Her har jeg samlet artikler, anmeldelser og diverse andre tekster som har stått på trykk samt en presentasjon av bøker jeg har skrevet. Du finner også en håndfull intervjuer og noe lydmateriale, deriblant min innlesning av evangeliene på originalspråket, et prosjekt jeg gleder meg til å arbeide videre med i tiden som kommer.

En karteusermunk: Hjertets bønn

2 mars 2022
La oss ikke late som om vi var rene åndsvesener. Vi er noe langt bedre - vi er Guds barn. Les videre

Innledning til Marie Noël

15 februar 2022 Hanging on in There: An Essay in Meaning
Rarely has literature been at the same time so embodied and so sublime. One thinks of that essential line from the Letter to the Ephesians - ‘anything exposed to the light becomes light’. Les videre

Twofold Mystery

4 februar 2022 The Tablet
Etter flere tiårs resolutt inkulturasjon, er vel tiden kommet for å ekskulturere oss en smule? Det jeg mener, er at vi trenger å samles på nytt omkring troens vertikale akse, å finne veien tilbake til tidløse verdier, å søke Guds vilje i stillhet mens vi la våre liv omformes av nåde - med andre ord, trenger vi omvendelse (et essay på engelsk). Les videre

Innledning til Girtanner

19 januar 2022 Maïti Girtanner: Resistenza e perdono
Tilgivelse synes absurd i en sekulær verden. Avskåret fra en beretning som gir tilgivelsen mening og lar den opplyse felles erfaring, faller vi tilbake på før-mosaiske kategorier, på Lateks logikk - 'Ble Kain hevnet syv ganger, skal sannelig Lamek hevnes sytti-syv' (EN). Les videre

Innledning til Merikakis Leiva

12 januar 2022 Fire of Mercy
I en tid hvor mange akademiske tekster skrives for fort, sendt avgårde i hui og hast for å møte byråkratiske tidsfrister, er det godt å lese en bok som er blitt til over tid, hvor hvert ord er veid med omhu og hvor, først og fremst, Ordet boken handler om er gjenstand, ikke bare for utforskning, men for lengsel - hvor Ordet blir hørt (tekst på engelsk). Les videre

Entering the Twofold Mystery

29 juli 2021
Let us entrust ourselves to God’s freeing possession. Let us run the risk of freedom. Les videre

Påsketro i pesttid

21 mai 2021
Det offentlige er visst ikke i stand til, nå, å gjenkjenne gudstjeneste som noe kategorisk særegent, en form for adferd som fortjener særskilte tiltak, særskilt kreativitet. Vi har tapt en dimensjon av tilværelsen: Det transcendente er strøket fra offisielt ordforråd. Les videre

The Joy of God

10 oktober 2019
Possessed of a sharp, analytical mind, Sr Mary David also had a keen sense of poetry. She was always one to go deeper, to probe further, to extend the horizon, dissatisfied with anything that was less han whole - and mindful that the wholeness she sought will tend to exceed what words on their own can express. Les videre

Thomas Merton, Fjellet med de syv trinn

8 september 2019
At mange, ennå idag, møter Merton som en åndsfrende, er i stor grad fordi han så troverdig beskrev sine dykk ned i mørket og det han der fant: mangfoldet, fascinasjonen, også frykten. Sommetider bragte han et enkelt funn—en korall, en sjøstjerne—opp i lyset og åpenbarte dets skjønnhet. Les videre

The Shattering of Loneliness

15 september 2018
Ancient monks often prefaced their writings by saying: 'May what I have written be of use to you.' That is my wish also. Les videre

Cristiana Piccardo, Living Wisdom

11 november 2014
Today, in the wake of the so-called death of ideologies (ideologies that have always tried to answer the human heart's quest for happiness), we do not merely find ourselves facing a dearth of more or less convincing answers, or even the utopia of an answer; the questions themselves have ceased. And the loss of questions seems infinitely graver than the loss of answers. Les videre

Elisabeth Paule Labat, The Song That I Am

27 april 2014
The symphony of the saints will be marked by neither tragedy nor pathos, yet all that is truly great in tragedy and pathos will resonate within it, bathed in perfect place, like an immense surge that rises from the bottom of the sea yet spreads upon the surface in gentle ripples. Les videre

Redeeming Freedom

15 juni 2011
Bérulle's norms for judgement and action in the public domain, his politics of servitude, disregarded the gap between 'sacred' and 'secular' which changing political and religious circumstances were imposing on the European consciousness. His political legacy can only be understood as a function of his theological convictions. Les videre