Ord Om ordet

Salige Niels Steensen

“Om dere holder ut, skal dere vinne livet”, sier Vårherre. Mange av oss vil ha erfart hvor sant det er, at de vesentligste tider i våre liv, tidene som virkelig formet oss, ikke nødvendigvis var tider da vi gjorde en masse, men tider da vi rett og slett holdt ut gjennom noe vanskelig: spenninger eller konflikter eller uvisshet, eller hva det måtte være. Som et bilde på frelse, snakker Skriften om gull i smeltedigelen. Da skal det tålmodighet til, for å la alt slagg smeltes bort. Men det som blir igjen, det holder.
Helgenen vi minnes eksemplifiserer en slik prosess. Niels Steensen, født i København i 1638, var medisiner av internasjonalt ry, som gav karrieren på båten for å vigsles til prest, senere til biskop. Siden han en tid forvaltet bispedømmet Hamburg, med ansvar for Danmark og Norge, var han også vår biskop. Motstanden han møtte i sitt forsøk på å hellige Kirken og geistligheten, var stor. Hans helse var klein. Han reiste utrettelig, uten av den grunn å minske sin askese. Og hans blikk ble bare lysere og lysere. Da han døde, 48 år gammel, var han som en moden pære, rede til å plukkes. Vitenskapsmannen Steensen sensibel for skaperverkets rikdom. Det gjør da inntrykk at han sa, “Skjønt er det vi ser; skjønnere er det vi erkjenner; skjønnest av alt, er det vi ikke fatter.” Måtte det gis oss alle å leve på den innsikt! Amen.