Ord Om ordet

Adventretrett

Retretten tar utgangspunkt i Johannesevangeliets radikale, nesten abrupte utsagn: ‘Og Ordet ble kjød.’ Hvorfor det? Hvorfor var inkarnasjonen nødvendig? Hva hadde gått tapt som bare Guds Ord kunne gjenopprette?

I to foredrag på 45 minutter prøver jeg å kaste lys over spørsmålene ved å reflektere over hva det vil si å være skapt i Guds bilde og kalt til å ligne Gud. Når vi lytter til innsikter fra Kirkefedre som Origenes, Athanasius og Efrem Syreren, forstår vi stadig bedre hvorfor frelse og nyskapelse hører sammen.

Du kan høre (og se) foredragene hvis du følger denne lenken til St Rita Radio.

Foto av evangelistens emblem tatt av Margot Krebs Neale.