Arkiv, Samtaler

Samtale med Mario Binasco

Hvordan kan vi motta en karisma og gjøre den til vår, for så å gi den videre til kommende generasjoner? Hvis erfaring bygger på min opplevelse av meg selv som subjekt, og hvis slik opplevelse forutsetter integrert erindring av alt som har gjort meg til det jeg er, hvordan kan jeg forberede meg til å erfare dypt og sant? Hva hjelper meg til å frigjøres fra fortiden slik at jeg kan leve fremadskuende mens jeg samtidig forsones med det som ligger bak? Hvilken rolle spiller skjønnheten i våre liv, og hvordan kan jeg vite hva jeg egentlig begjærer?

Disse spørsmålene er blant dem som dukket opp i en samtale organisert av Centro Culturale di Milano omkring den italienske oversettelsen av min bok Lengsel er mitt vesen. Vertskap var Letizia Bardazzi, senterets leder. Moder Maria Francesca Righi, abbedisse av Valserena, bidro med et opptak på video, mens hovedutvekslingen foregikk mellom meg of Professor Mario Binasco, psykoanalytiker av Lacan-skolen og professor emeritus ved Johannes Paul II-Instituttet ved Lateranuniversitetet.

Du finner et sammendrag av kvelden samt et opptak av samtalen, ført på italiensk, her.

‘Å snakke om erindring er å snakke om identitet. Vi erindrer det vi har vært, hva som har gjort oss til den vi er. Samtidig blir vi det vi erindrer. Vår erindring er aldri begrenset til erfaring alene, den være seg smal eller bred. Vi oppdager – om vi våger – at hukommelsen er mer enn et stillestående tjern av private minner. Å erindre, virkelig erindre, er å løse våre fortøyninger og sette seil mot åpent hav, med alt det innebærer av farer og gleder.’ Lengsel er mitt vesen.