Arkiv, Samtaler

Samtale med Erkebiskopen av Braga

Denne samtalen fant sted i domkirkekomplekset i Braga. Den inngikk i lanseringen av Lengsel er mitt vesen på portugisisk. Den ble innledet av Don Jose Manuel Garcia Cordeiro, erkebiskop av Braga og (ifølge gammel tradisjon) Primaz das Espanhas.

Han snakket om behovet for stillhet i våre liv. Er ikke ensomhet nødvendig for å oppleve stillhet? Hva er forholdet mellom ødeleggende og velgjørende ensomhet? Har ensomheten en fremtid?

Deretter kom diverse spørsmålet fra publikum. Hvilken rolle spiller gjestfrihet i kristen evangelisering? Har vår tids mennesker mistet sansen for det sublime? Hvordan kan man, i vår tid, gi troverdig kristent vitnesbyrd?

Du kan følge samtalen, som foregikk på italiensk og portugisisk, her.