Her finner du et antall prekener. Guds ord er ‘levende og virksomt’ står det i Hebreerbrevet. Det vil ikke si at det lever et skjult organisk liv vi kan følge med mikroskop, som om det var et virus; men at det er inspirert, en bærer av Guds tidløse Ånd. Derfor ljomer det ennå med samme kraft det hadde da det først ble uttalt. Det har stadig noe nytt å si oss. Forkynnerens oppgave er å være lydhør for Ordet som på samme tid er urgammelt og nytt, for så å la sine egne, nødvendigvis begrensede ord bli dets redskaper. Jeg har ikke hatt mulighet til å oversette tekster som ble til på andre språk; men hvis du romsterer litt, finner du en god del materiale på norsk.

St Aloysius Gonzaga

21 juni 2024 St Mary's University, Twickenham
In a fallen, pragmatically motivated world, it will rarely work to combine the royal and priestly charism effectively in a single person. The pitfalls of politics and frailties of character are too great. Les videre

St Alban

20 juni 2024 St Mary's University, Twickenham
Today’s Church faces competing absolute claims, even though the dictatorship whose tentacles reach out for us is one of relativism. A radical stance is called for, and radical measures. Les videre

10. søndag B

9 juni 2024 Tronddheim
Ser man Jesus kun utenfra, hovmodig og innestengt i forutinntatthet, mangler man dømmekraft i teologiske spørsmål -da kan man begå grunnleggende kategoriske feil og likefullt være skråsikker på å ha rett. Eksempler på dette har vi sett utallige ganger i Skriften og i Kirkens historie, ja, i vår egen samtid. Les videre

Jesu Hellige Hjerte

7 juni 2024 Trondheim
Kristi Legeme, gitt for oss, er i særlig grad hans hellige Hjerte, brennende av kjærlighet til mennesket og på samme tid bristende av sorg ved å se denne kjærligheten spyttet på, forkastet, angrepet.  Les videre

Corpus Christi

2 juni 2024
Når kristenretten vil at kirker skal bygges over landet, er det ikke først og fremst for å muliggjøre demokratisk sammenkomst; det er for at folket som helhet skal samles ved Herrens altar for å motta hans Legeme og Blod, grunnlaget for den nye, evige pakt som så skal gi landet skikk i form av fellesskap utgått fra bevissthet om brorskap. Les videre

Pinse

19 mai 2024 Trondheim
Vi gjenkjenner Åndens virke i oss når Jesu ofte gjentatte ord, ‘Frykt ikke!’, lar seg følge, når vi fritt trer ut av fryktens fengsel og plutselig spør oss selv, ‘Hva hadde jeg egentlig der inne å gjøre, all den tid? Les videre

Florian Pletschers ordinasjon

18 mai 2024 Trondheim
Prestens privilegium er å muliggjøre møtet mellom den tørstende og Kilden, for så å trekke seg varsomt, diskret tilbake, i forbønn og med takk. For en prest er ‘én som ber mye for folket’. Les videre

Vår Frue av Fátima

13 mai 2024 Trondheim
Fátima minner oss om at alt hører sammen. Tror vi på Gud, på en frelsesplan fullbragt i Kristus, er det ulogisk å tenke seg én sakral, én profan dimensjon; en kosmisk og en privat sfære. Les videre

7. søndag i påsketiden – konfirmasjon

12 mai 2024 Kristiansund
Glede veller opp i oss som uttrykk for takknemlighet, når det gode som omgir oss fremkaller godhet i oss selv og vi merker i oss selv en forunderlig, frydefull samstemthet med verden — og med Gud, som holder verden i sin hånd. Å være trist, derimot, er å føle seg avskåret, ubegrepet. Les videre

Kristi Himmelfart

9 mai 2024 Trondheim
Vi lever i en platthetens og utjevningens tid som har avskåret seg fra himmelsk virkelighet, en tid som i stor grad har mistet evnen til å tenke metafysisk, til å erkjenne åndelig, og som derfor lever med stor indre frustrasjon, uttrykt i trøtt ørkesløshet, som om vi var hensunket i kollektiv depresjon. Les videre

Konfirmasjon

5 mai 2024 Levanger
Kristendommen er ingen tryllemakt - ingen problemer løses automatisk ved å være kristen. Men troen, nåden det er å tilhøre Kristus i Kirken, gir kraft til å forvandle fastlåste kriser innenfra. Les videre

St Josef Arbeideren

1 mai 2024
Når vi minnes og ærer Josef som “arbeider”, handler det om mer enn å hylle vår egen arbeidskraft. Les videre

Konfirmasjon

27 april 2024 Ålesund
Når dere opplever at ingenting av det dere har, ingenting som omgir dere, er nok, er det det ikke bare egen begrensning dere møter, men begynnelsen på Guds grenseløshet. Slik erfaring er en slags bønn. Les videre

4. søndag i påsketiden

21 april 2024 Mount Saint Bernard
Å late som om man forfekter skjønnhet og godhet mens man forvrenger sannhet, er uredelig. Les videre

På raske hester

18 april 2024 Buckfast Abbey
Forfølgelsen som brøt ut i Jerusalem etter Stefans stening fikk den apostoliske nukleus til å eksplodere. De Tolv, som siden Kristi Himmelfart hadde holdt seg tett sammen omkring Maria, Jesu Mor, først i angst, så i kreativ tillit, ble spredt for alle vinder. Les videre

Om å se og tro

17 april 2024 Buckfast Abbey
Siden Descartes har filosofi i vesten tatt det for gitt at vi oppfatter virkeligheten ved deduksjon; at jeg kan, mutters alene for meg selv, tenke meg frem til sannhet. Evangeliets filosofi fungerer på andre premisser - og tar det for gitt at sannheten oppdages ved et personlig møte. Les videre

Saulus – Paulus

16 april 2024 Buckfast Abbey
Et liv gjennomboret av anger kan bli et mer virksomt redskap for nåden enn et liv som aldri har kjent hva det er å falle for så å bli oppreist igjen. Les videre

Om å gå seg vill

15 april 2024 Buckfast Abbey
Feiltagelse, som gjør vi mister retningssans, kan være uhyre spennende et øyeblikk eller to, men på lang sikt fører slik feil til frustrasjon og sorg. Vi skal være på vakt når frustrasjon og sort melder seg i vårt indre - forekommer de, er det på tide å sjekke kompasset. Les videre

Pave St Martin

13 april 2024 Trondheim
En gang, mens han led av dysenteri, ble Pave Martin holdt i 47 dager uten å få lov til å vaske seg. Han ble dømt som forræder, ført i lenker gjennom bygatene, hånet og offentlig pisket. Les videre

Maria Budskapsdag Tautra

8 april 2024 Monastery of St Mary, Tautra
Gud vil ta bolig i våre liv, han vil gi seg til kjenne - vi er kalt til å bli glødende kull som lar hans guddoms røkelse brenne velsignende og rensende i verden. Er vi helt og fullt overgitt dette håpet? Les videre

Å brette døden bort

6 april 2024 Abbaye de Lagrasse
Når Jesus står opp fra dødsriket legger han døden av seg som om den var en gammel pysj han ikke lenger har bruk for. Han bretter den pent og viser selv denne siste fiende en guddommelig respekt, ja, en slags ømhet - som ikke døden selv fortjener, selvsagt, men som gjelder de sår døden har påført menneskers erfaring. Les videre

Fullkommen frihet

3 april 2024 Abbaye de Boulaur
Vi tar det for gitt at en særlig omstendighet, en særlig person, en særlig skramme vi bærer forhindrer oss i å finne frihet. Så kaster vi vår tid bort med å klage over den omstendigheten, personen eller skrammen. Les videre

1. Påskedag

31 mars 2024 Trondheim
‘Er dere oppstandne med Kristus’, sier Paulus, ‘så streb etter de ting som er der oppe’, hvor Kristus er. Det vil ikke si at vi skal leve abstrakt, gå med hodet i sky og ikke ta håndfast liv på alvor; nei, det vil si at vi skal se alt her og nå i lys av påskemorgen. Les videre

Påskevigilien

30 mars 2024 Trondheim
Menneskers vrede er på lang sikt kun en opptakt til Guds fred. Lyset moderbien muliggjør peker mot den dag når ‘natten ikke skal være mer’. Les videre

Langfredag

29 mars 2024 Trondheim
Korset, som geometrisk sett står for motsetning, utgjort av to akser som aldri vil løpe parallelt, er blitt bildet på gjenvunnet helhet.  Les videre

Skjærtorsdag

28 mars 2024 Trondheim
Påsken handler om perspektivforandring. Offeret står for overgivelse; overgivelsen jager døden vekk; livet mottatt på nytt, bevisst, som gave gir mot til å følge Guds kall, til å innse at tilværelsen handler om mer enn bare overlevelse. Les videre

Oljevigselsmesse

26 mars 2024
Stadig ser vi klovmerket etter ham som Åpenbaringen kaller “Brødrenes anklager”. La oss ikke falle for hans knep. Les videre

Palmesøndag

24 mars 2024 Trondheim
Hensikten med Jesu iherdige vandring opp til Jerusalem, var at han selv skulle ta alterets plass: Den gamle pakt hadde fullført sin misjon, den nye, sluttet i hans blod, var ved å begynne. Les videre

Den hellige Josef

19 mars 2024 Trondheim
Den hellige Josef kaller oss til å være handlekraftige i vår tro, modige og fromme, og til ikke å forvirre oss selv eller andre med allverdens overflødig prat. I en tid som vår, hvor ord lett mister sin betydning, er slik tilnærming en lise for sjelen. Les videre

5. søndag i fasten

17 mars 2024 Trondheim
Påskemysteriet gir oss en universalnøkkel til tilværelsen. La oss huske å bruke den der hvor livet ser ut til å være gått i vranglås, hvor døden synes å være endelig. Les videre

Bispekonferanse

13 mars 2024 Luxembourg
Ofte klager vi på Gud og føler oss glemt av ham når vi faktisk har nåde i vente. Vi ligner israelittene i Mara som oppgitt surmulte, "Vi har ikke noe vann", når de praktisk talt stod på terskelen til en deilig oase - de trengte kun å snu seg rundt, men gjorde de ikke. Les videre

3. søndag i fasten

3 mars 2024 Trondheim
Til enhver av dere gir jeg følgende råd - bruk anledningen denne fasten til å se deg selv i speilet minst en gang om dagen for å minne det om at du er "hellig for Herren". Lev så deretter. Les videre

1. søndag i fasten B

18 februar 2024 Roma
Regnbuen Gud innstiftet som paktstegn (et tegn som ikke kan oppslukes av mindre saker) taler om miskunn, for Gud vil aldri igjen inntil tidens ende ødelegge verden. Den taler også om tålmod, for i kjølvannet av syndefloden må mennesket bære byrden av sine valg. Les videre

Askeonsdag

14 februar 2024 Mount Saint Bernard
Ved å erkjenne vår dødelighet, erkjenner vi vår begrensing. Vi innser at vi vet, til tross for selvbedrag i ny og ne, at vi ikke selv er Gud. Les videre

5. søndag B

4 februar 2024 Trondheim
Kanskje er vi fristet til å foreta en marxistisk utlegning av vår lesning fra Jobs Bok og si, "Haha, her er bevis på fremmedgjøring fra virksomhet alt i bibelsk tid, et vitnesbyrd om én redusert til et tannhjul i en mekanikk som overgår og utbytter ham - leve Revolusjonen!" Det ville være helbom. Les videre

Kyndelsmesse

2 februar 2024 Trondheim
Forblir vi trofaste mot kallet, får vi av nåde bli en retningsviser for andre, også her og nå. Gud vet at denslags trengs i en tid som nesten helt har mistet retningssansen, og som på så mange vis går av skaftet. Les videre

Økumenisk gudstjeneste

28 januar 2024 Stjørdal
I Kristus har Gud gitt verden et lysende håp, en klar retning å følge. Måtte evangeliet derom ikke forstumme fordi vi kristne bedagelig hengir oss til vantro eller kleintro. Les videre

St Eystein av Nidaros

26 januar 2024 Kristiansund
Det er et gigantisk, tragisk paradoks at feiringen av Magnus Lagabøters landslovs edle ordninger sammenfaller i år med forslag til ny abortlov med forutsigbar virkning om å eliminere nettopp “dei fattige og dei som står svakt i samfunnet” før de engang får se dagens lys, slik at vi skal glemme deres eksistens. Les videre

Apostelen Paulus’ omvendelse

25 januar 2024 Trondheim
Vi hører stadig oftere at ordet “sannhet” brukes med første person entalls eiendomspronomen - selv universitetsrektorer står ikke tilbake fra å snakke i fullt alvor om “min sannhet”. På et vis er det besnærende å se verden slik; hvis sannheten er min, følger det at jeg alltid har rett. Les videre

3. søndag B

21 januar 2024 Tromsø
Vi møter her et grunnleggende bibelsk tema - tanken om “tidens fylde”, den “rette tid”. Underforstått er tanken om at tiden, og historien, følger en rytme; at det ikke tjener til noe å forstyrre rytmen; at den ikke kan fremskyndes. Les videre

2. søndag B

14 januar 2024 Trondheim
Helligdommen hvor Samuel hørte kallet, var ikke et fromt juniorseminar. Det var et lunkent, lugubert sted, et sted uten overbevisning, en stående anklagelse mot seg selv, fordi det ikke levde opp til sitt formål. Les videre

Herrens Åpenbaring

6 januar 2024 Trondheim
Strukturer og institusjoner faller. Det som blir igjen, er Ordet forkynt i natten av en stjerne. Les videre

Den hellige Familie

31 desember 2023 Trondheim
Et barn tilhører ikke sin far eller mor; det er dem betrodd; men har fra første stund sin integritet. Les videre

1. Juledag

25 desember 2023 Trondheim
Rett forstått, er Guds Ord paradigmet alt annet må dømmes etter, hjørnestenen som samtidig er en snublesten for de vantro.  Les videre

Julens Midnattsmesse

25 desember 2023 Trondheim
Emmanuel, Gud-med-oss, vil gjennom oss rense verden med vann, olje, ild, så spre sin vellukt. Julens nåde er historisk forankret, men peker fremad mot en ny himmel, en ny jord. Les videre

3. søndag i advent

17 desember 2023 Saint Pierre de Solesmes
Bare én som vet seg båret av en allmektig velvilje kan si, "Jeg vet hverken hvem jeg er eller hva jeg kommer til å bli, men jeg vet jeg er elsket". Det er eneste botemiddel for en masse uråd hvis dypeste rot kanskje ikke er ideologi, men håpløshet. Les videre

2. søndag i advent

10 desember 2023 Ålesund
En dom i bibelsk språk er ikke et juryutsagn rettet mot en anklaget forbryter; dommen går ut på at ting fremstår slik de er. Det skjulte blottlegges på godt og ondt. Les videre

Kirkevigsel

5 desember 2023 Munkeby
While the sweet-smelling incense rises, we call upon the Holy Spirit, 'the Comforter, the Spirit of wisdom and prudence, of knowledge and piety, of the fear of God'. This monastic church, drawn by sturdy architects from Trondheim, is no longer, then, a mere building - it will have become a sacramental reality, the tabernacle of divine presence, a concrete epiclesis. Les videre

1. søndag i advent

3 desember 2023 Trondheim
As long as I consider myself the hapless victim of the ravages of others, of life, or of God in his heaven, I never take my future into my hands; somehow I'll never be my own life's acting subject. There is a risk that I'll gather bitter grapes even from good vines - so let's beware. Les videre

Kirkevigselsfest

19 november 2023 Trondheim
Det er en tendens nå om dagen til å forenkle og kardemommifisere det kristne budskap. La oss da merke oss hvor fordringsfull Kirken selv er når hun, ved liturgien, viser oss hva vi tror på og er kalt til. Les videre

Preken i Częstochowa

18 november 2023 Jasna Góra, Częstochowa
Vår verden kjører et løp som vanvittig fjerner seg fra det gode og sanne, med vilje til å utslette Gud. Der hvor Guds nåde er nærværende, vil den møte motstand, sommertider voldsomt. Les videre

Alle sjelers dag

2 november 2023 Trondheim
Våre tanker, ord og gjerninger er ikke småting, de forsvinner ikke ut i løse luften. De etterlater seg spor, vi bærer dem med oss inn i evigheten, hvor vi må avlegge regnskap for vårt liv, våre valg. Les videre

Allehelgensdag

1 november 2023 Trondheim
Jo mer bevisst vi innlemmes i Jesu Kristi verk, jo mer vet vi oss levende forbundet med et samfunn som overskrider verdens grenser. Vi innser at verden tross alt er båret av miskunn - helgenenes seiershymne finner gjenklang i det som her og nå kan synes oss som meningsløse tap. Les videre

30. søndag A

29 oktober 2023 Trondheim
Forelskelse består i at vi idealiserer den elskede; og samtidig vet vi oss selv idealisert - en besnærende tilstand. Det faktiske har det dog med å bryte igjennom før eller senere; man oppdager at den man trodde man elsket har dårlig ånde, slurper eller snorker; og at éns egne tilkortkommelser blir værende. Les videre

De hl Simon og Judas

28 oktober 2023 Utstein Kloster
Nidkjære folk er gjerne sjefete, nyanseløse, uten sans for andres behov og følsomhet. Det kan være slitsomt å leve sammen med nidkjære. Les videre

29. søndag A

22 oktober 2023 Trondheim
Vi minnes om at selv kaotiske, fryktelig forløp er del av en prosess som går mot en salig forløsning. En forunderlig skjønnhet utspiller seg deri, om enn vi ennå ikke skjelner den, oppslukt som vi er av øyeblikkets angst, av skrik og nød, av monumenter og riker som faller. Les videre

27. søndag

8 oktober 2023 Trondheim
Hva skal det bety at Noah, etter syndefloden, plantet vin heller enn kål? At mennesket nekter å finne seg til rette med verden som en tåredal, et villnis av tistler som må bekjempes i vårt ansikts sved - inni oss ligger minnet om en mer harmonisk jord, skapt til lyst. Les videre

Requiem for Hanna Mersch

7 oktober 2023 St Torfinn, Levanger
Hanna Mersch var en Gründer i norsk katolisisme - hun var gått i den hellige Bonifatius’ skole, og lik ham, som virket på 700-tallet, forlot hun sitt fedreland. For “Tysklands Apostel” var en engelskmann, skal vi huske. Les videre

25. søndag A

24 september 2023 Trondheim
Det er tragisk (jeg tror ikke ordet er for sterkt) at “nåde” hos oss oss, i kjølvannet av Reformasjonen, er blitt et hardt ord. Å leve “på nåde” er ydmykende i norsk ordforråd, det er å sitte på tiggerbenk i håp om å få en slant i hatten, for så å bukke dypt. Les videre

23. søndag A

10 september 2023 Trondheim
Vi kan ikke ta bort en annens frihet, vi kan ikke true ham eller henne til å handle sånn eller slik. Men vi kan heller ikke bare stå og se på mens noen ødelegger seg selv - i det minste må vi rope, "Hei, kom tilbake, jeg er her og jeg bryr meg! Les videre

Den hl Augustin – Tillers jubileum

28 august 2023 Birgittaklosteret på Tiller
Også vi lever i en tid når mye går i stykker. Det skal vi ikke bli altfor opphisset av. Les videre

21. søndag A

27 august 2023 Trondheim
Peter forvalter rikets nøkler som en betrodd tjener, ikke som bestemmende instans - her ser vi både det petrinske embetes verdighet og dets begrensning. Da Peter antok at hans stilling gav ham rett til å si Kristus hvordan han skulle handle, ble han irettesatt på det strengeste. Les videre

20. søndag A

20 august 2023 Trondheim
Hjerter såret av synd tenderer til å lukkes - våre hjerter må lære å åpne seg like en østers for å oppdage, og åpenbare, en kostbar perle. Det revnede tempelforheng står for beslutningen om å la oss omvende til det som er stort, allment, altså katolsk og helt. Les videre

19. søndag A

13 august 2023 Heliga Hjärtas Kloster, Omberg
Det er iblant stormfullt fryktinngytende å anerkjenne Gud som vår Far. Derfor har han gitt oss Kirken som vår ømme, trøstende Mor. Les videre

Olsok

29 juli 2023 Nidarosdomen
La oss holde fast ved det jordnære, reelle i Olavsarven, så kan vi la de verdslige instanser tumle fritt i fantastisk abstraksjon. Les videre

Olsokvake – Diakonvigsel

28 juli 2023 Trondheim
Hvis kallet til vigslet tjeneste er kommet til å synes irrelevant, er det vel fordi mang en flamme som engang brente høyt nå kun lar seg spore ved deduksjon, på grunnlag av opphopet, utbrent aske. Vern varsomt om flammen som i dag tennes i deg ved Kirkens, vår hellige Mors velsignende kraft. Les videre

16. søndag A

23 juli 2023 Trondheim
Ligger vi først med nesen i en sølepytt frigjøres vi fra illusjoner om oss selv. Så kan vi ta fatt på et nytt liv i sannhet, tuftet på Guds miskunn. Les videre

15. søndag A

16 juli 2023 Trondheim
En hyrde, får vi høre, skal lukte sau, og det er rett; men han skal ikke lyde som en sau — han skal brøle som en løve. Les videre

12. søndag A

25 juni 2023 Bose
La oss lære oss å leve i sannheten på alle nivåer, i hjerte, sjel og kropp. Litt etter litt vil vi så, med Guds hjelp, finne frihet på alle nivåer. Les videre

Jesu Hellige Hjerte

17 juni 2023 Trondheim
Jesu Hjerte er ikke en geigerteller som oppfanger, måler og vurderer synd med maskinell nøyaktighet bare for statistikkens skyld; det berøres av vår handling, såres når vi gjør ondt og velger mørke fremfor lys. Enhver av oss kan bringe Jesu Hjerte sorg eller trøst. Les videre

Pinse

28 mai 2023 Trondheim
Babels tårn var i høyeste grad et synodalt prosjekt, men selvødeleggende, derfor sprengte Herren selv det i luften. Å vandre sammen er vel og bra; men det som teller, er hvor vi vandrer hen, hvis ledelse vi følger. Les videre

Konfirmasjon

21 mai 2023 Levanger
Et menneske som lever vakkert, blir vakkert. Et sånt menneske blir helt. Les videre

Kristi Himmelfart

18 mai 2023 Birgittaklosteret på Tiller
For oss som lever i kjølvannet av måneferden, er det umulig å tenke på Kristi Himmelfart uten å se for vårt indre øye bildet av Apollo 11 som fyker avsted fra Camp Kennedy. Les videre

Nasjonaldagen

17 mai 2023 Trondheim
Er et rettferdig samfunn mulig på sikt uten en guddommelig instans vi må avlegge regnskap for? Les videre

Konfirmasjon

14 mai 2023 Kristiansund
Å motta Ånden, er ikke å beises med tryllekraft; det er å åpnes for et vennskap, å bli vàr Guds nærvær i våre liv som et lys, en kilde til trøst, levende visdom. Slik settes vi fri fra frykt, fri til handling. Les videre

5. søndag i påsketiden

7 mai 2023 Centrum Formacji Duchowej, Kraków
Våre verkers storhet dreier seg ikke om å gjøre spektakulært inntrykk — om at andre samles rundt oss og sier, 'Å!' Storheten utgår fra vår utholdenhet innen egen begrensning, fra å la nåden der utføre noe helbredende og vakkert. Les videre

Å bestå i fred

5 mai 2023
Den kristen tilstand er ikke et liv innpakket i vatt. Vi viser oss kristne når vi befinner oss i stormens øye og allikevel består i fred. Les videre

De hellige Filip og Jakob

3 mai 2023 Mariendonk
Vi er oss alltid bevisst alt vi ikke har, og sier til oss selv, Å, hadde jeg bare dette ene, ville jeg være tilfreds! Men det ville vi naturligvis ikke. Les videre

Valfartsåpning

1 mai 2023 Kevelaer
Vår tid lar oss formode at vi mutters alene, væpnet med den passende App, har alt vi trenger for å mestre, ikke bare egen eksistens, men virkeligheten som sådan. Så forekommer bildet av en frelsende Gud gammelmodig og overflødig. Les videre

3. søndag i påsketiden

23 april 2023 Ålesund
Unngå en uforholdsmessig samtids- og selvsentrert visjon som gjør troen håndgripelig, kanskje, men banal. Det er ikke sentimental og politisk målsetning som oppildner hjertet og gjør sjelen ung, men Guds uforanderlige løfte åpenbart i Jesus Kristus, den samme i dag, i går, og i evighet. Les videre

Konfirmasjon

22 april 2023
Sakramentet dere mottar i dag er ikke er en privatsak eller en from formalitet. Det utstyrer dere til et oppdrag det haster med, å være med på å helbrede en verden som er syk. Les videre

Første Påskedag

9 april 2023 Trondheim
Troen på oppstandelsen viser oss hvem Jesus er; den opplyser den hellige Treenighets mysterium. Det lar oss ane hva det vil si at de Tre er ett. Les videre

Påskevigilien

8 april 2023 Trondheim
Enhver av oss er elsket uendelig, kalt til liv i fylde. Les videre

Skjærtorsdag

6 april 2023 Trondheim
I fotvaskingen ligger mer enn et bud om å gjøre godt mot underprivilegerte; det er korsets mysterium vi møter.  Les videre

Oljevigselsmesse

4 april 2023 Trondheim
Å fristes, viser Herren oss, er helt banalt, en nødvendig del av tro i en verden som har vendt Gud ryggen. Det vi skal vokte oss for, er selv å friste Gud. Les videre

Palmesøndag

2 april 2023 Trondheim
Det vi feirer i Den stille uke, er mer enn et storslått historisk drama. Det er fortettelsen av all menneskelig erfaring - vi får i disse dager nøkkelen som åpner tilværelsens gåte, også vår egen tilværelses. Les videre

Den hl Josef

20 mars 2023 Trondheim
Ofte nok skikker Gud oss til gjerning, ikke ved å gi oss ting, men ved å ta ting fra oss. Slik lærer vi hva tro er, og håp; slik lærer vi hva det vil si i praksis å leve på nåde. Les videre

Jonas tegn

2 mars 2023 Corvey
Sannelig, vi har med noe å gjøre som er større enn alt vi så langt har opplevd, enn alt vi lurt kan forestille oss, enn selv de mest drastiske tidens tegn. Les videre

1. søndag i fasten

26 februar 2023 Trondheim
Det onde har ingen personlighet; det bryter bare ned og tærer. Les videre

Askeonsdag

22 februar 2023 Trondheim
Høyeste form for frihet består i å ikke ha noe valg. Hva skal det bety? Les videre

Prestedømme

16 februar 2023 Maribo
Våre hender er helliget til å velsigne; våre liv bærer preg av Kristi frelsende lidelse. Les videre

6. søndag A

12 februar 2023 Hillerød Karmel
På havet av menneskenes tårer navigerer Kristus vår Gud. Hans ark er korsets tre; Sannhetens Ånd er vinden i hans segl. Les videre

5. søndag A

5 februar 2023 Trondheim
Budet om å 'kle den nakne' får meg spontant til å tanke på HC Andersens eventyr om Keiserens nye klær, en lignelse som taler til vår image-opptatte, forfengelige samtid. Hender det ikke selv i Kirken at nakenhet hylles som siste skrik av moderne eleganse? Les videre

Herrens fremstilling i tempelet

2 februar 2023
Ber vi rosenkransen daglig, opplever vi at ulike perspektiver smelter sammen i en semantisk syntese eller - for å si det med et annet slags bilde - i flerstemt symfoni, som i en praktfull Renessansemotett. Les videre

4. søndag A

29 januar 2023 Trondheim
Risikerer vi en slags dobbelt-kommunikasjon, der vi samles i kirken fra tid til annen for å utveksle fromt beroligende, men egentlig meningsløse fraser, før vi igjen vender tilbake til den 'virkelige' verden hvor kjærlighet ikke finnes og hvor mennesket er ulv for mennesket? Les videre

St Eystein

26 januar 2023 Kristiansund
Når vi forbereder tusenårsminnet for Hellig-Olavs martyrdom, er det ikke for å rope hurra for oss selv, eller for vårt land, for den saks skyld. Det er for å takke Gud for at vi får være del av de helliges samfunn. Les videre

3. søndag A

22 januar 2023 Trondheim
I de siste uker har vi hørt røster som roper, ‘Jeg er for Pave Frans’, ‘og jeg er for Pave Benedikt’, mens andre sier, ‘jeg er for Pave Pius X’. For noe tull! Les videre

2. søndag A

15 januar 2023 Trondheim
Hvem var det Johannes møtte da Jesus endelig viste seg for folket? Ingen barsk kriger med kongestav som legger sine fiender til fotskammel, men ‘Guds Lam, som tar bort verdens synd’. Les videre

Herrens Dåp

8 januar 2023 Trondheim
Når jeg her snakker om dikt, tenker jeg ikke på pyntelige vers om blomster, med regelmessig rytme og enderim. Jeg tenker meg diktet som et inspirert utsagn for erfaring som ellers er usigelig. Les videre

Guds Mor Maria

1 januar 2023 Abbaye de Sept-Fons
Hva vil det si å være mor - eller far? Les videre

1. Juledag

25 desember 2022 Trondheim
Johannes svever høyt på himmelens hvelving, tilsynelatende bevegelsesløs, men stadig stigende. Han ser skjulte, vidunderlige mønstre som ikke lar seg ane nedenfra. Les videre

Julens Midnattsmesse

24 desember 2022 Trondheim
Ikke trenger vi å skamme oss over barnslig frykt. Gud kommer til oss som et barn for å trøste og befri oss, for at vi får bli bærere av frihet og trøst. Les videre

4. søndag i advent

18 desember 2022 Trondheim
Jeg står ikke og gjør meg til politisk oppvigler. Jeg vil kun minne om dette - Akas’ og Jesajas verden var ikke så ulik vår verden, som ser ut til å være gått av skinnene. Les videre

Requiem for +Erik Valkendorf

29 november 2022 Santa Maria dell'Anima
Guds evige sannhet viser seg i tiden, ja visst, men å tilpasse den en verdsliggjort samtids forventning, om vi lever i det sekstende eller det enogtyvende århundre, er ikke blott uansvarlig. Det er absurd. Les videre

Årsdagen for Kirkevigsel

19 november 2022 Trondheim
Koret synger, 'Terribilis est locus iste'. Nå som vi helst vil ha vår religion i kalorifri light-versjon, består fristelsen til å hoppe over dette verset, foreskrevet i missalet, for å synge noe trivelig om samferdsel isteden. Les videre

33. søndag C

13 november 2022 Abbaye de Sept Fons
Vår nåværende tilværelse, selv i ekstatiske øyeblikk, er blott et novisiat som forbereder oss på et liv i evig fylde. Les videre

32. søndag C

6 november 2022 Trondheim
Paradoksalt nok, renses vi ved å konfrontere vår egen indre urenhet, så lenge vi lar Herren tale, handle og forvandle. Horisonten utvides og løftes; med ett ser vi lyset av solen vi kanskje trodde var gått ned for alltid, og vi vet hva vi skal gjøre. Les videre

Alle sjelers dag

2 november 2022 Trondheim
Dommeren vi står for, er ingen paragrafrytter. Hyrden som venter oss ved kveen, det er Guds Lam. Les videre

Allehelgensdag

1 november 2022 Trondheim
Våre vyer er så begrensede! Vi er lik maur som tenker oss vår tue som verden - mens hellighet står for noe dristig og guddommelig grenseoverskridende. Les videre

31. søndag C

30 oktober 2022 Trondheim
Hva gjør vi ikke for å skjule vår sårbarhet? Ofte, svært ofte, er kilden til synd i folks liv en nesten panisk angst for ydmykelse. Les videre

30. søndag C

23 oktober 2022 Trondheim
En ydmyk person som gjør noe godt, sier ikke skrupuløst og engstelig, 'Å, det er nok noe synd og selviskhet gjemt her et sted.' Nei, han eller hun føler heller en undrende jubel og spør, 'Var dette virkelig meg? Les videre

St OIavs omvendelse

16 oktober 2022 San Carlo al Corso, Roma
Når Paulus snakker om å ikle seg Herren Jesus Kristus, er det ikke i form av løs poncho som havner utenpå flere lag av andre, personlig valgte gevanter. Å være kristen, er å bli forvandlet. Les videre

28. søndag C

9 oktober 2022 Trondheim
Ikke alle har lett for å si takk. Et menneskes evne til takknemlighet er et temmelig ufeilbarlig mål på dets indre frihet og modenhet. Les videre

Den hl Birgitta

7 oktober 2022 Birgittaklosteret på Tiller
Vi skal, som kristne, merke oss at kristendom i statens øyne nå helst står for et antikvarisk fenomen, et fortidsminnemerke. Les videre

27. søndag C

2 oktober 2022 Trondheim
‘Den rettferdige skal leve ved sin tro’, står det hos Habakkuk som levde i Israel på 600-tallet før Kristus. For oss er et slikt sitat vel først og fremst forbundet med teologisk strid i Europa 2100 år senere. Les videre

Den hl Matteus

21 september 2022 Prästmöte Skara
Vi spør oss ofte hvordan vi kan nå vår tid med evangeliet. Det er ikke først og fremst ved nyutpønkset didaktikk, reformuleringer og sofistikerte App’er — selv om midler som disse har sin nytte. Les videre

Korsets opphøyelse

14 september 2022 Trondheim
Tanken er svimlende - der finnes her på jord håndfaste ting korporlig berørt av Gud selv! Ting jeg selv kan berøre! Les videre

24. søndag C

11 september 2022 Trondheim
En matanoid kvinne eller mann avlegger regnskap over sitt liv for å gi det ny retning, for å la livsprosjektet re-magnetiseres av en grunnleggende, definerende lengsel som orienterer mindre begjær, de som tidligere trakk i alle retninger. Består det enhet i mitt hjerte, i ditt? Les videre

Guds Mors Fødselsdag

8 september 2022 Nordic Bishops' Conference, Hildesheim
Det er i den symbolske, sakramentale interaksjon av mannlighet og kvinnelighet, i en gjensidighet grunnleggende for katolsk liv, at vi finner det sanne svar på vår tids smertefulle perpleksitet, det er jeg sikker på. Og svaret er alt formulert, Gudskjelov; vi må ikke finne det opp på nytt. Les videre

22. søndag C

28 august 2022 Trondheim
Å trakte etter ydmykhet på evangeliets premisser er mer enn en privat devosjon. Det handler om å opprettholde livets verdighet, alt livs verdighet; om å gjenkjenne oss selv i de svake og utsatte; om å hevde disses rett til en plass ved bordet. Les videre

Den hl Bartolomeus

24 august 2022 Tamié
Vi kaster ikke bort tid og krefter ved å spørre oss selv - og jeg, er jeg et menneske uten svik? Forestiller jeg meg Kirken som en musefelle eller som en himmelstige? Les videre

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

15 august 2022 Trondheim
Det vi betrakter i Jomfruens Opptagelse i himmelen er ikke et eksentrisk unntakstilfelle, men prototypen på menneskets kall slik Gud tenkte seg det fra først av, før kjortelen som var uten sømmer ble revet i stykker av synd, med døden som følge. Det som er anomalien her, 'mot normalt', er vår dødelighet. Les videre

Requiem for Svein Eirik Fauskevåg

13 august 2022 Trondheim
Fryktløst og nitidig nærmet Svein Eirik seg tankegods som ofte stod i strid med verdier han selv bygget sitt liv på. I så måte gav han et forbilledlig eksempel på hvordan man som katolikk kan forholde seg til en postkristen verden på jakt etter frihet og mening. Les videre

Den hl Laurentius

12 august 2022 Pro Scandiae populis
Mange er seg ikke bevisst å ha noen kjerne; de oppfatter seg selv, lik Peer Gynt, som en løk. Å snakke om menneskets sjel nå, utenfor et kirkelig klausur, i psykologien for eksempel, er å innby til spott. Les videre

Camille & Briacs Bryllup

6 august 2022 Mortagne-au-Perche
Enhver handling, ethvert ord, enhver hjertets og kroppens bevegelse kan bli et redskap til å forherlige Gud, en liturgisk lovsang som gir Herrens herlighet innpass i dagliglivet. Ja, selv når dere snubler og faller kan erfaringen tjene formålet hvis dere umiddelbart står opp igjen, ydmykt og (dette er viktig) uten bitterhet. Les videre

Feria ij, uke XIX (2)

2 august 2022
Nylig stod jeg på Rema 1000 ved en selvbetjeningskasse og slet med å scanne bananer, ved siden av en dame som hadde samme ærend. Etter en stund så damen bort på meg og sa, 'Det varer visst ikke lenge nå, så må vi utføre vår egen kirurgi. Les videre

Olsokmesse i Nidarosdomen

29 juli 2022 Nidarosdomen
Det er lettere å surfe på en bølge av fremskrittseufori, etisk eller politisk, enn å spørre, “Finnes der en absolutt fordring som krever noe av meg?” Les videre

Olavsvake på Stiklestad

28 juli 2022 Stiklestad
Paulus sier at kjærlighet uten svik forutsetter sannhets ord — sannhet, presiserer han, som må ytres i kjærlighet; for sagt i sinne, virker den nesten alltid mot sin hensikt. Les videre

17. søndag C

24 juli 2022 Molde
Et skuffet menneske lar seg lett fengsle i en egosentrisk boble. Det glemmer at andre eksisterer og at også de har drømmer, håp og behov — bitterhet risikerer å bli en kronisk tilstand. Les videre

Hl Benedikt av Nursia

18 juli 2022 Quarr Abbey
Vi som er proppfulle av postmoderne selvtillit, overbevist om at vår tid står for høydepunktet i menneskelig ervervelse, forventer at Guds syn på ting bør tilpasse seg vårt, ikke at vårt syn skal tilpasses hans. Ikke rart at mange av våre prosjekter er ufruktbare. Les videre

Mater Providentiae

9 juli 2022 St Cecilia's Abbey, Ryde
Iblant er det kun i bakspeilet vi ser det flammende nærvær av en engel som nyss krysset vår vei, som bærer av velsignelse. Derfor må vi være vaktsomme i vår ferd, om den er vanlig eller usedvanlig. Les videre

Diakonvigsel

28 juni 2022 Tyniec
Beste botemiddel mot klerikalisme (en tendens vi alle, legfolk som geistlige, kan henfalle til) må da være vitnesbyrdet til prester som i sannhet er prester, diakoner som i sannhet er diakoner. Les videre

Corpus Christi

19 juni 2022 Tautra Mariakloster
Høytiden vi feirer i dag handler ikke om en magisk talisman i et utsiret skap. Les videre

Feria vi, uke x (2)

10 juni 2022 St Vincent's Archabbey, Latrobe
Et menneske er ingen automat. Mennesket lar seg ikke programmere, men er begavet med friheten til å si enten Ja eller Nei — en frihet som på én og samme tid er vår høyeste ære og en mulig vei til selv-ødeleggelse. Les videre

Feria iv, uke x (2)

8 juni 2022 St Vincent's Archabbey, Latrobe
Til grunn for de mangfoldige, ofte forvirrende kriser i dagens Kirke, ligger en prinsipiell konflikt. Det er konflikten mellom autonomi og heteronomi. Les videre

Kristi Himmelfart

26 mai 2022 Trondheim
Er Kristus prinsippet som gir mål og mening til alt annet som utgjør min tilværelse? Les videre

17. mai

17 mai 2022 Trondheim
Gud la oss forsikre at det er Kristi fred, ikke denne verdens fyrstes illusoriske følelse av fred, som får rå i våre hjerter, og at vi på det grunnlag, intet annet, tufter sann frihets fred i vårt land, med mot til å leve, kjempe og, ja, dø for den om så det gjelder. Les videre

Den hl Mattias: Konfirmasjon

14 mai 2022 Trondheim
Kanskje kan dette synes bare som nok en velment, men forutsigbar bispepreken full av fromme fraser, men uten relevans for deres eget liv. Tillat meg da å avslutte i klartekst. Les videre

4. søndag i påsketiden

8 mai 2022 Trondheim
Kristus kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet hva vår dypeste identitet består i, også når vi selv kan ha inntrykk av at vi ikke lenger vet hvem eller hva vi er. Les videre

3. søndag i påsketiden: Ferming

1 mai 2022 Kristiansund
Hva er barmhjertighet? Det er å se på et menneske med realisme og uten illusjoner, bevisst alle dets mangler og feil, og allikevel elske det. Les videre

Påskeoktav

24 april 2022 Frauenchiemsee
Også våre mest intime sår (etterlatt av sveket tillit, skam eller ensomhet) lar seg helbrede ved Jesu dødsovervinnende Pascha. De blir herlige, like hans egne sår — deretter beviser på hans nærvær, ja, vi kunne si, på hans realpresens. Les videre

Påskedag

17 april 2022 Trondheim
Det rører meg alltid når vi leser, Påskemorgen, om likklærne Vårherre har lagt fra seg, særlig om svetteduken som ‘lå sammenfoldet et sted for seg selv’. Den gir oss et bilde av Livets Herre som stiger ut av døden med ordnet fred og legger døden fra seg, pent brettet, lik en pysjamas han ikke mer har bruk for. Les videre

Påskevigile

17 april 2022 Trondheim
Seremonien som innleder Påskenattsvaken er et tegn på det vi, ved Kristi seier, har mandat til: Å la vår oppstandne Frelsers lys spre seg i verden, slik at verden får fremstå slik den sannelig er, skapt ved hans kjærlighet, til liv i ham. Søk ikke den levende blant de døde; men gi de døde trøsten av å vite at han lever! Les videre

Langfredag

15 april 2022 Trondheim
Vannet fra Jesu side har vasket og fornyet verden, slik syndefloden gjorde det på Noas tid. Ved å ta vår synd på seg, har Gud utslettet den - ingen urenhet er utilgjengelig for hans frelses flom, så lenge vi ikke selv setter sluser. Les videre

Skjærtorsdag

14 april 2022 Trondheim
Tiden som gjenstod før Herrens eksodus fra verden, ved forseglingen av den nye pakt, var begrenset og han vil gi dem han elsket ‘det ytterste bevis på sin kjærlighet’. Det ligger dypt i oss at vi, ved definitiv avskjed, vil etterlate noe av oss selv hos dem vi forlater. Les videre

Oljevigselsmesse

12 april 2022 Trondheim
I de hellige oljer gir Gud oss et håndfast, ja, sensuelt tegn på at hans hånd berører oss ømt, helbredende, kjærtegnende. Slik viser han hvordan vi er kalt til å leve her på jord. Les videre

Palmesøndag

10 april 2022 Trondheim
Det Herren gjør, er å minne oss om at døden (vår egen død, men også kulturers og sivilisasjoners død) er en del av tilværelsen og at vi, for å se mening med det hele, må se hinsides døden. Han minner oss om at historien går mot et mål som hører evigheten til. Les videre

Skriftemålet

9 april 2022 Birgittaklosteret på Tiller
Å gå til skrifte er en vidunderlig ting. Hvorfor er da så mange mennesker skrekkslagne ved tanken? Les videre

Fasteretrett

4 april 2022 Molde
Grunnbetydningen av det nytestamentlige verbet vi oversetter med 'å synde' er ‘å bomme på målet, særlig om spydkast’ - senere kom det til å bety ‘bomme på veien’ eller mer allment, ‘ikke leve opp til ens hensikt’. Disse innsiktene fra leksikografien er til nytte når vi spør oss hvor synd forekommer i våre egne liv. Les videre

4. søndag i fasten

27 mars 2022 Molde
La oss ikke ende opp som den eldste sønn, med å melde oss ut, sure for at ingen bekrefter vår selvhøytidelighet, morske fordi andre får det vi synes de ikke fortjener. Fikk vi det vi fortjente, ville de fleste av oss være i store vanskeligheter! Les videre

Herrens Bebudelse

25 mars 2022 Molde
Kun Den katolske Kirke kan mobilisere menneskeheten i en vigsling foretatt på samme tid over hele kloden; vi er i aften del av noe gedigent. La oss takke Gud for at vi får høre til dette levende fellesskap. Les videre

Ordenslivets dag

21 mars 2022
Er man virkelig dårlig, søker man helsebot overalt. Kurer utenlands har særlig tiltrekningskraft. Les videre

3. søndag i fasten

20 mars 2022 Trondheim
Vi tror på en Gud som åpenbarer seg som vår Far, en 'menneskekjærlig Gud', for å bruke et uttrykk som stadig dukker opp i Østkirkens liturgi. Når hans barn lider, komme han til dem for å være blant dem. Les videre

2. søndag i fasten

13 mars 2022 Elisabethhjemmet i Tromsø
Å være menneske, er å være forberedt på oppbrudd, å lære å tre inn i det fryktelige for slik, i Jesu navn, å fornyes i selve vårt vesen, for å skimte den nye himmel og den nye jord vi kalles mot.  Les videre

Askesonsdag

2 mars 2022 Trondheim
Ved å motta asken, vitner vi om at vår kristne vei går gjennom dødens utbrenthet, men at vi nettopp der, i det livløse, får kjenne Kristi livgivende, gledesbringende kraft. Det er ingenting dødt i oss som ikke kan oppstå hvis vi lar Guds lys skinne på det. Les videre

8. søndag C

27 februar 2022 Trondheim
Synd kan faktisk sette seg i kroppen og gi seg til kjenne somatisk. Rusk i vitale organer, det være seg i øyet eller hjertet, vil naturligvis fremkalle betennelse. Les videre

Messe for fred

24 februar 2022 Trondheim
Det som er opp til meg, er å minne dere om at rettferd er et kristent imperativ. Der finnes grenser, metaforiske og geografiske, som ikke får overskrides. Les videre

Kyndelsmesse

2 februar 2022 Fraternità San Carlo
Ikke bare følger vi i dag Herren Jesus i det han oppfyller Moselovens betingelser; vi får en forsmak på det som er vår egen evige bestemmelse, hvis vi forblir Guds kall trofast. I vigilielesningen i dag morges, hørte vi Sofronios av Jerusalem oppfordre oss med følgende ord: 'La oss være lysende selv i det vi går ham i møte hvis herlighet er uendelig' (preken på italiensk og engelsk). Les videre

Evige løfter

2 februar 2022 Casa Santa Brigida
Én som kjenner Herren, forvandles og åpnes for en ny dimensjon av tilværelsen. Begreper som 'kjærlighet', 'rettferdighet', 'barmhjertighet' er ikke lenger blott vakre ord, men former for vital energi som krever uttrykk. Les videre

Feria vj, uke iij (2)

30 januar 2022 Bose
La oss takke Gud når han, som god gartner, beskjærer våre langstrukne grener, graver opp terrenget vi står plantet i og dertil gjødsler oss grundig. Det er slik vi vokser (preken på italiensk og engelsk). Les videre

Hl Agnes

21 januar 2022 Abbey of Gethsemani
Vi mister sansen for Kirken som subjekt. Stor sett omtaler vi Kirken, nå, som direkte objekt utlevert handligsverb hvis subjekt er 'vi'. Les videre

Salige Cyprian Tansi

20 januar 2022 Abbey of Gethsemani
Han, som kjente misjonsmarkens omfang, var overbevist om at evangelisering må bygges på bønn. Det må finnes, innen Kristi Mystiske Legeme, kvinner og menn som hengir seg fullstendig, ustanselig til bønn på alle vegne. Les videre

Feria iv, uke ii (2)

19 januar 2022 Abbey of Gethsemani
Søker vi bekreftelse og velvære for egen del, kan vi gi opp med det samme. Da har vi alt overgitt oss til Goliat. Les videre

Feria iii, uke ii (2)

18 januar 2022 Abbey of Gethsemani
Så stor er Guds aktelse for vår frihet, at han respekterer selv våre destruktive valg. Det er et av troens store mysterier. Les videre

Den hl Antonius den Store

17 januar 2022 Abbey of Gethsemani
I århundrer ble Antonius fremstilt som en bondsk munk trollbundet av diabolske hallusinasjoner - et bilde angivelig basert på Athanasius' biografi. Så lett det er å gjøre seg meninger på grunnlag av bøker man ikke har lest! Les videre

De hl. Maurus & Placid, disipler av den hl. Benedikt

15 januar 2022 Abbey of Gethsemani
Festen vi feirer idag taler om virksomt videreført nåde som skaper liv av hellighet, integritet og fruktbarhet. Det er en lekse vi trenger å høre nå, når Kirkens troverdighet på verdensbasis er, på grunn av menneskers bedrag, på så labert nivå (preken på engelsk). Les videre

Herrens Dåp

9 januar 2022 Trondheim
Når Jesus står midt i Jordan, grensen som fra Abrahams tid skilte det lovede land fra kloden forøvrig, står han der som pontifex, en brobygger; fra nå av skal evangeliet nå til jordens ende. Alabasterkrukken brytes i sønder - hele huset kan fylles av himmelsk vellukt. Les videre

Herrens Åpenbaring

6 januar 2022 Trondheim
Det er vidunderlig, dette: At Gud, århundrer på forhånd, forbereder vår frelse med nitidig scenografi og presise tegn som skal gjøre hans virke gjenkjennelig. Les videre

2. søndag i juletiden

2 januar 2022 Trondheim
Vår erfaring er så til de grader betinget av ting som begynner og slutter - kanskje mest av dem som slutter - at vi har vondt for å forestille oss hva 'evighet' betyr (preken på engelsk). Les videre

Guds hellige Mor Maria

1 januar 2022 Tautra Mariakloster
Å tenke oss Kristus teologisk er krevende, og vi liker ikke tanker som krever for mye av oss. Så sauser vi isteden sammen vår egen Kristusforestilling, ofte platt og banal, men med fordelen av å være lett tilgjengelig. Les videre

Den hellige Familie

26 desember 2021 Trondheim
Å komme andre nær, er risikabelt; å innlemmes ved blodsbånd i Guds frelsende plan, er å opptas i en pasjonshistorie. Det den hellige Familie viser oss, er ikke søtladen harmoni, men beredskap til å gi avkall på sitt eget for å gå inn i en annens forpliktende kall. Les videre

1. Juledag

25 desember 2021 Trondheim
Kristi fordring har aldri vært et majoritetsanliggende. I hvert slektsledd har det dog funnes unntak— menn og kvinner, noen ganger barn, som får hjertets øye opp for det forvandlende i Guds inkarnerte kjærlighet; som lar seg selv forvandle; og derved forvandler samfunnet de lever i. Les videre

Julenatt

25 desember 2021 Trondheim
Det er noe trolsk ved å være seg selv nok. Det har vi vært for lenge - og litt trolske er vi blitt. Les videre

4. søndag i advent

19 desember 2021 Boulaur
Avskåret fra begrepet om Guds Bilde, er kroppen utlevert menneskets fantasi, som jo har surrealistiske tendenser (preken på fransk). Les videre

3. søndag i advent

12 desember 2021 Trondheim
Å være kristen, er å leve ansvarlig vågalt; å sette sin lit til Gud, ikke til seg selv. Slik åpnes gledens sluser. Les videre

Den uplettede unnfangelse

8 desember 2021 Trondheim
Jomfru Maria blir et hellig tabernakel, uttrykk for en uskadet menneskenatur, slik Gud skapte den i opphavet. I henne betrakter vi vår slekts fullkomne prototyp. Les videre

2. søndag i advent

5 desember 2021 Munkeby
Kirken er ikke av mennesker. Kirken er av Gud! Les videre

Adventretrett

4 desember 2021 Kristiansund
Hvorfor var inkarnasjonen nødvendig? Hva hadde gått tapt som bare Guds Ord kunne gjenopprette? Les videre

1. søndag i advent

28 november 2021 Kristiansund
Det er besynderlig — på samme tid fascinerende og foruroligende — at evangeliets ord lyder som en rapport fra Dagsnytt 18. Les videre

Kristi Kongefest

21 november 2021 Abbaye de Saint-Wandrille
Det var en gang en tid da man, ved å være kristen, hadde inntrykk av å delta i vinnernes lag. Det er ikke lenger tilfellet - men Kristi kongedømme er ikke av den grunn off-side. Les videre

Bonifatiusaktion: Ich muss mich ändern!

8 november 2021 Hildesheimer Dom
Å være ateist betyr ikke nødvendigvis å ikke tro på Gud. Å være ateist er å leve som om Gud ikke fantes, altså er ateisme en mulighet blant troende også — en fryktelig, destruktiv mulighet. Les videre

31. søndag B

31 oktober 2021 St Patrick's College, Maynooth
Vi katolikker tenderer vel til å se litt for mye på oss selv i speilet nå om dagen? Det er både kjedelig og uproduktivt, så la oss dekke våre speil med Abgars klede og heller skue mot Kristi åsyn. Les videre

Velsignelse av grunnstenen

24 oktober 2021 Munkeby Kloster
Det sies om Dom Ranulf, den første abbeden av Lyse, som ankom Norge fra Yorkshire i 1146, at han rett og slett ved sitt eksempel 'gentem barbaram sub iugo Christi docuit mansuescere'. Det vil si: Han lærte et barbarisk folk — det norske folk — å bli mildt under Kristi åk. Les videre

Konfirmasjon

24 oktober 2021 Levanger
Å si sannheten, kan være kostbart, men det frigjør; å gjemme seg bak en fasade av falske ord, derimot, er en form for fangenskap. Et sånt fengsel kan føles trygt en stund, men det er ikke der livet blomstrer og utfoldes. Les videre

27. søndag B

3 oktober 2021 Trondheim
Å være menneske, er å kunne si til en annen: “Jeg er din for alltid”; å kunne inngå en pakt, i kjærlighet, som varer livet ut.  Alle, sier Kristus, lengter vi etter å hengi oss helt, dog ikke alle på samme måte. Les videre

Konfirmasjon

2 oktober 2021 Trondheim
Lar vi oss lede, føres vi frem på en vakker, meningsfull vei; en vei som ikke alltid er lett, men hvor selv de vonde etappene betyr noe. For vet dere: den store faren her i livet, er ikke å gjennomleve smerte; det er å lide uten å kunne erkjenne at også lidelsen kan ha mening. Les videre

26. søndag B

26 september 2021 Molde
Vi tenker oss utbrenthet som et moderne fenomen. Men det skal godt gjøres å finne klarere uttrykk for tilstanden enn i Moses’ desperate, nærmest blasfemiske bønn: “Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene; er det slik du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med én gang, og la meg slippe å se min ulykke”. Les videre

Konfirmasjon

25 september 2021 Ålesund
Å la seg konfirmere, er å erklære seg moden til å si ja på egne vegne til evangeliets fordring. Dere står her i dag, ikke lenger som barn, men som unge menn og kvinner. Les videre

De koreanske martyrer

20 september 2021 Tyniec
Let us never forget that, if the Lord has given us the light of faith, it is so that it, through us, may be carried into dark places, not just to cast a cosy, homely glow under our own bed.  Les videre

Nordisk bispekonferanse 2021

9 september 2021 Vitusdomen, Praha
Not to answer violence with violence; to keep our hearts open towards those in need; to pray deeply in times of persecution; to be prepared for sacrifice: we know these imperatives well. Nonetheless, to find them embodied in a specific existence, be it one that unfolded 1100 years ago, is at once unnerving and thrilling. Les videre

23. søndag B

5 september 2021 Nový Dvůr
L’illusion de l’autonomie est pour l’homme une espèce de vache sacrée. Une partie cruciale de l’itinéraire spirituel est la découverte des éléments de notre vécu, de notre personnalité qui nous tiennent captifs. Les videre

15. søndag B

29 august 2021 Ålesund
Vi tenker oss altfor lett troen som noe dennesidig; vi lever som om verden her og nå var evig. Vår oppfatning av kristendommen blir, som følge, lett både snever og gørr kjedelig. Les videre

Weihetag des Laacher Münsters

24 august 2021 Maria Laach
Ein kirchlicher Körper der sich dieser Ordnung entzieht ist wie ein kopfloses Huhn dessen Anblick zugleich komisch und erschütternd ist. Es läuft zwar noch, flattert auch ein bisschen, aber kommt nicht weit, wie auch immer es seinen Weg nennt. Les videre

Velsignelse av sykefløyen

6 august 2021 Tautra
Den hellige Ånd hvisker i vårt øre: ‘Bare flytt litt på deg, du, så ser du det hele i et annet perspektiv; en nådefylt mulighet oppstår der du nå ser stagnasjon.’ Problemet er at vi blir vi stående på krava, i solstek og tørke, akkurat som Israel i ørkenen, oss ubevisst at en svalende oase åpner seg rett over åskammen. Les videre

Olsok

29 juli 2021 Nidarsodomen
Hvem tror på alvor i dag at vi ved slutten av vårt liv skal ha dette livet å svare for? Vi har da betalt skatt! Les videre

Olsokvaka

28 juli 2021 Stiklestad
Et rosetog er en storartet ting; men mer skal til for å hele et trauma. Gode hensikter sikrer ikke en såret nasjons enhet og hold. Les videre

16. søndag B

18 juli 2021 Trondheim
Israel er uforestillbart uten sau. Litt etter litt blir fellesskapet mellom folk og husdyr et bilde også på forholdet mellom Herren og hans folk; det var liksom det nærmeste å ty til. Les videre

15. søndag B

11 juli 2021 Ålesund
Kun unntaksvis ser vi at Vårherre stå stille. Stort sett er han på vandrefot, hastende, opptatt av å kalle til omvendelse, av å drive ut den onde, av å helbrede syke—de tre former for virksomhet han idag betror apostlene. Les videre

Diakonvigsling av Svein Kvamsdal

10 juli 2021 Ålesund
Allerede en tid har du, Svein, vært, som Evy sier det, læresvein i Kirkens sakramentale tjeneste; nå skal du bli diakon, en enhetens tjener, en formidler av Guds faderlige omsorg. Jeg gjenkjenner i deg noe av den samme begeistrede iver som kjennetegnet Paulus i hans modne år. Les videre

Seljumannamesse

8 juli 2021 Selja
Sunniva står for det Absoluttes krav. Hun står også for friheten som blir den til del som våger å oppta kampen for en så krevende sak og ikke lar seg tilfreds med det smålige og lettvinte, sånn for bekvemmelighetens skyld. Les videre

Corpus Christi

3 juni 2021 Trondheim
Det ligger i tegnets natur at noe vidunderlig oppstår ut av noe vanlig. Det kan bli tilfellet i våre liv, hvis vi lar Kristi Legeme og Blods mysterium forvandle dem helt, uten å holde noe tilbake. Les videre

Den hellige Treenighet

30 mai 2021 Trondheim
Mennesket kan ikke leve uten kjærlighet. Hvis kjærligheten ikke åpenbares for mennesket, hvis det ikke konfronterer kjærligheten, erfarer kjærligheten og gjør den sin egen, hvis det ikke selv blir levende del av kjærligheten, da forblir mennesket ubegripelig for seg selv, da har livet ingen mening. Les videre

P Anthonys jubileum

24 mai 2021 Tautra
Som en god munk, har P Anthony levd i det skjulte, først i Roscrea, der han dyrket jorden og skjøttet klosterets buskap med hengivenhet; så her på Tautra, hvor hans stillfarne, vennlige vesen er høyt verdsatt, hvor hans kloke innsikt, frukten av et hengitt liv, finner klangbunn, og hvor han ved en særskilt Eden-nåde får jordens frukter til å gro og bugne i tang og tare. Les videre

Pinse

23 mai 2021 Trondheim
Vi tenker oss lett erfaringen av Ånden som noe sensasjonelt. Mange kristne bærer på et kompleks om ikke å være åndelige nok, fordi de ikke har hatt erfaringer lik apostlenes. Les videre

17. mai

17 mai 2021 Trondheim
Jeg står ikke her og utroper en kulturrevolusjon; men vil vi se på verden med kristne øyne, er det nå slik at hvert land, hvert folk har et kall å følge, og at vi i Norge, her og nå, har uklare begreper om vårt. På det feltet har Kirken et viktig bidrag å yte, ikke minst i Trøndelag, hvor vi på en særlig måte forvalter Olavsarven. Les videre

7. søndag i påsketiden

16 mai 2021 Trondheim
Vi skal passe oss her for å gjøre Guds ord til et kortspill, der det ene bibelvers trumfer det annet. Som alltid, er det helheten vi må søke, grunntonen vi må høre. Les videre

6. søndag i påsketiden

9 mai 2021 Trondheim
Politikk for oss dreier seg om bompenger, skatt og Corona-restriksjoner. Helst vil vi ha mindre av alt sammen, men det er ikke akkurat et sjelsanliggende Les videre

5. søndag i påsketiden

2 mai 2021 Trondheim
En bonde dyrker jorden, ikke for moro skyld, men for at sæden han sår skal bære frukt, og for at frukten skal bli andre til næring. En bonde må derfor være usentimental. Les videre

4. søndag i påsketiden

25 april 2021 Trondheim
Alle fikk vi et gammelmodig bilde av en pastellfarvet Jesus som vandret inn i solnedgangen drapert med et angoralam han bar om nakken som en slags boa. Bildet inngav meg det motsatte av devosjon; vrang som jeg var, gikk jeg indignert hjem, trampet med foten og erklærte: “Dit går jeg ikke mer! Les videre

3. søndag i påsketiden

18 april 2021 Trondheim
Den franske filosofen Jean Guitton, venn av Pave Paul VI, skrev engang at Kirken er oppbygd som en pyramide av vennskap: alltid åpen og ekspanderende, men aldri manipulerende; alltid personlig, aldri kaldt kollektivt. Les videre

5. søndag i fasten

20 mars 2021 Munkeby
For den som elsker Gud, fornyes ungdommen lik ørnens når vi lever i Herrens åsyn. Ungdom har lite med alder å gjøre. Les videre

2. søndag i fastetiden

28 februar 2021 Ålesund
En “fristelse” som kommer fra Gud er en prøve. Den er ikke sadistisk sabotasje lik den til smådjevlene i min barndoms Donald-blader som, iført røde pysjbukser og utstyrt med møkkgreip, drev tegneseriens helter bort fra dydige forsett mot all slags uskikk. Les videre

Den hellige Familie

27 januar 2021 Tautra
Julen er familiens høytid, det fortelles oss fra alle kanter. I morges, mens jeg vasket opp etter frokost, leste jeg det sågar på en melkepapp fra Tine Meierier. Les videre

Herrens dåp

10 januar 2021 Trondheim
Tenk på de fabelaktige soloppganger vi har hatt i det siste, her i Trondheim, når himmelen spraker i eksplosjoner av rosarødt, stigende som røkelse. Hva det vil si for all denne storhets Opphav, ham ved hvem alt ble skapt, å bli et foster i Mors liv, å fødes og svøpes og legges i en krybbe, forblir for all tid et uutgrunnelig mysterium. Les videre

2. søndag etter jul

3 januar 2021 Trondheim
Nåden fungerer nå engang slik at den må være i bevegelse. Den er som en bølge mot stranden, som ikke lar seg fange; forsøker man det, om det så skulle være med verdens største balje, står man igjen, ikke med berusende urkraft fra et uendelig hav, bare med en relativ mengde udrikkelig saltvann. Les videre

Hl Stefan Protomartyr

26 desember 2020 Trondheim
Stefan var diakon, det vil si, en Guds tjener. Det var innlysende for ham at diakoni ikke begrenser seg til gode gjerninger; at gudstjeneste, i dypeste forstand, går ut på å leve et liv i overgivelse, i trofasthet inntil det siste. Les videre

1. juledag

25 desember 2020 Trondheim
Det er ett og samme Ord som virker i vårt hjerte, av nåde, og som holder skaperverket sammen. Universets skjønnhet og storslagenhet er et bilde på de høyder en kristen er kalt til å nå. Les videre

Julaften

24 desember 2020 Trondheim
Vi får ha det hyggelig til jul. På samme tid, skal vi ikke redusere englenes lovsang til en slager vi nynner mens vi handler: Det er viktig at vi ser den “store glede” i et sant perspektiv. Les videre

Jomfru Marias uplettede unnfangelse

8 desember 2020 Trondheim
Vi skal unngå fristelsen til å sette Guds Mor i en nisje langt oppe på veggen, uoppnåelig. Hun er verdig vår beundring, selvsagt, men ikke på avstand — nært; for hun som ved sitt “Ja” til en plan hun ikke kunne fatte ble Guds Mor, er også Kirkens Mor, deres og min. Les videre

1. søndag i advent

29 november 2020 Kristiansund
Å appellere til Guds Farskjærlighet, er ikke det samme som å unndra seg hans forventning. Ingen foreldre ønsker at barna deres skal forbli barn. Les videre

Hl Thomas Beckett

29 november 2020 Trondheim
Egeninteressen, tanken på belønning og omdømme, insinuerer seg i de edleste forsett. Lytter vi til fristerens kløyvde tunge, risikerer vi å lammes i vår handlingskraft. Les videre

Salige Niels Steensen

25 november 2020 Trondheim
Niels Steensen, født i København i 1638, var medisiner av internasjonalt ry, som gav karrieren på båten for å vigsles til prest, senere til biskop. Siden han en tid forvaltet bispedømmet Hamburg, med ansvar for Danmark og Norge, var han også vår biskop. Les videre

Dominikus Nguyen RIP

20 november 2020 Trondheim
Det rører meg at dere som kjente den kristne mann vi begraver i dag, som kjente ham best, har valgt Saligprisningene som uttrykk for hans liv og håpet han levde på, som bar ham inn i en fredelig, ja, salig død. Gjennom store forandringer gikk Dominic Thong Van Nguyen stødig, sakte, men sikkert. Les videre

33. søndag A

15 november 2020 Ålesund
Alle kjenner vi folk som på denne måte vier seg enkle, kanskje utakknemlige oppgaver og ved helhjertethet oppnår, på egne og oppgavens vegne, lysende verdighet. Rollemodellene i evangeliet er ikke ledere, stjerner eller kjendiser, men bønder, håndtverkere og, ikke minst, gode mødre og fedre. Les videre

Hl Martin av Tours

11 november 2020 Trondheim
Samfunnet Martin var del av, i det fjerde århundre, hadde mye til felles med vårt idag. Det var preget av folkevandring, usikkerhet, krig og kulturelle sammenbrudd. Les videre

32. søndag A

8 november 2020 Molde
Tenker vi oss raskt gjennom Bibelen, finner vi at Guds venner preges av ledig og energisk bevegelse. Da englene gjestet Abraham, sprang hans som en guttunge for å gjøre alt rede, enda han nesten var hundre år gammel; da Elija, som i yngre år satt og furtet under en gyvelbusk, var kommet til veis ende, fòr han til himmels i et uvær; da Maria etter engelens budskap var blitt Ordets tabernakel, skyndte hun seg med en gang over fjellene for å bistå Elisabeth. Les videre

Allehelgensdag

1 november 2020 Trondheim
Døden var ikke fra opphavet av, den er fremmed for vår egentlige menneskenatur, slik vi i blant opplever det spontant og vet det med maven. I dag minnes vi at vi er del av et dødsoverskridende fellesskap. Les videre

Sr Renatas evige løfter

14 oktober 2020 Tautra
Å være cistercienser, er å rotfestes i det reelle. Vår Orden har kjent lysende mystikere, bevares; dog synes meg normen snarere en utdyping av nattlig tro, en hvetekornserfaring. Les videre

Sr Rafaels evige løfter

9 oktober 2020 Tautra
Å være kristen, er å bekjenne at man ikke er autonom; ja, at man slett ikke ønsker å bli det; ikke fordi man er feig, men fordi man gjennomskuer autonomien som noe illusorisk. For oss som kristne, er det å leve “på nåde” rett og slett en oppsummering av livet slik det faktisk er. Les videre

Jomfru Marias opptagelse i himmelen (vigil)

14 august 2020 Boulaur
En nous donnant comme première lecture pour cette veille de l’Assomption le récit de la montée de l’Arche à la ville de David, l’Écriture met devant nos yeux un magnifique symbole théologique. L’Arche de l’alliance, c’est la Bienheureuse Vierge Marie qui porta dans son sein le Dieu trois fois saint; l’Assomption signifie son entrée définitive dans la Jérusalem céleste parmi les cris d’exultation d’innombrables légions d’anges. Les videre

Hl Dominikus

8 august 2020 Boulaur
La devise de Dominique était ‘Veritas’. Et c’est bien la vérité qu’il a ainsi, avant de la proclamer, incarnée. Les videre

Hl Ignatius Loyola

31 juli 2020 Boulaur
Dieu, notre Créateur et Père, n’hésite pas d’entamer une déconstruction radicale pour, ensuite, pouvoir rebâtir. Pour le dire autrement: le vieil homme doit mourir et céder la place à l’homme nouveau. Les videre

Hl Peter Chrysologos

30 juli 2020 Boulaur
Saint Pierre Chrysologue, ‘de la parole d’or’, le grand évêque de Ravenne que l’Église commémore aujourd’hui, dit magnifiquement dans un de ses sermons: Homo, quare tibi tam vilis es, qui tam pretiosus es Deo? Les videre

Hl Maria Magdalena

22 juli 2020 Boulaur
Marie Madeleine est la preuve qu’aucun obstacle, aucune chose vécue ou subie, puisse nous séparer de l’amour vivifiant du Christ. Nous n’avons qu’à combattre la tendance perverse qui nous habite, le fruit du péché: la tendance à dire Non, à refuser la grâce, à préférer librement la mort à la vie. Les videre

Pinse

31 mai 2020 Boulaur
J’ai connu un vieux moine, un homme lumineux, dont la prière après 70 ans de vie monastique s’était distillée en deux phrases, ‘Saint Esprit mon ami, Saint Esprit mon amour!’ Il les répétait inlassablement, jour et nuit. Les videre

Kyndelsmesse

2 februar 2020 Boulaur
L’évangile de ce jour, plein de détails pittoresques, de beaux vieillards et de tourterelles roucoulantes, suppose un arrière-fond mystérieux et par conséquence ténébreux, car le mystère appartient au pénombre, ayant besoin du lever du Soleil de Justice pour éclore et manifester la lumière cachée en lui. Les videre

Herrens åpenbaring

6 januar 2020 Ostuni
Un’occhiata data ai giornali basta per farcelo costatare: le tenebre che, nei giorni d’Isaia, ricoprissero la terra non sono svanite. La domanda si pone: come credere in una bontà salvificamente luminosa in un mondo rimasto buio? Les videre

3. søndag i advent

15 desember 2019 Boulaur
Les choix sur lesquels j’ai bâti mon existence, furent-ils des illusions?’ Qui d’entre nous, frères et soeurs, n’a jamais connu ce genre de questionnement angoissé, la nuit, peut-être, entre 3h e 4h, l’heure qu’Ingmar Bergman appelait l’heure du loup, quand l’agneau nous semble un allié dérisoire. Les videre

Hl Gregor den Store

9 september 2019 Mount Saint Bernard
To renew our society we need more than just re-budgeting and larger prisons. We need a new sense of purpose, a new unifying energy; we need men and women whose goodness of life makes us spontaneously want to be like them. Les videre

Hl Klara av Assisi

11 august 2019 Mount Saint Bernard
Clare saw the world around her self-sufficient, preoccupied with wealth and stuff and status. And she said: Enough! Les videre

Hl Maria Magdalena

22 juli 2019 Mount Saint Bernard
When we are fearful (or downcast or merely indolent), the best remedy is not always to deal hands-on with our trouble, which is apt to entangle us in confusion and self-pity. We emerge victorious not by fighting darkness but by fostering our desire for light. Les videre

Pinse

9 juni 2019 Mount Saint Bernard
The first recorded instance of public preaching in the Catholic Church was thought by onlookers to be a display of drunkenness. It is a point worth thinking about. Les videre

Hl Mattias

14 mai 2019 Mount Saint Bernard
We learn that from the outset of our faith, the Church has had to deal with infidelity; it has done so realistically, in faith, facing facts, sure that the Lord will provide. In our times, we have been reminded more than once that election to high ecclesiastical office is not in itself a guarantee of truthful living. Les videre

De hellige abbedene av Cluny

11 mai 2019 St Cecilia’s Abbey, Ryde
Few spiritual tendencies are deadlier, more barren, more boring than the desire just to do better than someone else, be it the monastery across the valley or the brother or sister next to me in choir. Any reform movement, be it the micro-enterprise of reforming my own life, must exercise caution in this respect. Les videre

1. Påskedag

21 april 2019 Mount Saint Bernard
The gloriousness of Christian existence was central to the thought of our father St Bernard, who spoke of it often, stressing all the while that it does not make for an easy life. For this glory, he once wrote, ‘is a secret glory, it lies hidden in tribulation’. Les videre

Langfredag

19 april 2019 Mount Saint Bernard
Inch by inch, discourse that supposes the existence, the mere possibility, of truth is pushed out of the public arena: ‘What is truth?’ Give us instead Barabbas, a fine fellow made of the same stuff as ourselves! Les videre

Askeonsdag

6 mars 2019 Mount Saint Bernard
We live in times that are quick to anger, poor in steadfast love, that love to point the finger and accuse, whose mindset is litigious. God knows there is enough malfunction in the Church, in society; but what if, instead of declaring others’ guilt, we assumed a portion of its weight? Les videre

De uskyldige barn

28 desember 2018 Mount Saint Bernard
Let us note this: the liturgy does not explain the massacre of Bethlehem: How could it? Quite simply, the Church ascertains that, yes, this awful thing did happen. Les videre

Julaften

24 desember 2018 Mount Saint Bernard
Can the Gospel be trusted? Or is the Good News fake news? Les videre

32. søndag B

6 november 2018 Holy Cross Abbey, Whitland
The cry for pity will resound until the end of the world, when Christ returns with glory to judge the living and the dead, to ‘save those who are eagerly waiting for him’. Our great task as Christians is to position ourselves within this dynamic of expiation, intercession, and impending judgement. Les videre

The Guardian Angels

2 oktober 2018 Mount Saint Bernard
One day, we, too, you and I, shall behold for the first time our life’s hidden guide. But do we attend to him now? Les videre

Hl Mikael Erkeengelen

29 september 2018 Mount Saint Bernard
The prayer to St Michael the Archangel goes back to an instruction of 1886 by which Leo XIII exhorted all the bishops and religious superiors of the Church to ensure its daily recitation. The pope, we are reliably informed, had shortly before, while at prayer, gained an experiential sense of the abiding struggle of evil against good; he wished the Church to call as one upon the angelic hosts to assist it in keeping darkness at bay and to fight with it for light and truth. Les videre

22. søndag B

2 september 2018 Mount Saint Bernard
Most of us, if we look closely, are likely to recognise something of ourselves some of the items on the Lord’s list: ‘fornication, theft, murder, adultery, avarice, malice, deceit, indecency, envy, slander, pride, folly’. Les videre

Hl Augustin av Hippo

28 august 2018 Stanbrook Abbey
I often think of Augustine on his deathbed in 430, when Hippo was surrounded by vandals and he had his room covered with hangings that bore inscriptions of the Penitential Psalms: he wished to keep these ever before his eyes. He was conscious of living at the end of an age, awaiting the beginning of another, yet he remained, as far as we can see, largely free of fear and full of hope. Les videre

Hl Monika

27 august 2018 Stanbrook Abbey
Given the crises the Church has to negotiate right now, the Gospel's woe to hypocrites is not a vain statement. Hypocrites are people resigned to a discontinuity between what they say and what they do. Les videre

Olsok

29 juli 2018 Nidarosdomen
Som gutt sadlet adelsmannen Olav bukken for sin stefar Sigurd Syr; han var seg sin stand bevisst. Hans misjonsstrategi bar nok også preg av at han syntes en tro som var god nok for ham, jamen burde være det for hans undersåtter også. Les videre

Hl Jakob

25 juli 2018 St Cecilia’s Abbey, Ryde
When the Lord called the sons of Zebedee to follow him, they had no idea where he would lead them; they hardly knew who he was. They simply sensed that he knew where they needed to go, and that was enough. Les videre

Hl Birgitta av Vadstena

23 juli 2018 St Cecilia’s Abbey, Ryde
We may worry today about the chaotic state of the Church and of the world. Still, compared to the turmoil of the 14th century, it doesn’t seem like much. Les videre

Den hellige Treenighet

27 mai 2018 Mount Saint Bernard
The religious and philosophical breakthrough of Judaism, whose grateful heirs we are, was to extend human thought sufficiently to conceive of a single God, a single absolute power, the source at once of life and truth. We must never forget what a revolutionary move this was, what intellectual and moral courage was required of the patriarchs. Les videre

Marie-Françoise Keenans dåp

12 mai 2018 Harrow-on-the-Hill
By this great sacrament, Marie-Françoise will be made light and free, full of noble potential, equipped, through the power of Christ’s Paschal victory, to unmask every deception of evil, and to live beautifully. She will be made ‘a temple of God’s glory’. Les videre

5. søndag etter påske

29 april 2018 Maria Laach
Wer versucht hat, dem Herrn unbedingte Zuversicht zu zeigen, weiss welcher Kampf erfordert wird - wie Gott in Christus Mensch ward, muss der Geist in uns Fleisch werden. Das Gottvertrauen ist letztendlich eine Inkarnation: es geht um ‘Tat und Wahrheit’. Les videre

Palmesøndag

25 april 2018 Mount Saint Bernard
Try asking an Irishman who, on 17 March, appears with a shamrock why has has adorned himself with cattle food; try asking a veteran with a poppy in his buttonhole why he picked a weed from a railway line instead of getting himself a decent red carnation. Certain ordinary things take on extraordinary sense in given situations, at set times; we must be able to grasp that sense. Les videre

Br Bernard John Tantiados evige løfter

9 april 2018 Mount Saint Bernard
Your personal exodus journey has acquired a nobility and beauty all its own. Like the Israelites in the desert, you have learnt something precious about who God is, and about who you are yourself. Les videre

1. Påskedag

1 april 2018 Mount Saint Bernard
The Cistercian Fathers, so attentive and humane in their reading of God’s action in our lives, never tired of invoking a verse from the Song of Songs that, to them, summed up their experience of grace: ‘Ordinavit in me caritatem’; ‘He has set love in order in me’. If we let the holy angels roll away the heavy stone that blocks the way into our hearts, God enters to heal and recompose our disordered affections. Les videre

Askeonsdag

14 februar 2018 Mount Saint Bernard
Reconciliation is never unilateral. It has to be two-sided, to be realised in dialogue. Les videre

4. søndag B

28 januar 2018 Bamenda Abbey, Cameroon
Do we wish to be healed and made whole? Our answer must be Yes, yes or No, no: there’s no middle ground. Les videre

De hellige grunnleggerne av Cîteaux

26 januar 2018 Mount Saint Bernard
To be a Cistercian is to evaluate oneself constantly in the light of a great, exacting ideal. We are not to be scrupulous (for scruples are rarely life-giving), but we must aim to be truthful—and ready to recompose our lives on the basis of what we recognise as truth. Les videre

1. Juledag

25 desember 2017 Mount Saint Bernard
The message of Christmas is this: the Word become flesh in Mary would take possession of our flesh, too; it would fill our lives and make them glorious. Brothers and sisters, do we realise how wonderful this is? Les videre

Julaften

24 desember 2017 Mount Saint Bernard
The other day, on the Loughborough Road, I met a lorry so ablaze with psychedelic lights it blinded me. Attempts to rebrand Christmas as a ‘festival of lights’, a shopping binge, makes the shining symbol of the season ambiguous. Les videre

Immaculate Conception

8 desember 2017 Mount Saint Bernard Abbey
Each night, at bedtime, we invoke the Blessed Virgin as ‘our life, our sweetness, our hope’. Never do we see more clearly what this means than on the feast of the Immaculate Conception. Les videre

Jomfru Marias uplettede unnfangelse

8 desember 2017 Mount Saint Bernard
In Mary he would find a human being like those who, on the sixth day of creation, before the serpent’s insinuation, stood upright and free before God’s face, formed in his image. Mary Immaculate shows us what we all could, and should, have been, had it not been for the fall’s tragedy. Les videre

Allehelgensdag

11 november 2017 Mount Saint Bernard
St Thomas Aquinas offers us a luminous description of holiness, full of refreshment in its brevity. He says: ‘Since good that is loved has the nature of an end, and since the motion of the will is called good or evil in terms of the end it pursues, the love by which the supreme good, God, is loved must possess the supereminent goodness that goes by the name of holiness. Les videre

Br William Strahan RIP

2 november 2017 Mount Saint Bernard
A saying often on his lips was a distillation of experience, characteristically devoid of perfumed piety: ‘I have always tried to be obedient’, he would say; ‘often I haven’t liked it much, but I have tried.’ Then he would laugh. Les videre

Hl Simon og Judas

28 oktober 2017
The apostles we celebrate today, Simon and Jude, are in very ancient sources associated with a mission to the east. One of the most venerable documents of early Church history, the Doctrine of Addai, tells us how Jude or Thaddeus (Addai in Syriac) was despatched by St Thomas to Edessa in modern-day Turkey. Les videre

Hl Bruno

6 oktober 2017 Mount Saint Bernard
The first companions of St Bruno tell us that this apparently austere, intellectual monk was in fact semper festo uultu: his face was always joyful, like that of a man on his way to a feast. Les videre

Hl Mikael Erkeengelen

29 september 2017 Mount Saint Bernard
A great deal of nonsense is often said about angels. We may find we’re given to thinking nonsensically about them ourselves, haunted as we are by images of feathers, celestial chariots, and cascading cloaks: so earthbound are we poor human clods, so conditioned by our bodies, that it is hard for us to conceive of pure spiritual existences. Les videre

Rosary Rally

27 august 2017 Mount Saint Bernard
The Queen of Peace is our model. Like her, we are called to say a deliberate ‘Yes’ to the lordship of Christ, letting him take flesh in our flesh, becoming his instruments, sacraments of his presence. Les videre

Hl Bernard av Clairvaux

20 august 2017 Mount Saint Bernard
I recently finished reading a new biography of St Bernard of Clairvaux by the Austrian historian Peter Dinzelbacher. In his effort to place Bernard in context, the author leaves no stone unturned: his book contains 3,000 footnotes. Les videre

Salige Guerric av Igny

19 august 2017 Mount Saint Bernard
For Guerric, divine contemplation was fundamentally a matter of assimilating, by interiorisation, the prayers we recite with our lips in the breviary and missal. He would have scoffed at any notion that mental and vocal prayer were somehow in opposition. Les videre

Hl Maximilian Kolbe

14 august 2017 Mount Saint Bernard
Kolbe’s death eclipses his life; his life, indeed, seems like a build-up to his sacrificial death. That is something to reflect on with regard to our own Christian lives. Les videre

19. søndag A

13 august 2017 Mount Saint Bernard
Even if we can swim there was a time when we couldn’t. We may remember the awful downward pull; how scary it is, even up there in the shallow end of a pool, with people everywhere and lights on, with our father’s arms ready to carry us up. Les videre

Corpus Christi

15 juli 2017 Mount Saint Bernard
So often, when what we considered a thoroughfare turns out to be a cul-de-sac, we raise our arms to heaven and cry out, ‘Why, Lord, why?’ We’re indignant and hurt, proceeding, as we are, from the assumption that our journey ought to be uncomplicated, that the Lord, like some tour guide, should make the path straight before us. Les videre

Hl Benedikt

11 juli 2017 Mount Saint Bernard
In my first year at Cambridge, I picked up a copy of the Rule of St Benedict from Waterstones. I read it right through, I remember, and thought: ‘Wow! Les videre

Niall og Dominiques bryllup

29 april 2017 Farm Street, London
‘Set me as a seal upon your heart’, says the Lord. It would take a brave preacher to expound that verse to two cardiologists. Les videre

Påskenatt

16 april 2017 Mount Saint Bernard
The perspective on life and death offered us this night is extraordinary. We take in the whole sweep of human history at a glance, from the beginning of the world to the saving events of our Lord Jesus Christ to our own present reality. Les videre

Skjærtorsdag

13 april 2017 Mount Saint Bernard
The Passover is no magic charm; the Eucharist isn’t either. It is a pledge from the Lord and a pledge we give in return: a pledge to be faithful, to conform our lives to grace, to answer love with love. Les videre

Palmesøndag

9 april 2017 Mount Saint Bernard
How can we respond to the call of Palm Sunday with integrity? We can, quite simply, refuse to run away. Les videre

Br Thomas Taylor RIP

14 januar 2017 Mount Saint Bernard
For Br Thomas, the history of the monastery and his own history were inseparable. This led him to invent what, to my knowledge, is a new and original literary genre, an extended autobiography in the form of obituaries! Les videre

Maria Guds Mor

1 januar 2017 Mount Saint Bernard
Above the horizon we shall ever perceive the comforting twinkle of the Star of the Sea. It sheds the light we need to journey on with confidence: the knowledge that our gracious God saves, wants to save, never ceases to save. Les videre

Julaften

24 desember 2016 Mount Saint Bernard
Meister Eckhart once wrote: What good is it to me if Christ is born in Bethlehem but is not born in me? What use is it to me to call Mary full of grace, if I am not full of grace also? Les videre

Hl John Henry Newman

9 oktober 2016 Mount Saint Bernard
Newman had a genius for wonderment. We find it expressed in natural terms, as when, at the end of his life, he picked up the violin again and was so moved by the sheer joy of it that he had, so he wrote to a friend, to lay down the instrument and literally cry out with delight. Les videre

Vår Frue av Walsingham

24 september 2016 Mount Saint Bernard
It was during the reign of Edward the Confessor that a Norfolk noblewoman, after entertaining a vision of the Holy House of Nazareth, ordered a model built at Walsingham. Her masons had hardly got stuck in before they found the work completed by a team of engineers from quite a different league. Les videre

25. søndag C

18 september 2016 Mount Saint Bernard
In most villages, one house stands out: a mansion among hovels, a single large property with satellite dishes, an ornamental staircase, manicured lawns, and armed guards. The rich make their presence felt, in a contrast that seems preposterous until, by virtue of sheer repetition, one gets used to it and accepts it as part of the order of things. Les videre

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

15 august 2016 Mount Saint Bernard
If we look closely at the liturgy for the Assumption, we find traces of the Ark everywhere. Pictorially it is a less alluring symbol than the cosmic lady: an ark, after all, is just a box. Les videre

Hl Laurentius

10 august 2016 Mount Saint Bernard
We are not all called to be martyrs, certainly; but we will all, one day, have to leave everything familiar behind, throwing ourselves into our heavenly Father’s embrace in a death that, in reality, is but a passage to a higher mode of living—but will nonetheless test us, like gold in the furnace, by fire. Les videre

16. søndag C

17 juli 2016 Mount Saint Bernard
The enchanting mystery of the blessed Trinity is this, precisely: that it is a constant flow of life and love, a divine current that has always been, never shall cease, into which we, too, are drawn to be charged and enlivened. It is difficult to speak of these things. Les videre

Hl Benedikt

11 juli 2016 Mount Saint Bernard
What is a monk? A monk is a man who is entirely given. Les videre

12. søndag C

19 juni 2016 Mount Saint Bernard
What contradiction Christ knew, humanly speaking! In communion with the Father through the Spirit, in communion with mankind through the flesh, his earthly life culminated in a cry of dereliction that rent his heart within even as, outwardly, it was pierced by a lance. Les videre

Langfredag

25 april 2016 Mount Saint Bernard
Let’s not judge just by what we see, be sensible and say, ‘Oh, it was nothing’. It is everything! Les videre

Skjærtorsdag

24 april 2016 Mount Saint Bernard
A ceremonial from 1600, the heyday of Francis de Sales, mentions the custom of bishops washing the feet of cathedral canons, but says it might be better still, as a lesson in humility, to seek out ‘poor people’ instead. It was Pius XII, pope during WW2 and its aftermath, who integrated the washing of the feet into Maundy Thursday’s Mass, limiting it to ‘twelve chosen men’. Les videre

1. Juledag

25 desember 2015 Mount Saint Bernard
The art and poetry of Christmas loves to meditate on this stunning paradox: that the Maker of all things, the invisible, boundless God, should be corporeally present in a human person, an infant wrapped in swaddling cloths, the most confined posture imaginable. Les videre

Br Nicholas Palmers evige løfter

8 desember 2015 Mount Saint Bernard
More than once, I assure you, some angel will bring you a commission to which, like Mary, you can only reply with consternation: ‘How shall this be?’ At such times, like her, do not be afraid; entrust yourself to God’s providence. Les videre

34. søndag B

22 november 2015 Sjømannskirken i London
Et videre problem: Hva forbinder vi nå med kongestand? Vi tenker oss pliktoppfyllende, velfriserte damer med kjærlighet til pølsehunder; vi tenker oss herrer i lysegrå dress som åpner broer og taler til nyttår. Les videre

Vår Frue av Rosenkransen

7 oktober 2015 Mount Saint Bernard
Sixteenth-century Catholics saw that a spiritual battle underlay the clash of superpowers. They saw that the soul of Christian Europe was at risk. Les videre

23. søndag B

6 september 2015 Mount Saint Bernard
There is a risk that we reduce Scripture to a medley of favourite themes, a Classic FM collection, with only lyric second movements and the occasional piece for solo harp. We like bits of Scripture that promise consolation; we’re unkeen on those that speak of judgement. Les videre

Hl Hieronymus

3 september 2015 Holy Cross Abbey, Whitland
St Jerome's awful temperament was proverbial. His vast store of invective would have been a goldmine for Monty Python, had it occurred to John Cleese to look up the Patrologia Latina. Les videre

Hl Joakim and Anna

26 juli 2015 Mount Saint Bernard
We are responsible not just for enacting our own assent to God’s call in the form of a Suscipe; we are also responsible for helping others enact theirs. We are called to share the gifts we have received, to make our talent increase, then pass on the capital, to nurture the realisation of others’ potential. Les videre

Br Jonathan Gell RIP

25 juli 2015 Mount Saint Bernard
I would say that sometimes Br Jonathan seemed almost luminous. He was possessed of a joy, a lightness, and a strength that made him appear, right to the end, the bearer of some glorious secret Les videre

Langfredag

7 april 2015 Mount Saint Bernard
Dét som i dag synes slutten, er begynnelsen på alt. Les videre

1. Påskedag

5 april 2015 Mount Saint Bernard
Fifteenth-century painters show Christ literally rising out of death, standing up from a stone coffin, one foot within, one foot outside, his hand holding a banner of victory. A century or two later, naturalistic settings with elaborate tombs are in vogue, with the Lord coming forth robed in white, all gleaming and unworldly. Les videre

Skjærtorsdag

2 april 2015 Mount Saint Bernard
Some of us could write treatises on transubstantiation - that is good and can be useful. But it is not what the Twelve would have thought of then—that is now—in the Upper Room. Les videre

Askeonsdag

18 februar 2015
Our longing for life, for love, for communion is what really defines us, much more so than our bodies with its passing pains and pleasures. We have a soul, and our soul lifts up our whole being in a yearning to live forever. Les videre

Br Boniface McGinley RIP

6 februar 2015 Mount Melleray Abbey
As Mt Melleray’s porter he exercised for decades a ministry of welcome, receiving all comers kindly. He practised the asceticism of suspended judgement. Les videre

2. søndag B

18 januar 2015 St Edmund’s College, Cambridge
Israel was divided and imperilled. Its religion was decadent, administered by reprobates like Hophni and Phineas, Eli’s sons, filling their already fat bellies with choice pickings from the altar at Shiloh. Les videre

Julaften

24 desember 2014 Mount Saint Bernard
We remember everything that is not peace: wars, famine, poverty; conflicts at work; friendships that have died; difficulties in our families. We may experience a strange disconnectedness, as if the peace enjoyed at prayer, for seeming real, does not really touch the rest of our busy, messy, sometimes painful lives. Les videre

Laterankirkens vigselsfest

9 november 2014 Quarr Abbey
As cathedral of the Empire’s first city, the Lateran won the title that adorns it to this day: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput; ‘Mother and Head of every church of the City of Rome and throughout the whole world’. It is as such that we celebrate the Lateran today. Les videre

Br Francis og Br Moses’ evige løfter

30 juni 2014 Bamenda Abbey, Cameroon
Brothers, the Lord has called you to be monks to make you happy; also, I may add, that others may find happiness through you. He has asked you to give all because there is no limit to the gifts he wants to give; he would have you embrace the fullness of life, never settling for less. Les videre

1. Påskedag

20 april 2014 Mount Saint Bernard
What nurtures me, what gives me joy, what fills me with such peace is not an idea, not something but Someone, Someone alive who, astonishingly, cares for me. Les videre

Palmesøndag

13 april 2014 Mount Saint Bernard
The world’s redemption is about to be accomplished; the Lord is entering his temple. And this fellow’s response is, Hello, donkey! Les videre

Corinne Camilleri Ferrante RIP

2 april 2014 Nottingham
Giving was natural to her; she delighted in it, quite unconcerned that many of her guests could not hope to reciprocate her generous treatment. Scripture teaches us to recognise this attitude of hers as a reflection of the kindness of God. Les videre

Fr Matthew Dunn RIP

8 mars 2014 Mount Saint Bernard
When Fr Matthew’s rational defences fell away one after another, when his heart lay open for all to see, not a trace of impurity was left. All we saw was light and love and trust and kindness - truly, he was a monk. Les videre

1. Juledag

25 desember 2013 Mount Saint Bernard
We think of the ox as plodder: to call someone bovine is not to pay a compliment. Earlier civilisations perceived the ox differently. Les videre

Julaften

24 desember 2013 Mount Saint Bernard
Into whatever darkness we carry—be it enmity or strife, guilt or shame, hurt or resentment—the light of Christ will shine if we let it. Les videre

Dom Ambrose Southey RIP

25 august 2013 Mount Saint Bernard
From within this private, secret space he greeted others with courtesy and unfailing kindness, but also with the unequivocal instruction: ‘Do not enter.’ He had a genius for bringing conversations to an end with enigmatic monosyllables. Les videre

Br Gabriel Manogue RIP

9 juli 2013 Mount Saint Bernard
Br Gabriel's energy was irrepressible. We all know how he could spontaneously burst into song at any time, anywhere – and in voice production he was not, to cite his own phrase, ‘backward in coming forward’! Les videre

Amanda Perreau Saussine de Ezcurra RIP

10 august 2012 Our Lady and the English Martyrs, Cambridge
Amanda saw herself as someone to whom a particular, arduous work had been entrusted. With the courage for which she was outstanding, she assumed that work, certain that it would bear fruit, even though she could not see precisely how this would come about. Les videre

13. søndag B

1 juli 2012 Tautra
For oss som vet hvorledes historien går videre, er opptrinnet i Jairus’ forgård som en profetisk kaldgufs. Det får oss til å tenke på en annen folkemasse som, ikke så veldig mye senere, på et blunk vil stemme sine hosannarop om til “Korsfest ham! Les videre

27. søndag A

2 november 2011 St Olav, Oslo
Noah trådte ut i en ny verden, hvor alt måtte tilskikkes på nytt. Og i møte med denne tvingende nødvendighet, var det ikke primærnæring han dyrket, ikke kål, men vin. Les videre

Carlos og Amandas bryllup

1 november 2011 Queens' College Chapel, Cambridge
I have followed the unfolding of your respective lives in two brilliant mosaics of very different character, though they share certain key features. In either case, the immense integrity that marks you both has ensured a rigorously defined, pure outline. Les videre

Johannes Døperens martyrdød

29 august 2011 Ware Carmel
A lecherous king, a jealous queen, a fickle child: should these bring the Old Testament to a close? Les videre