Her har jeg samlet artikler, anmeldelser og diverse andre tekster som har stått på trykk samt en presentasjon av bøker jeg har skrevet. Du finner også en håndfull intervjuer og noe lydmateriale, deriblant min innlesning av evangeliene på originalspråket, et prosjekt jeg gleder meg til å arbeide videre med i tiden som kommer.

Markusevangeliet på gresk

19 august 2021
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ. Les videre

The Gospels in Greek: Introduction

18 august 2021
Some might ask: Doesn’t a bishop have better things to do than to record the Gospels in Greek? I would answer, without a moment’s hesitation: No! Les videre