Arkiv, Bøker

Påsketro i pesttid

Erik Varden, Påsketro i pesttid: en provokasjon (Oslo: St Olav Forlag, 2021)

At en kristen referanseramme ikke lenger finnes i Norge, bør drive kristne til samvittighetsransakelse. Hva sier det om måten vi lever og formidler troen på at den, av våre samtidige, oppfattes som irrelevant? I Antikken—en usikkerhetens og relativismens tid, lik vår—gjorde kristne seg bemerket, ikke ved å proppe andre med fromme fraser, men ved å leve på en ny, annerledes måte. De kristne utgjorde et sterkt fellesskap. De tok bønn, felles og privat, på alvor. De levde i fred med hverandre. De øvet barmhjertighet mot trengende, uansett tro og etnisk bakgrunn. Uten å idealisere fortiden, fastslår vi at noe lignende skjedde her hos oss, i kristningstiden. Påskens budskap gjorde land og folk menneskeligere. Vi som kaller oss kristne idag, kan spørre: Utgjør vi nå noen forskjell? Lar Påsketroen seg merke på vårt levevis, våre valg?

“Det nysgjerrige alvoret Varden inviterer til, bør kunne provosere og inspirere langt utover den katolske minoriteten i Norge.” Morgenbladet.

Det er et kampskrift. Et intelligent og særdeles velskrevet, et—langt fra ungdomstidens velmente pamfletter på Kaanans språk, som vi delte ut i beste mening og for at folk skulle skjønne noe som helst. Erik Varden deler ikke ut, han deler inn.” Vårt Land.