Arkiv, Brev

Utsagn om Ukraina

Utsagn om krigen mot Ukraina

Her finnes teksten på tysk.

Den nordiske bispekonferanse, forsamlet i Tromsø, vil gi uttrykk for sine dype medlidenhet med det ukrainske folk og sin forferdelse overfor en aggressiv krig hvorved den Russiske Føderasjon forakter Ukrainas suverenitet og forårsaker usigelig lidelse blant millioner av uskyldige mennesker.

Angrepet denne uken på et barne- og barselsykehus i Mariupol, fjerntliggende fra noe militært mål, står som et forferdelig symbol på denne krigen. Barns og mødres blod roper til himmelen fra jorden. Vi har ingen rett til å vende blikket bort og spørre, ‘Er jeg min brors vokter?’ (jfr. 1. Mosebok 4:9-10). Derfor retter vi vårt utrop til Russlands president: Stopp denne urettferdige krigen! Vi retter vår appell til det russiske folk: Tillat ikke at slik urett begås i deres navn!

Vi opplever sorg over nylige utsagn fra noen sjikt av Russlands Kirke, som fremstiller en åpenbart aggressiv krig som et slag for kristne verdier. Å tale på slike premisser er å bedrive ren retorikk, å holde moralske verdier som gisler for en politisk agenda.

Noen av våre nordiske land har felles grense med Russland. Vi har sterke historiske forbindelser med Ukraina. Denne krigen berører oss dypt. Vi ber at de hjemløse må finne ly, de fryktsomme trøst, de syke og sårede lindring; at de døde får hvile i fred; at de mektiges hjerter åpner seg for Fredsfyrstens kall, for å følge fredens vei i rettferd.

Nå i fastetiden skakes vi av Kristi kall til omvendelse. Vi forkynner det fra hustakene. Det retter seg, selvsagt, først og fremst til oss selv, våre Kirker og våre land; men det gjelder også hele vårt elskede Europa. Måtte det forhindre at en brodermordskrig får innta stadig mer fryktelige dimensjoner.  

Herren sier til oss: ‘Salige er de som skaper fred’ (Matteus 5:9). Måtte sannheten som ligger i saligprisningen bekreftes handlekraftig i dagene som kommer, mens der ennå finnes tid.

Biskop Czeslaw Kozon, København, Formann
Anders Kardinal Arborelius OCD, Stockholm, Viseformann
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik
Biskop-Prelat Berislav Grgic, Tromsø
Biskop-Prelat Erik Varden OCSO, Trondheim
P. Marco Pasinato, Stiftsadministrator av Helsinki
Biskop Peter Bürcher, Biskop emeritus av Reykjavik
Biskop Teemu Sippo SCI, Biskop emeritus av Helsinki
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS, Generalsekretær

Mosaikk som fremstiller Kristus Pantokrator – alle tings dommer – fra kuppelen i Haghia Sophia-katedralen i Kyiv. Mosaikken ble til i det ellevte århundre, da Hellig Olav tilbragte tid i Kyiv som Storhertug Jaroslav’s gjest og da Kyivs dronning var en svensk prinsesse.