Her har jeg samlet artikler, anmeldelser og diverse andre tekster som har stått på trykk samt en presentasjon av bøker jeg har skrevet. Du finner også en håndfull intervjuer og noe lydmateriale, deriblant min innlesning av evangeliene på originalspråket, et prosjekt jeg gleder meg til å arbeide videre med i tiden som kommer.

Samtale med Siri Wahl-Olsen

26 november 2022 St Olav kirkeblad
Vær litt anarkistisk i forhold til konsumforventningene i den tiden vi går inn i. Vi kan selv bestemme om vi vil være motkrefter, si nei og ikke la oss manipulere av konsumhysteriet. Les videre

Samtale med Solène Tadié

1 november 2022 National Catholic Register
Å tilhøre Kirken, er å være et lem på Kristi Legeme. Det er også å være del av et menneskelig fellesskap - det må komme konkret til uttrykk. Les videre

Samtale med Petter Stocke-Nicolaisen

31 oktober 2022 St. Olav 03/2022
One way in which we can contribute constructively to online debate is by making it more reflective and thoughtful. Anyone who constantly shoots from the hip risks misfiring fatally. Les videre

Samtale med Per Åsmund Reymert

12 oktober 2022 Vårt Land
Lovforslaget dreier seg ikke kun om et spesialisert etisk anliggende, men om forholdet mellom stat og individ. Les videre

Samtale med Luke Coppen

27 august 2022 The Pillar
En samtale om musikk, tradisjon, tretthet, kontemplativt liv, fellesskap, velbalansert øl — og om når det er på tide å si, 'Nå er det nok'. Les videre

Samtale med Martin Rothweiler

23 juni 2022 EWTN
En samtale om katolisisme i Norge, om familienes rolle i Kirkens liv, og om det kristne kall. Les videre

Samtale med Marilynne Robinson

22 mai 2022 The Tablet
'Det slår meg hvor sterkt du vektlegger medlidenheten – og dét i bokstavelig forstand som deltagelse i andre livs pathos, som innlemmelse i andres liv, basert på vissheten om at "no man is an island", men langt heller ett enkelt sting i et delikat broderi som, det foruten, ville forbli evig ufullstendig'. I am struck by the emphasis you place on compassion – and I mean that in the literal sense of being involved in the pathos of another life, of being entangled in other lives, of each man not being an island, but a stitch in a delicate embroidery – an embroidery that will be ­forever imperfect if a single stitch is extracted'. Les videre

Samtale med Linda Therese Utstøl

13 april 2022 www.katolsk.no
Å gjenfinne evnen til å sitte å glo, det tror jeg er en viktig åndelig disiplin i vår tid; det er ikke latskap, men en ganske høy form for aktivitet. Det å være bevisst stille – den som har prøvd, vet hvor vanskelig det kan være. Les videre

Samtale med Heidi Marie Lindekleiv

6 april 2022 Vårt Land
Om nettsiden CoramFratribus, betydningen av god litteratur, sosiale medias nytteverdi og begrensning samt Kirkens mandat: 'Blant de første av biskopenes oppgaver står forkynnelsen av evangeliet' (Lumen Gentium, 25). Les videre

Samtale med Mario Binasco

5 april 2022 Centro Culturale di Milano
Hva hjelper meg til å frigjøres fra fortiden slik at jeg kan leve fremadskuende mens jeg samtidig forsones med det som ligger bak? Hvilken rolle spiller skjønnheten i våre liv, og hvordan kan jeg vite hva jeg egentlig begjærer? Les videre

Samtale med John Sjögren

18 mars 2022 Signumpodden
Ett samtal om livet och döden, om monastisk spiritualitet, om den provocerande kristendomen, om Guds tårar och, inte minst, om Gustav Mahler. Les videre

Samtale med Heidi Marie Lindekleiv

5 mars 2022 Vårt Land
Jo eldre jeg blir, jo tydeligere står det for meg, denne viktigheten av å lese ting igjen og igjen – at de bøkene som virkelig nærer en, dem skal man selv nære. Les videre

Samtale med Sarah Coakley

5 februar 2022 Church House Book Launch
En samtale, på engelsk, med Professor Sarah Coakley om boken 'Entering the Twofold Mystery'. Vi går inn på en rekke nøkkeltemaer og ser på klosterlivets relevans for Kirken som helhet, ja, for menneskeheten. Les videre

Samtale med Morten Marius Larsen

24 desember 2021 Vårt Land
På juledag burde avisene ha førstesideoppslag med store krigstyper: «Gud er menneske!» Les videre

Samtale med Biskop Olav Fykse Tveit

24 desember 2021 Adresseavisen
Det som teller, er at man må være der man er nå, og så trofast som mulig, samt forvalte oppgaven så troverdig som mulig. Da kan de usynlige tingene bære en veldig omfattende frukt, og de synlige tingene vise seg å være litt banale. Les videre

Conversación con María Martínez López

4 november 2021 Alfa y Omega
En samtale om norsk kirkeliv, tradisjon og kontinuitet, utholdenhet i tro, tidens tegn, sann frihet — og om fersk fisk fra fjorden. Les videre

Røtter

18 oktober 2021 Litteraturhuset, Oslo
Tendensen til slik å ville nevne vår egenart, åpenbarer vår navlebeskuelse. Vi tar det for gitt, individuelt og kollektivt, at verden kretser omkring oss: Det er en kopernikansk revolusjon av et slag, men ikke en særlig lysende én. Les videre

Stilt overfor ‘guds død’

16 oktober 2021 Verdibørsen P2
En samtale med Eivor Oftestad og Aase Cathrine Myrtveit om hvordan Nietzsches bergep om 'guds død' etterhvert gjennomsyrer vestens bevissthet, om overgrepskrisen, om menneskeverd og om motet som skal til for å fremstå latterlig.  Les videre

Conversación con Daniel Capó

9 oktober 2021 The Objective
Si pudiéramos tan sólo darnos cuenta de la libertad de que disponemos para elegir cuál es nuestra visión del mundo. Si fuéramos conscientes de que nadie tiene por qué ser el prisionero de una determinada cosmovisión o mentalidad, ni siquiera de nuestro propio pasado, por muy traumático y difícil que haya sido: Cultivar la memoria del bien constituye una especie de ascesis, un ejercicio imprescindible. Les videre

Intervju med www.katolsk.no

5 oktober 2021 www.katolsk.no
Erik Varden har fortsatt en opplevelse av at Norge er både hjemland og utland, og akkurat det, sier han, er ikke så dumt når man har ansvar for noe så multikulturelt som katolske menigheter i Norge. Det har også noe med det å være kristen å gjøre: Vårt hjemland er i Himmelen. Les videre

Williams, Looking East in Winter

23 juni 2021
In a memorable image, Diadochos speaks of baptismal grace as the divine artist’s monochrome sketch: it is for us in conscious collaboration with the Spirit to fill in the colours. And ‘when the full range of colours is added to the outline, the painter captures the likeness of the subject, even down to the smile’. Les videre

Intervista Tracce

3 januar 2021
Oggi ascoltare il soffio è divenuto difficile, perché ci sono tante impressioni, e si impongono quasi con violenza. Per questo serve avere dei sensi abbastanza affinati: ci vuole apertura; uno spazio di ascolto profondo, di attesa. Les videre

Interview Kulturplot

17 desember 2020 KulturPlot
Å komme noen vei i det åndelige liv handler om å ha mot til å ta av seg lag etter lag av den rustningen vi bygger mellom oss og andre, og det andre, for å bli radikalt tilgjengelig og tilstedeværende som den du faktisk er. Hele den monastiske modning går ut på å bli den du er på dypet. Les videre

Intervju i Fast Grunn

8 desember 2020 Fast Grunn
Den sorte og hvite munkekutten til biskopen stikker seg ut i bybildet, klosterdrakt og en hvit ulljakke og sandaler med sorte strømper. Ja, det er sånn det er: Det har kommet en ny munk til den gamle klosterbyen Nidaros. Les videre

Intervju med Oj! Trøndersk mat og drikke

4 desember 2020 www.matriketmidt.no
Det som er morsomt med den formen for håndverksbrygg er jo at prosessene får lov til å ta tid. At det ikke er noe som er påskyndet, at det ikke er noe kjemiske tilskudd og at ingrediensene er latterlig enkle: alt du trenger er vann, malt, humle, gjær og litt sukker. Les videre

Intervju i Dagen

3 oktober 2020
For 20-30 år siden kunne man oppleve at individer og institusjoner var i opposisjon mot det kristne. Man opplevde dette som en maktinstans, noe knugende totalitaristisk. Les videre

Intervju i Adresseavisen

3 oktober 2020
Hva gjør du om du overhodet ikke drømmer om å bli katolsk biskop, men Paven velger deg? Hva om du endelig hadde funnet din retning i livet, et kall som fylte tomrommet du hadde båret i deg helt siden barndommen? Les videre

Intervju i Vårt Land

2 oktober 2020
Vi har glemt dette kollektive å tenke nåden rett og slett som oksygenet vi puster i, som noe ømt og trøstende. Vi tenker oss ofte troslivet som et regnskap hvor nåden er en matematisk kalkulerbar faktor; men det er kanskje ikke helt sånn det er. Les videre

Intervju i The Tablet

15 september 2018 The Tablet
What is the sign that one is stuck? A loss of joy. Les videre