor skulle vi tilkjenne vi oss dem, et slikt røverpar, som vårt kjødelige opphav? Les videre

Lipsey, Make Peace Before the Sun Goes Down

4 februar 2016 The Merton Journal
Even the mere dabbler in Mertoniana will have formed a picture of Dom James Fox, abbot of Gethsemani from 1948 to 1967. It is unlikely to be flattering. Les videre

Lang, Signs of the Holy One

23 november 2015 Brompton Oratory
Popular liturgical debate does not always impress by high metaphysical intent. To speak with Teresa, one sometimes feels closer to the poultry yard than to the silent flight of eagles. Les videre

The Sense of Laughter

14 september 2015 Mount Saint Bernard
A talk given to introduce an exhibition of Andreas Rainer’s photographs at Mount Saint Bernard on 14 September 2015. In Scripture, laughter first erupts by the oaks of Mamre. Les videre

Henri Le Saux, Moine de Kergonan

8 juni 2015 Collectanea Cisterciensia
How can a monastic community, conservative by temperament and conviction, integrate the exceptional charism and call of individuals within it? How far can the fabric of community identity stretch without tearing? Les videre

Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte

3 juni 2015 Collectanea Cisterciensia
Women of exceptional intelligence and spiritual gifts lived side by side here during Gertrud’s lifetime. We are shown how the environment moulded and refined the young nun as a scholar and writer, but also as ‘a most sensitive human being, open to all that is beautiful and good’. Les videre

Porion, Lettres et écrits spirituels

15 april 2015 Collectanea Cisterciensia
Having spent several months with this book, reading a letter or two a day, I put it down with a sense of bereavement. Dom Porion is a wonderful correspondent: gracious, concise, engaged. Les videre

Moses, Divine Discontent

21 mars 2015 The Tablet
Thomas Merton was born on 31 January 1915. This volume is one of many brought out to celebrate him during his centenary year. Les videre

Cristiana Piccardo, Living Wisdom

11 november 2014
Today, in the wake of the so-called death of ideologies (ideologies that have always tried to answer the human heart's quest for happiness), we do not merely find ourselves facing a dearth of more or less convincing answers, or even the utopia of an answer; the questions themselves have ceased. And the loss of questions seems infinitely graver than the loss of answers. Les videre

Elisabeth Paule Labat, The Song That I Am

27 april 2014
The symphony of the saints will be marked by neither tragedy nor pathos, yet all that is truly great in tragedy and pathos will resonate within it, bathed in perfect place, like an immense surge that rises from the bottom of the sea yet spreads upon the surface in gentle ripples. Les videre

Collectio Exemplorum Cisterciensis

22 februar 2014 Collectanea Cisterciensia
The peccadillos of the higher clergy, including Cistercian abbots, are straightforwardly recounted if they serve the upbuilding of the readers. Les videre

Så inderlig vel

1 mai 2013 St Olav Tidsskrift
Fra å si, "Det er allikevel ingenting jeg kan gjøre", til å si, "Det angår allikevel ikke meg", er avstanden kort. Og med ett ligger likegyldigheten og lurer. Les videre

Dall’Oglio, La sete di Ismaele

13 april 2013 Collectanea Cisterciensia
La tendance à relativiser la spécificité du christianisme sous prétexte de l’universalité du Christ fait de ces essais une articulation réductrice du patrimoine chrétien moyen-oriental. Il y manque une saine réflexion sur l’altérité. Les videre

Om Katolisisme

5 november 2012 Radio Vaticana
Nå i det siste har jeg lest en viktig bok. Den er skrevet av Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, professor ved universitetet Dresden og en kvinne av dyp kultur med bred kompetanse. Les videre

Cum Davide versari: The Psalter as Acquired Self-Expression

11 juni 2012 Institutum Patristicum Augustinianum, Roma
'It seems to me', says Athanasius, 'that [the words of the Psalms] are like a mirror to the one who prays them, letting him contemplate himself and the movements of his soul in them'. The occasional violence of the Psalter, so disconcerting to the uninitiated, here reveals its true, most profound significance: the transgressor no less than the keeper of the Law recognises himself in this book, 'for the Psalms contain the deeds of both'. Les videre

Ondskap og djevler

7 mai 2012 Radio Vaticana
At rettssaken mot Anders Behring Breivik stiller Norge overfor et nasjonalt trauma, er noe vi hver dag sanner. Det er alment godtatt at saken berører grunnleggende spørsmål innen både strafferett og psykiatri. Les videre

Lux in arcana

23 april 2012 Radio Vaticana
Lux in arcana er tittelen på en storstilet utstilling som nå pågår i Romas Capitolmuseum. Den latinske overskriften lyder enda mer mystisk når man ser undertittelen, Pavens hemmelige arkiv åpenbarer seg. Les videre

Klosterliv som eksperimentell ekklesiologi

4 april 2012 Segl 2012
Vårt fellesskapsliv må preges av ”custodia unitatis”, en vaktsomhet som realiseres nå vi ikke bare ber for helheten, men er rede til å bære den. Munken innser gjennom tid og erfaring at denne form for bæring, forening og forsoning er hans kall og, ved løftene, hans plikt. Les videre

Parfymert Pave

2 april 2012 Radio Vaticana
Selv i en sekularisert verden, skal avisene gjerne ha noen religiøse assosiasjoner i spaltene sånn oppunder Påske. Heldig var det derfor at Pave Benedikt XVI nylig kunne komme i fokus da budskapet ble forkynt oppad og nedad Europa: Den fem-og-åtti-år-gamle pontifex får snart sin helt personlige parfyme! Les videre

Retningslinjer for et lidenskapelig liv: om kristen askese

6 mars 2012 St Dominikus Kloster, Oslo
Det fascinerer meg at klosterlitteraturen, for å referere til ”synd”, gjerne bruker ordet πλημμέλημα, med den opprinnelige betydning ”å bomme på notene”, ”å synge falskt”. Vårt egentlige vesen er en liflig musikk for Herren. Les videre

Wislawa Szymborska

6 februar 2012 Radio Vaticana
For en snau uke side, onsdag 1. Februar, døde den store polske dikterinnen Wisława Szymborska, åttini år gammel. Les videre

Unnskyld

30 januar 2012 Radio Vaticana
Norske media er for tiden ofte svært opptatt av at folk skal be om unnskyldning. I og for seg er det vel og bra. Les videre

Kristen enhet

16 januar 2012 Radio Vaticana
Om et par dager, 18. Januar, begynner den årlige bønneoktaven for kristen enhet. Les videre

Ventetid

12 desember 2011 Radio Vaticana
Er det noe vi i våre dager er lite flinke til, noe vi i stor grad har mistet dreisen på, er det å vente. Vår verden er umiddelbarhetens verden. Les videre

Å bygge en fremtid

5 desember 2011 Radio Vaticana
Italiensk politikk har i det siste vært et stormfullt foretagende. Verdenspressen har spekulert høylytt og skråsikkert om årsakene bak tumultene. Les videre

Ad te levavi

28 november 2011 Radio Vaticana
Inntil ganske nylig var det ikke uvanlig å referere til søndagene i Kirkeåret med en slags kode. Hvis vi leser oppbyggelseslitteratur eller katolsk-inspirerte bøker fra tidlig 1900-tall, kan det hende vi slumper borti henvisninger til Quasimodo-søndag, for eksempel, eller Lætare-søndag. Les videre

Filippino Lippi

21 november 2011 Radio Vaticana
Omkring to hundre og femti år etter Kristi fødsel oppstod det i Egypt en radikal kristen bevegelse. Anno 2011 gir uttrykket oss gåsehud, idet vi forbinder radikal religiøsitet, dessverre ikke ubegrunnet, med flammer, bomber og geværer. Les videre

Diabellivarisasjoner

14 november 2011 Radio Vaticana
Vi lever i en sky av svirrende døgnfluer. Enorme mengder informasjon kringkastes ustanselig gjennom alle media. Les videre

Kristeva-Vanier

7 november 2011 Radio Vaticana
For få uker siden utga Parisforleggeren Fayard en bok med tittelen Leur Regard perce nos ombres, “Våre skygger gjennombores av deres blikk”. Boken gjengir en samtale i brevfrom mellom to nære venner, som ved første øyekast kan se ut til å ha lite til felles. Les videre

Habemus Papam

24 oktober 2011 Radio Vaticana
For få dager siden var det Norgespremière på Nanni Morettis film Habemus Papam. Moretti, forholdsvis ukjent i Nord-Europa, er en frontfigur i italiensk film. Les videre

Løst Esel

23 oktober 2011 Radio Vaticana
Hva var opphavet til kristent klosterliv? Det er et spørsmål hvorom de lærde strides. Les videre

Oppflamming

17 oktober 2011 Radio Vaticana
Årets Nobelprisvinner i litteratur, Tomas Tranströmer, innledet for et halvt århundre siden samlingen 17 Dikter med et ”Preludium” som begynner slik: Uppvaknandet er ett fallskärmshopp från drömmen. Fri från den kvävande virveln sjunker resenären mot morgonens gröna zon. Les videre

Gamle stier?

2 august 2011
Følelsen av høre hjemme i Kirken er kun blitt sterkere med årene. Som i ethvert hjem, hender det at jeg har lyst til å ommøblere: her og der kunne det være fristende å pusse støv; iblant tenker jeg at det kunne gjøre seg med ny belysning; men denslags er for småplukk å regne. Les videre

Redeeming Freedom

15 juni 2011
Bérulle's norms for judgement and action in the public domain, his politics of servitude, disregarded the gap between 'sacred' and 'secular' which changing political and religious circumstances were imposing on the European consciousness. His political legacy can only be understood as a function of his theological convictions. Les videre

On Breathing Differently

1 juli 2010 Mount Saint Bernard Abbey
Every week the Catholic press writes (The Herald with glee, The Tablet with alarm) about current efforts to recapture ‘tradition’, especially on the part of Catholics born after 1965. What does this tell us? Les videre

Arven fra Byzans

8 juni 2010 St Olav Tidsskrift
Når det gjelder gjengs norsk holdning til klassiske studier, kan man ha inntrykk av at Alexander Kiellands fordømmende blikk stirrer like inn i vår folkesjel. Vi plages av tanken på Fru Gottwalds Lille Marius, som resiterte sin deklinasjonstabell like inn i døden etter et så altfor kort liv ødelagt av brutalt pådrevet og helt unyttig lærdom. Les videre

Bertoniere, The Monks of Spencer

8 oktober 2009 Cîteaux - Commentarii cistercienses
The nature of Benedictine ‘stabilitas’ as fidelity to a faith-reality embodied in a human group, not to an edifice, is examined from various angles throughout the book. Les videre

‘Put Nothing Before the Work of God’ (RB 48): Why Not?

1 januar 2009 Cistercian Studies Quarterly 44:1 (2009)
To Queen Michol peering from her window, the extravagance of the monastic office - the time it claims from profitable work, the space it occupies in our Rule, its songs and ritual - can seem preposterous. But she was destined to die without progeny. Les videre

Towards the Authentic: Reflections on Music, Truth, and Desire

16 juni 2006 The Downside Review 438 (January 2007)
Sacred music, like sacred texts and sacred rites, is a truth-bearer in worship. Mediocrity and compromise should no more be tolerated in this domain than in any other. Les videre

The Demonic Gaze: American Beauty

2 mai 2001 St John's College, Cambridge
The ‘demonic’ gaze usurps a divine perspective in presuming to appropriate for its own good pleasure things and beings created to be themselves. Seeking possession rather than communion, the ‘demonic’ grabber upsets a divinely instituted balance; like the king of Babylon, he will sooner or later see the writing on the wall. Les videre

Paulina Mariadotter: An Age of the Life of Love

14 januar 2001 Priests and People
Surrounded by a self-destructive culture terrified of death, western Christians must face essentials: Do they believe in Christ’s resurrection? If the answer is yes, who knows what might happen. Les videre