I de år jeg tjente mine klosterbrødre som abbed, var det min plikt og mitt privilegium å holde regelmessige kapittelforedrag. Det gikk ut på å forbinde fellesskapets løpende bekymringer, håp og prosjekter med de kapitler i Den hellige Benedikts regel vi hadde hørt i ukens løp. Jeg opplevde det som nyttig å tolke det som skjer nå i lyset av et tidløst ideal, for så å spørre, “Hva vil dette si?”, “Hvor fører dette hen?” Jeg vil her forsøke å gjøre noe lignende: å la troen opplyse livet her og nå.

Å la såret leges

5 november 2021
Jeg tror det er et enormt bærearbeid som venter oss i Kirken av idag, et arbeid som må utføres taust og ydmykt, i det skjulte. Jeg tror denne form for bæring, forenet med Kristus, er en betingelse for helbredelse. Les videre

Traditionis custodia

17 september 2021
Nå om dagen støter man på tendensen til å redusere “tradisjon” til uttrykk for partitilhørighet, som om tradisjon var noe man kunne være for eller mot. Sludder og vås. Les videre

Ved min utnevnelse

1 oktober 2019
I en verden, en tid, som stadig mer preges av likegyldighet og kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe annet: å peke mot Lyset som ikke lar seg gripe av selv det mest oppslukende mørke, å nære velvilje, å forsones, å fremme et fellesskap tuftet på tillit, i fred, å vitne om at døden har mistet sin brodd, at livet har mening, skjønnhet og ukrenkelig verdighet. Les videre

Vision

10 september 2017 General Chapter OCSO
I am moved by the intention to renew our life that it might be a sign to our times. Yet hopes for a new spring have, for many of us, been unfulfilled - we find ourselves in a state that is decidedly autumnal. Les videre