Arkiv, Brev

Biskoppelig Vikar for Synodalitet

Kjære troende, ordensfolk og prester i Trondheim Stift!

Jeg skriver for å dele en god nyhet: 1 oktober begynner P Ole Martin Stamnestrø en stilling her i stiftet som vil vare i ett år. Jeg har utnevnt ham til biskoppelig vikar for synodalitet. Hva skal det bety?

Bakgrunnen er utnevnelsen jeg selv nylig fikk som administrator for Tromsø Stift. Jeg er meg bevisst å trenge hjelp i denne perioden — og takker Oslos Biskop Bernt Eidsvig og P Ole Martin for deres lydhørhet.

Vår hellige Far, Pave Frans, har stadig påpekt at den synodale prosess han innbyr oss til vil lære av Østkirkens erfaring av synodalitet. En kvalifisert representant for denne Kirken, Biskop Manel Nin, har minnet om at «veifellesskapet» det er snakk om ikke handler bare om en gjeng troende som rusler sammen på bærtur, så å si, men om Kirken — ecclesia, «forsamlingen» — som vandrer sammen med Kristus.

En biskoppelig vikar for synodalitet har dermed som sin fremste oppgave å hjelpe biskopen med å forsikre at alt som skjer i bispedømmet, administrativt og pastoralt, setter fokus på Jesus Kristus og hans evangelium, kilden til nytt liv. Det er en glede at P Ole Martin vil assistere meg, og oss alle, i denne egenskap.

Én av hans oppgaver vil være å lansere et pastoralråd for stiftet. En annen oppgave vil være å hjelpe våre nye medbrødre, Jesu Hjerte-prestene, til effektivt å lære norsk samfunn og språk å kjenne — en høy prioritet. En tredje oppgave vil være å bistå meg administrativt. Dertil vil det komme en del andre plikter.

Jeg vet dere vil motta P Ole Martin varmt. La oss alle gjøre alt vi kan for trofast og kraftfullt å vandre sammen i det vi søker å følge Jesus Kristus, Guds Lam, hvor han enn går (jfr. Åp 14.4).

Trondheim, den 19. september 2023 

+fr Erik Varden ocso
Biskop av Trondheim &
Apostolisk Administrator av Tromsø Stift

Ona Fyr. Foto: Pål Johannes Nes.