Words on the Word

Bl Niels Steensen

“Om dere holder ut, skal dere vinne livet”, sier Vårherre. Mange av oss vil ha erfart hvor sant det er, at de vesentligste tider i våre liv, tidene som virkelig formet oss, ikke nødvendigvis var tider da vi gjorde en masse, men tider da vi rett og slett holdt ut gjennom noe vanskelig: spenninger eller konflikter eller uvisshet, eller hva det måtte være. Som et bilde på frelse, snakker Skriften om gull i smeltedigelen. Da skal det tålmodighet til, for å la alt slagg smeltes bort. Men det som blir igjen, det holder.
Helgenen vi minnes eksemplifiserer en slik prosess. Niels Steensen, født i København i 1638, var medisiner av internasjonalt ry, som gav karrieren på båten for å vigsles til prest, senere til biskop. Siden han en tid forvaltet bispedømmet Hamburg, med ansvar for Danmark og Norge, var han også vår biskop. Motstanden han møtte i sitt forsøk på å hellige Kirken og geistligheten, var stor. Hans helse var klein. Han reiste utrettelig, uten av den grunn å minske sin askese. Og hans blikk ble bare lysere og lysere. Da han døde, 48 år gammel, var han som en moden pære, rede til å plukkes. Vitenskapsmannen Steensen sensibel for skaperverkets rikdom. Det gjør da inntrykk at han sa, “Skjønt er det vi ser; skjønnere er det vi erkjenner; skjønnest av alt, er det vi ikke fatter.” Måtte det gis oss alle å leve på den innsikt! Amen.