Her har jeg samlet artikler, anmeldelser og diverse andre tekster som har stått på trykk samt en presentasjon av bøker jeg har skrevet. Du finner også en håndfull intervjuer og noe lydmateriale, deriblant min innlesning av evangeliene på originalspråket, et prosjekt jeg gleder meg til å arbeide videre med i tiden som kommer.

Om konverteringsterapi – igjen

8 oktober 2022
Lovforslaget fremstår som tvekamp med et skyggebilde. Det forekommer, til tross for sin bruk av ord som ‘beskytte’, ‘hjelpe’ og ‘støtte’ forunderlig teknokratisk og umenneskelig. Les videre

Brev til Ordenen

5 september 2022
‘Anthroposentrismen tar livet av Kirken og dens liv’. Ordene er krevende, men tiltrengt, for vi lever i en selvsentrert tid. Les videre

Utsagn om Ukraina

11 mars 2022 Den nordiske bispekonferanse
Vi opplever sorg over nylige utsagn fra somme sjikt av Russlands Kirke, som fremstiller en åpenbart aggressiv krig som et slag for kristne verdier. Å tale på slike premisser er å bedrive ren retorikk, å holde moralske verdier som gisler for en politisk agenda. Les videre

Brev til den tyske Bispekonferansen

10 mars 2022 Den nordiske bispekonferanse
Kun hvis vårt kirkelige liv ad intra er grunnfestet i Kristus og leves utfra hans åpenbarings fylde, vil vi være vårt kall verdig. Det er vel knapt tilfellet at forringelse av trosinnhold vil føre til ny fylde av kirkelig vitalitet. Les videre

Hyrdebrev for fasten 2022

6 mars 2022
For lenge har vi levd som om velstand, fred og velferd var nødvendige utfall av en slags uimotståelig evolusjon - det er ikke tilfellet. Vi lever som skjøre vesener i en skjør verden, en verden som trenger å frelses. Les videre

Mot vaksinasjonspass

3 mars 2022
Høringsnotatet handler ikke kun om pragmatiske tiltak i forhold til offentlig helsevesen. Det handler om uforholdsmessig statlig maktbruk overfor borgerne. Les videre

Om synodalitet: Et hyrdebrev

17 oktober 2021
Vår tro lar seg ikke begrense til en modell for et fullkomment samfunn basert på rettferd og fred, til en liste med probate svar på livets store spørsmål. Vår tro handler om et liv forvandlet i Kristus, frelst fra syndens velde, hvis sold er døden, et liv som er opplyst av håpet på oppstandelsen. Les videre

Om konverteringsterapi

13 oktober 2021
Et menneske modnes ved å finne sin plass, subjektivt, blant objektive normer; ja, kanskje ved å stille seg på tvers av normene. Men opplevelsen av identitetskonflikt opphører ikke ved at normer fjernes. Les videre

Hyrdebrev til fastetiden

21 februar 2021
Min guddatter i Italia, åtte år gammel, sa etter flere ukers lockdown til sin mor: “Mamma, jeg kjenner ikke lenger meg selv igjen!” Det var klokt uttrykt. Les videre