Opplyst liv

Misjonsoppdrag

Et foredrag i regi av Trondheims Katolske Forum om prosjektet vi lanserer i Trondheim Stift for å forberede tusenårsjubileet for hellig Olavs martyrium. Vi har kalt det Misjon2030. For en kristen dreier slik forberedelse seg hverken om tilbakeskuen eller selvforherligelse; den handler om evangelisering

Historiene og arven som er oss betrodd utgjør en misjon. Vi kalles til å åpenbare Kristi ansikt for verden, til å være, i tro, bærere av håp og handlekraftig kjærlighet – til å vitne om mening i en tilsynelatende meningsløs, ofte skremmende verden.

Her er foredraget. Mer om Misjon2030 kan du lese her. Velkommen til lanseringsopplegget den 13. april!

 

Olavsstatuen i St Olavs katolske domkirke i Trondheim.